När det finns en uppdatering för appen visas knappen Uppdatera uppe till höger i appen.

Du kan visa aktuell appversion via Cisco Webex Desk Camera > Om Cisco Webex Desk Camera i menyfältet.


Appen stängs när den uppdateras.

1

Klicka på knappen Uppdatera.

2

Ladda ned den senaste installationsfilen till din lokala enhet.

3

Dubbelklicka på den körbara filen för att starta installationen.

4

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.