1

Går du till Teams och markerar sedan de arkiverade Teams- listruta.

2

Välj det team som du vill återställa och klicka på aktivera.

1

Tryck på din profilbild och går sedan till Avancerade > arkiverade team.

2

Välj det team som du vill återställa och knacka på arkivera inte.