Klicka på din profilbild och klicka sedan på ditt namn.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontrol lera med din support avdelning eftersom de troligt vis har ställt in det på ett syfte.

1

Tryck på din profilbild och sedan på den igen.

2

Tryck på ditt namn för att ändra det.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontrol lera med din support avdelning eftersom de troligt vis har ställt in det på ett syfte.3

Tryck på Klar.

Klicka på din profilbild och klicka sedan på ditt namn.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontrol lera med din support avdelning eftersom de troligt vis har ställt in det på ett syfte.