Spegel visningen gäller endast för din egen video bild. Din spegelvänd video sänds inte till andra personer i samtalet. Om du vill se dig själv när andra deltagare ser dig under ett samtal stänger du av spegelvänd visning.

1

Välj mer på ett telefonsamtal och välj kamera.

2

Välj ikonen för automatisk spegling . Håll mus pekaren över den självvändaren för att se om din egen vy är speglad.


 

När du är på ett samtal kan du hålla pekaren över din egen bild, klicka på ellipsknappen och välja Visa inte spegling för att stänga av spegelvänd visningen för din egen video.