1

Gå till möten och leta upp video adress fältet ovanför din möteskalender.

2

Ange video adressen från kalender inbjudan eller någon standard video adress.

Här är ett exempel på en video adress.

Om din administratör har aktiverat din organisation för att ange en mötesnummer plus ett prefix, suffix eller både i stället för video adressen för att delta i ett möte, kan du ange att mötesnummer genväg här istället för video adressen, som visas i följande exempel:

  • Om mötesnummer är 987654321och din administratör har angett ett prefix på * 77 *, kan du delta i mötet genom att ange * 77 * 987654321.

  • Om mötesnummer är 987654321och din administratör har angett ett suffix till #kan du delta i mötet genom att ange 987654321 #.

  • Om mötesnummer är 987654321och din administratör har angivit att både prefixet * 77 * och suffixet # krävs, kan du delta i mötet genom att ange * 77 * 987654321 #.

Om du är aktive rad för Cisco Webex Calling (tidigare Webex Call) eller Cisco Webex-samtalstjänst för hybrid Connect kan du även ange ett intern telefonnummer eller anknytning i detta fält för att ringa ett samtal.

3

Klicka på .


 

Om din bärbara dator eller mobila enhet redan är ansluten till en videoenhet, deltar även enheten i mötet. Den här funktionen är endast tillgänglig för molnbaserade Webex rum eller Skriv bords enheter.

Antalet personer som kan delta i ett Webex team-möte kan variera beroende på vem som har skapat utrymmet som är kopplat till mötet. Mer information finns i Mötes-och mötes sponsorer i Cisco Webex Teams