Touch Redirect fungerar när du har anslutit din bärbara Windows 10-dator till WebEx Board eller Desk Pro med en HDMI-kabel och en USB-C-kabel. Det passar utmärkt för uppgifter med dra och släpp, ritprogram och kartor.

Touch Redirect är inledningsvis bara tillgängligt när du inte är i samtal.

Funktionen testas och verifieras i Windows 10. Grundläggande funktioner bör även fungera med andra operativsystem.


Touch Redirect är bara tillgängligt på Desk Pro, WebEx Board 55S, WebEx Board 70S och WebEx Board 85S.

Begränsningar

  • Om du besvarar ett samtal när du använder Touch Redirect kommer anslutningen automatiskt att stängas. För att fortsätta Touch Redirect efter samtalet måste du ansluta kablarna igen.

  • När du använder Touch Redirect kan du inte använda anteckningar på skärmen som du delar.

  • Volymkontrollen på WebEx Board är inte tillgänglig när Touch Redirect används. Använd volymkontrollen från din bärbara dator.

  • Om WebEx Board har Touch 10-styrenhet kan du inte flytta din egen visning medan en USB-C-kabel ansluts till Board.

  • Touch Redirect är inte tillgängligt i Companion-läge.

Aktivera dra och släpp i webbläsaren

Om du vill använda Touch Redirect för att dra och släppa i webbläsaren måste du aktivera det i din webbläsare.

  • Chrome: gå till chrome://flags/#touch-events och ställ in på Aktiverad.

  • Firefox: gå till about:config och ställ in Dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled = true.

  • Edge: gå till about:flags och ställ in Aktivera Touch-händelser = alltid på.

1

Om du använder en bärbar dator med Windows 10 växlar du till surfplatteläget på din dator. Välj åtgärdscentret i aktivitetsfältet bredvid datum och tid, och välj sedan surfplatteläge för att aktivera det.

2

2. Anslut din bärbara dator till en WebEx Board eller Desk Pro med en HDMI-kabel och en USB-C-kabel. Du kan använda antingen en USB-C till USB-C-kabel eller en USB-C till USB A-kabel.

Obs! USB-C till USB-A-kablar stöds för längre kablar.

3

Touch Redirect är tillgängligt omedelbart om WebEx Board eller Desk Pro har konfigurerats att autodela. Om inte väljer du Dela i Boards användargränssnitt.

Om du vill växla till andra aktiviteter på WebEx Board när du använder Touch Redirect trycker du på knappen hem i Board.