1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänsteroch väljer samtal > Funktioner. Skapa sedan en ny autoassistent eller redigera en befintlig.

2

Ställ in ditt schema om du skapar en ny autoassistent.

3

I rutan stängda timmar klickar du på plus tecknet för att lägga till en ny åtgärd.

AlternativBeskrivning
För att omedelbart dirigera samtalet till den svarande tjänsten utan att spela upp ett meddelande
 1. Välj cirkulera samtal.

 2. Välj Koppla till telefonnummer.

 3. Ange ditt telefonnummer

 4. Spara dina ändringar.

Så här spelar du upp ett meddelande och dirigerar samtalet till svars tjänsten
 1. Välj Säg meddelande. Skriv meddelandet som du vill att de som ringer ska höra, t. ex. "vårt kontor är stängt nu. Ditt samtal överförs till vår svars tjänst. "

 2. Klicka på plus tecknet för att lägga till en ny åtgärd nedanför meddelande rutan.

 3. Välj cirkulera samtal.

 4. Välj Koppla till telefonnummer.

 5. Ange ditt telefonnummer

 6. Spara dina ändringar.

Så här anger du en meny som innehåller den besvarade tjänsten som ett alternativ
 1. Välj telefon meny.

 2. Skriv meddelandet, t. ex. "vårt kontor är stängt. Tryck 1 för att ansluta till vår svars tjänst. Tryck två om du vill höra våra drift timmar. "

 3. För varje alternativ som du vill inkludera väljer du indatavärdet och sedan åtgärden. Om du t. ex. vill skapa en meny enligt beskrivningen i meddelandet ovan:

  • Välj 1. Välj Koppla till telefonnummeroch ange sedan Mötes numret.

  • Klicka på Lägg till en annan inmatnings siffra. Välj 2 och välj sedan Säg meddelande. Skriv in ditt meddelande, t. ex. "vårt kontor är öppet mellan 8.00 och 17.00 Måndag till fredag. Ring under dessa tider. "

4

Spara dina inställningar.