1 december, 2020

Version 22.8.13

Vi har löst dessa problem:
Samtals administrations Portal
 • I användarfönstret kunde enheterna inte separeras med Mac-adresser och enheter som gjorde att sortering och filtrering var svårt att sortera och filtrera.

 • Säkerheten med IDBroker Access Control-listan har förbättrats.

Control Hub
 • Funktionsändringar sparas nu när kundorganisationens namn är längre än 30 tecken.

Ringa användar Portal
 • Det fanns ett problem med kort nummer i katalogen Min telefon Next Portal.

 • Kontrollen av Giltigt ext-nummer har tagits bort och felmeddelandet Anknytning har korrigerats.

 • Sökning av mobilnummer har lagts till i Företagskatalogsökning.

 • Säkerheten med IDBroker Access Control-listan har förbättrats.

21 oktober 2020

Version 22.8.12

Vi har löst dessa problem:
Samtals administrations Portal
 • Ignorerade ändringar på sidan Användarinformation sparades när du sparade data på sidan användartilldelningar.

 • Återställ röstbrevlådealternativet som visas för Plats-tilldelade användare på sidan Nummer/Användare.

 • Slumpmässigt porterade enheter togs bort från listruta av tillgängliga enheter.

 • Kundländer verifierades inte korrekt. Länder bör finnas i listan över aktiva länder på tjänsteleverantörsnivå.

 • Exportering från sidan Nummer visade inte kolumnen Namn för webbplatstjänster (till exempel röstportalen eller autosvar).

 • Användare med försäljningsadministratör + skrivskyddad roll kunde inte skapa en kund.

 • Anpassade DMS-taggar uppdaterades inte alltid.

 • Prestandaproblem vid samtalshistorik för stora poster.

 • Valideringsproblem för kundland: land fanns inte i listan över aktiva länder på tjänsteleverantörsnivå.

Control Hub
 • Enheter i mitten av aktiveringen togs inte bort om den delade tilldelade användaren togs bort från Control Hub.

 • Webbläsaren Firefox uppdaterades för att läsa in katalogen fungerade inte.

 • MPN tillåter inte att kunden anger telefonnummer med plussymbol i samtals vidarebefordran

 • Anpassade DMS-taggar uppdaterades inte alltid.

 • Uppgradering av en arbetsyta från Basic till Företagslicens kunde inte skapa eller tilldela någon soft-klient till användare om det inte finns någon gratis soft-klient tillgänglig.

 • Personlig faxtjänst togs inte bort efter att användaren togs bort från Control Hub.

Ringa användar Portal
 • Användare kunde inte ange ett telefonnummer med en plussymbol när de försökte konfigurera vidareriktning av samtal.

 • Administratörer kunde inte återställa PIN-koder till röstbrevlåda för användare.

18 september 2020

Version 22.8.11

Vi har löst dessa problem:
Samtals administrations Portal
 • När du försöker ta bort det senaste schemat som du skapade kunde det inte tas bort eller inaktiveras.

 • Vid sökning och val av flera interna nummer på analytics-sidan visade den felaktig information i listruta.

 • Externa nummer kunde inte läggas till i samtalskoppling funktion.

 • Vid första inloggningen visades felaktiga hämtningslänkar för appen.

 • Felaktig information visades på nummersidans meny.

 • Prestandan var inte optimal när Webex Calling en användare eller arbetsyta för ett Webex Calling användare.

 • Du kunde inte ta bort telefonnummer från huntgrupper.

 • Vid export av Platsinformation till en .csv-fil på japanska fanns en felaktig justering av kolumnrubrikerna.

 • Ett fel uppstod när ett NULL-värde för VAR-typen angavs i site_profile_config-kolumnen när en Webex-återförsäljare eller en Värde-återförsäljare skulle skapas.

 • E911-aviseringar var inte optimala.

21 augusti 2020

Version 22.8.10

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • När du lägger till ett duplicerat anpassat presentationsnummer rensas inte felmeddelandet och intuitivt.

 • När ändringar sparas i Samtals svar visas felmeddelandet som visades felaktigt.

 • Personsökningsgrupper kan inte välja andra språk än engelska.

 • Viskningsfunktionen i köinställningarna innehöll inte andra språk.

 • Ändring av telefonnumret i röstportalen uppdaterade inte inringar-id.

 • Det gick inte att ta bort numret för Office Anywhere.

 • Historiska data visades inte i rapporter för samtalskö.

 • Administratörer med försäljnings- och användarenhetsprivilegier i Control Hub kunde inte skapa nya kunder.

 • När funktionen för automatisk assistent konfigurerades fanns problem med att lägga till giltiga nummer.

 • Användare kunde inte se knappen Återställ PIN-kod för röstbrevlåda när de startades från samtalsadministrationsportalen.

 • Användare kunde inte se några av sektionerna under fliken Profil på sidan Inställningar.

 • Det fanns problem med att skapa användare när användare hade anknytningsnummer som liknar nödnummer, till exempel 999 eller 112.

24 juli 2020

Version 22.8.9

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Vid etablering i installationsguiden för första gången misslyckades, togs kundflödet bort.

 • Det fanns problem med att hämta statistik om autodeltagare.

 • Nödsituationsplatsen visades inte i samtalsanvändarportalen kontoinställningar.

 • Som Flex-kund fungerade inte den nedrullningade sökningen i enheten när du redigerade en användares delade enhet.

 • Du kunde inte ta bort en enhet med statusen Aktivera från enhetssidan.

 • Du får problem när du försöker exportera din samtalshistorik från analyssidan.

 • Du kunde inte filtrera efter specifika telefonnummer på analytics-sidan.

 • Användargränssnittets element var inte korrekt anpassade när du zoomade in eller ut i Google Chrome och Mozilla Firefox.

 • Interna nummer inkluderades inte i listruta i alternativen samtals vidarebefordran.

 • Auto attendant-rapporter matchade inte räknare med alternativ för automatisk assistent när du använde alternativa nummer.

 • Du kunde inte skapa en användare med en e-postdomän som innehöll en underdomän med en bokstav.

 • Partner kunde inte se alla behörigheter som kundadministratörer.

 • Fullständiga administratörer kunde inte visa andra kunders samtalsanalys.

 • Du kunde inte göra några varumärkesförbättringar för bilder.

 • Följande funktioner har tagits bort från samtalsadministrationsportalen nu när de finns Cisco Webex Control Hub:

  • Användarfunktioner – samtalsbehörigheter (push-to-talk), samtalsbehörigheter (användare, platser, inringar-id

  • Platsfunktioner – ljud samtalsparkering, samtalsuppringning, samtalsbehörigheter, musik som är väntande

22 juni 2020

Version 22.8.8

Vi har löst dessa problem:

Control Hub

 • När du samtidigt startades från sidan Platser i Kontrollhubben till instrumentpanelen för samtalsadministratörsportalen, i synnerhet på brickorna för tjänster, kunde spinnaren periodvis laddas.

 • Webex Calling att skapa användare misslyckades om du använde symboler när du ange ett förnamn och ett efternamn.

Samtals administrations Portal

 • Tidsgränsen för samtalskörapporter gick ut eftersom tjänsten tog längre än tidsgränsen på 20 sekunder.

 • Exporter krypterades inte korrekt i UTF-8-format.

 • Visa skillnader existerade på analytics-sidan för japanska.

 • Webbplatstjänsterna inaktiverades felaktigt.

 • E-postmallen för återställning av lösenord till röstportalen kräver vissa uppdateringar för det japanska språket.

 • På platser med ett stort antal agenter syntes inte agenter i samtalskön.

 • Autodeltagare genererade inkorrekt rapporter när alternativa nummer konfigurerades.

 • Du har stött på problem med autodeltagare-menyn när du försöker välja en åtgärd för företag och efter timmar.

 • Du kunde inte ange alternativ för faxkomprimering.

 • Alla kundtelefonnummer listades i analysrapporten när du valde fler än 20 nummer.

Ringa användar Portal

 • MyApps och dess länk för programhämtning saknades på portalen.

 • Receptionist-URL måste uppdateras i Japans miljö.

22 maj, 2020

Version 22.8.7

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Korslansering från Control Hub till samtalsadministrationsportalen är inte längre försenad.

 • Användare utanför din plats kan nu övervakas av receptionistklienten.

 • Vi har nu ett meddelande om funktionsborttagning i portalen för ytterligare funktioner som flyttas till Control Hub.

 • Datum är nu konsekvent när man exporterar från schemaläggaren.

 • Webbplatslistas-API returnerar nu det totala antalet poster för FLEX-/VAR-kunder.

 • E911-adressen visas nu för Webex Calling TN-baserade användare.

 • Autodeltagare-menyn visar inte längre felaktiga namn för vissa poster.

 • Auto attendant-rapporter är inte längre tomma.

 • Företagets logotyp URL använder https istället för http korrekt.

 • Det anpassade meddelandet i samtalskön bevaras när det inaktiveras.

 • Du får inte längre felmeddelande när du väljer "Aucun" (None) som helgdagar för en selektiv samtals vidarebefordran.

Ringa användar Portal
 • Röstbrevlådeposterna visar nu fjärrnumret för ett samtal som härstammar utanför din plats eller din lokala gateway.

 • Problemet med MyApps och dess länk för hämtning av program har lösts.

23 april 2020

Version 22.8.6

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Du kan nu tilldela användare från olika platser till samma hunt-grupp.

Control Hub

 • När du klickar på Koppla från två gånger under en kort tidsperiod visas inte längre följande:

  • Två separata förfrågningar om frånkoppling

  • Licenser som fortfarande används och tas bort

27 mars 2020

Version 22.8.5

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Rättade problem vid export av CSV-filer från nummer- och användarsidor.

 • Förbättrad anslutning mellan Webex Control Hub och samtalsadministrationsportalen så att du utan problem tas till samtalsadministratörsportalen när du går till enhetsinställningar i Control Hub.

 • Uppdaterade länkar till sekretesspolicyer.

 • Nu kan medarbetare med en franskspråkig profil lägga till nummer från och med 011, 015, 017 och 018.

 • Vi har lagt till begränsningar runt hur många gånger du kan klicka på Sök efter nummer, Enheter och användare. Nu måste du vänta tills en sökning är slutförd innan du kan starta en ny sökning.

 • Datumformatet har korrigerats för språken franska (Kanada) och portugisiska.

 • Problemet med att usa:s nödnummer inte kunde användas som anknytningar för vissa icke-amerikanska nummer har åtgärdats. Platser.

 • Problem åtgärdat som orsakade att inkommande samtal gick direkt till röstbrevlådan när funktionen för verkställande assistent var aktiverad.

 • Visning och inträdet av tid (12 timmar i formatet 24 h) för portugisiska och franska (Kanada) i scheman för autodeltagare har åtgärdats.

 • Administratörer som är OPS-ANVÄNDARE men inte ingår i WSP_ADMIN säkerhetsgrupp har nu tillgång till menyn Avancerade tjänster.

Ringa användar Portal

Tog bort dubbletttipstext för inställningar för samtidiga ringfunktionsinställningar.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

24 februari 2020

Version 22.8.4

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Åtgärdade problem vid export av > Events-tabellen till en CSV-fil.

 • Du har nu möjlighet att aktivera en alternativ källa för musik i samtalskön väntande.

 • Förbättrad översättning i allmänhet.

 • Advance efter ett visst antal ringinställningar i omdirigering av huntgrupp visas nu oavsett vilken dirigeringstyp som är vald (inte bara när en åt gångenväljs).

 • Användarnas e-postmeddelande för återställning av PIN-kod till röstbrevlåda innehåller nu anknytningsnumret.

 • Enheterna filtreras nu korrekt på en specifik webbplats.

 • Du kan nu lägga till ett internationellt nummer i en användares inställningar för samtals vidarebefordran.

 • Autodeltagares hälsningsfil bevaras nu när anpassad hälsning är avstängd.

 • Övervakade användaravsnitt innehåller nu utrymmen mellan en persons för- och efternamn.

 • Du kan nu spara årligen återkommande helgdagar i menyn Schemalägg inställningar.

 • Du kan nu spara ditt schema för autodeltagare i Firefox.

Control Hub

 • Partner kan nu skapa en Flex-kund även om aktiveringskodens registrering är inaktiverad.

Ringa användar Portal

 • Har korrigerat etiketten för skype för företag-versionen av hämtningslänken Webex Calling skrivbordsappen.

 • Förbättrad översättning på tyska.

 • Rättade till problem med nummervisningen i Kontakter ochkortnummer.

 • Aktiverat stöd för telefonnummer i det nationella formatet.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

31 januari 2020

Version 22.8.3

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Om du ändrar användarnamnet skapas inte längre dubbla kontoadministratörer och null-namn i e-postmeddelandet.

 • – Funktionen visas inte längre för en stations där den inte är tillämplig.

 • Ett tryck på samtalsflödet leder inte till timeout-fel vid generering av aktiveringskoden.

 • Hjälptexten för insm?ggningsfunktionen har uppdaterats.

 • Märkningsförbättringar som gjorts för klarhet och lokalisering.

 • Vissa dataelement som returnerades för samtalshistorik och analyser har översatts.

 • Beskrivningen av huntgruppen är nu korrekt.

 • WSP och WSP MA Ops-konton visar nu menyn avancerade tjänster.

 • Användarprofilen samtalskoppling Inget svar har nu alternativet "ingen ring".

Ringa användar Portal

 • Verkställande sida visar nu assistentens efternamn.

 • "Ringer" översätter nu korrekt.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Vi har gjort dessa förbättringar:

Vi har lagt till möjligheten att enkelt och snabbt omvandla en provperiod åt en kund till en partner för konvertering till en betald kund.

13 december 2019

Version 22.8.2

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Titlarna justeras nu på nummersidan.

 • Korrekt stil har tillämpats på fel- och framgångsmeddelanden som visas här: Företagsprofilen > nödsamtal.

 • Du kan nu lägga till och ta bort nummer utan problem från > användartilldelningar.

 • Du kan nu övervaka användare på andra webbplatser.

 • Den japanska översättningen kan nu innehålla specialtecken i inringar-id.

 • Översättningsfel för återstående licenser har åtgärdats.

 • Sök efter MAC-adress tillåter nukolon.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

26 november 2019

Version 22.8.1

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Redigera schemalägg dialogruta under Avancerade tjänster > inställningar för webbplatspaket och > schemaläggning > Redigera:

  • Exporterade CSV-filer är inte längre tomma.

  • Japanska översättningsfel har åtgärdats.

 • Schemat för autodeltagare visar inte längre felaktigt Stängt.

 • Du kan nu ange alternativet Automatisk assistentöverföring till ett externt nummer som använder E.164 eller ett nationellt nummerformat (med noll prefix).

 • Tillägg av ansökningsmål och upphovsmän från olika platser misslyckas inte längre.

 • Tillägg av <tab> ett tecken i ett platsnamn resulterar inte längre i ett fel.

 • Inställningen av Samtalskö för Varningsagent om samtalet är kvar på en inställd väntetid är inte längre standardvärdet 30 när du anger ett värde mellan 30 och 300.

 • Kundanvändare hittades inte längre i inställningarna för personligt fax/röstmeddelande.

 • Analyssidan visar inte längre fel tidsformat för en tidsram.

 • Storleksgränsen för Call Center-köer har ökat från 50 till 525.

 • Japansk översättning i analys av data extrahering har förbättrats.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Control Hub

 • Felaktiga felmeddelanden visas inte längre för kundplatser.

 • Dirigeringsprofilen har nu uppdaterats från api:n för samtalsadministration.

 • Lokaliseringsproblemen i Mexiko mellan delstat/region vid visning av dubblettvärden har lösts.

7 november 2019

Version 22.8

Se https://status.broadsoft.com/ för specifika datum för regional distribution.

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Tidszonerna visas nu korrekt.

 • Vi har förbättrat den japanska översättningen.

 • Samtalsanalysdata är nu tillgängliga.

 • CSV-katalogproblem har korrigerats.

 • Konfiguration av huntgrupp – Tilldelning av ny ordning uppifrån och ner

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Control Hub

 • Tidszonen för Bosnien, Hercegovina och Hercegovina är nu tillgänglig.

 • Du kan nu ta bort en enhet i Cisco IP-telefonserien.

22 oktober 2019

Versioner 22.7.5

Se https://status.broadsoft.com/ för specifika datum för regional distribution.

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Du kan nu söka efter platser utan att bekymra dig om fallkänslighet.

 • Översättningarna av spanska och franska har förbättrats.

 • Du kan nu ändra ordningen på användare som övervakas när du använder webbläsaren Firefox.

 • Du kan nu lägga till internationella nummer för att ringa samtalsreglerna för nya webbplatser i Zeeland.

 • Användar-/Tilldela stationsanvändningsfall utlöser inte längre GroupModifyRequest varje gång.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Control Hub

 • Tidszonen för Bosnien och Hercegovina är nu tillgänglig.

 • Rubriker i lagret på plats visas nu.

 • Du kan nu återskapa en Plats efter att den ursprungliga beställningen i Control Hub nekades.

 • Du kan nu söka efter platser utan att bekymra dig om fallkänslighet.

Ringa användar Portal

 • Du kan nu se Mina appar när du öppnar samtalsanvändarportalen på din iPad.

 • Vi förbättrade våra felmeddelanden.

2 oktober 2019

Versioner: Underhållspatkar genom version 22.7.4

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Vi har korrigerat rubrikerna i stationslagrets exportfil.

 • Statrapport för samtalskö visar inte längre felaktiga värden för samtal övergivna och totalt antal samtalsrapporter.

 • Vi har korrigerat översättningarna i popup-rutan för bekräftelse av omstartsenhet.

 • Rapporten över tjänst kvalitetssäkring visar inte längre ett värde på dålig när inga samtalsdata finns tillgängliga.

 • När du klickar på Hantera tjänster i Control Hub och du korslanser till administratörsportal samtalstjänsterna visas periodvisas inte längre fel.

 • Du kan nu lägga till ett tillägg i alternativet Överför till operatör.

 • Tog bort visningen av Barge In för Basic-användare (denna funktion är inte en del av en Basic-licens).

 • Personligt fax är nu tillgängligt när röstbrevlådan är avstängd.

 • Analog hotline kan nu konfigureras för Cisco ATAs 191 och 192.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Ringa användar Portal

 • Vi har förbättrat felmeddelandena i Office Anywhere och schemaläggna.

 • Vi löste problem som du stötte på när du tillämpar ett schema på användarfunktionerna.

 • Rättade till sökning på En värd.

 • Vi har korrigerat översättnings- och lokaliseringsproblemen i Japan och Mexiko.

 • Vi har förbättrat hjälpinnehållet för kort nummerfunktionen.

 • Vi har förbättrat väntemeddelandet när portalen har hög volym.

 • Inställningen sparas nu när du aktiverar eller inaktiverar Office Anywhere för en plats.

16 augusti 2019

Version: 22.7.0

Se https://status.broadsoft.com/ för specifika datum för regional distribution.

Funktioner
 • aktiveringskod enhetsbaserad registrering (aktiveras i slutet av augusti)

 • Grundläggande användarlicens (se kända problem)

 • Webex Calling medieleverantörer (PMP)

 • Flera PSTN operatör per företag för tjänsteleverantör partners

 • Systemförbättringar för internationella/multi nationella företag

 • Förbättring av utseendet på linje-ID – presentation för ansluten linje

Marknadsexpansion
 • Lokalisering för Japan som säljland

 • Lokalisering för Mexiko som ett införsäljningsland

 • Nya avdelningskontorsländer:

  • Hongkong

  • Sydkorea

  • Taiwan

  • Turkiet

  • Vietnam

Control Hub
 • Tillåt massinmatning av 1 000 telefonnummer för en kund

 • Aktivera massöverföring av enheter med MAC-adress

 • Stöd för enterpriseuppringningsplan

Samtals administrations Portal
 • Hyperlänk till verktyget för nätverksutvärdering i CSCAN

 • Uppdatera CAP-portalen för att länka till per samtalsdatasida i Service Assurance

 • Utöka CAP Analytics-sökmöjligheter för att söka efter ett enda TN eller ett TN-intervall

Ringa användar Portal
 • Lade till kontroll för att begränsa utseendet på connected line-ID (COLR)

Nya telefonmodeller

Vi har faktiskt stöd för dessa enheter ett tag nu men du kanske inte har känt till dem:

 • Cisco MPP 6821 Skrivbordstelefon

 • Cisco MPP DECT 6800-serien

11 juli 2019

Version: 22.6.6

Funktioner

Det finns inga nya funktioner i den här versionen.

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Du kan nu tilldela mer än en port till analoga telefonadaptrar (ATA) och DECT-enheter.

 • Autosvar visar nu Överför till röstbrevlåda efter att du har klickat på Spara .

 • AtA:er kan nu väljas listruta telefon när du tilldelar en telefon.

 • Du kan nu använda jokertecken i samtalskoppling Selektiva kriterier.

 • Webbplatsadministratören har nu åtkomst till alternativet Alla webbplatser.

 • Vi har förbättrat översättningen till franska och spanska.

 • Samtalskön mäter nu i sekunder istället för samtal.

 • Vi har åtgärdat problemet med inversion under arbetstid och efter timmar i automatisk assistent.

 • Vi har löst vissa prestandaproblem som du kan ha haft problem med när du läser in kvalitetssäkringsdata om tjänsten för alla dina platser.

 • Vi har åtgärdat vissa prestandaproblem som du stötte på när du konfigurerade huntgrupper.

 • Om du tilldelar fler än 10 telefoner kan du visa alla enheter i den listruta.

 • Du kan nu se platser som visas när du lägger till ett nummer.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Control Hub

Vi har gjort dessa förbättringar:

 • Nummer och hantera licenssidor presenterar fler standardlistor för hantering med ytterligare sökfunktion.

 • Sidan Samtalsfunktioner visar platsen som är intressant.

 • Vi har åtgärdat vissa prestandaproblem som du hade haft vid inläsningen av tjänsten.

Ringa användar Portal

 • Vi har åtgärdat översättningsproblem.

7 juni 2019

Version: 22.6.5

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Vi har åtgärdat problem knutna till vidare vidarebefordran av samtal till röstbrevlåda.

 • Vi har lagt till ett nytt alternativ i Hunt Group-konfigurationen; kan du nu välja att samtal ska dirigeras till nästa nummer i listan när linjen är upptagen.

 • Vi tillåter tvåsiffriga anknytningar för överspill av samtalskö.

 • Vi har ökat området för antalet samtal innan ett samtal skickas till röstbrevlådan (2–20).

 • Redigering av en okonfigurerad automatisk assistent misslyckas inte längre.

 • Data laddar inte längre igen när du trycker på Esc för att stänga ett fönster.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Control Hub

 • Vi har förbättrat svarstiden och processen när du tar bort samtalsfunktioner och användare.

 • Vi har ökat antalet enheter som du kan visa i en tabell.

 • Vi har ändrat designen på sidan Platser till en listvy.

Ringa användar Portal

Länken för mobil hämtning tar inte längre fram användare till surfplattan och vi har valt att felen ska visas vid installationen.

28 maj 2019

Version: 22.6.4

Vi har löst dessa problem:

Samtals administrations Portal

 • Samtal administratörsportal inte längre returnerar ett 500-fel för timeout på stora frågor eller tabell läses in.

 • Partner kan nu också vara kunder i samtalsadministratörsportalen.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Control Hub

 • Platser som är inaktiverade i samtalsadministratörsportalen visar nu rätt status i Control Hub.

 • När du ändrar din adress i samtalsadministrationsportalen uppdateras Control Hub automatiskt. Du måste fortfarande informera din e-tjänsteleverantör om ändringen i nödtjänster.

24 april 2019

Version: 22.6.3

Funktioner

Det finns inga nya funktioner i den här versionen.

Vi har löst dessa problem:

API

 • Du får ett missvisande felmeddelande när ett produkt-ID utan klient var specificerat för klientdelning.

 • Din transaktion kunde tidsgräns överskriden på Uppdatera status.

Samtals administrations Portal

 • Användartilldelningar – Du ser en felaktig visning av nummer för inringningsnummer.

 • Det saknades franska översättningar.

 • Fel visas i nummer-/användarlistan, inga listresultat visas.

 • Du får ett felmeddelande när du väljer vissa avancerade tjänster.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Ringa användar Portal

 • Du kan nu ange samtals vidarebefordran till nationella nummer.

En lista över problem som vi är medvetna om och som för närvarande arbetar med finns här.

Control Hub

 • Vi har lagt till stöd för datorkonto för inträdestelefon-API.

 • Url till support har nu ställts in för moms

Tillhandahåller

 • Vi har nu stöd för särskilda telefonnummer i Storbritannien.

 • Vi har förbättrat etableringsfelet som återgick till Rialto Market för att beskriva problemet som uppstod.

 • Tilldelningen av MAC/TN misslyckas inte längre på grund av avvisat lösenord för röstportalen.

 • Den primära agentens sökning misslyckas inte längre vid återringning av beställningsstatus.

 • Ändra ordning stannar inte längre i väntan på aktiveringsdatum.

 • Förbättrad frånkopplingsbeställning: Fas 1

Enhetskonfiguration

 • Att importera taggar i DMS+ med beteendet "ERSÄTT" skapar inte längre dubbletttaggar.

Påverkan på användarupplevelsen
Inga ändringar av användarupplevelsen har introducerats i denna version.