1

Välj utrymmet, gå till menyn aktivitet och välj whiteboard .


 

Alla kommentarer som personer skapade i utrymmet inkluderas även i listan över whiteboards .

2

Välj whiteboarden eller kommentaren som du vill dela, klicka på dela och välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera ögonblicks bild– Lägg till ögonblicks bilden i meddelande området och tryck på RETUR för att dela med alla i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicks bild av whiteboarden som en PDF-fil och du kan dela PDF-filen med andra i Webex Teams.

1

Välj utrymmet, gå till menyn aktivitet och välj whiteboard .


 

Alla kommentarer som personer skapade i utrymmet inkluderas även i listan över whiteboards .

2

Välj whiteboarden eller kommentaren som du vill dela, klicka på dela och välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera ögonblicks bild– publicera ögonblicks bilden i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicks bild av whiteboarden som en PDF-fil och du kan dela PDF-filen med andra i Webex Teams.

1

Välj utrymmet, gå till aktivitets menyn , Välj whiteboard och knacka på den whiteboard som du vill dela.

2

Tryck på delaoch välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera en ögonblicks bild– Lägg till ögonblicks bilden i meddelandet och knacka sedan på Skicka för att dela whiteboarden.
  • Spara som en bild– Spara whiteboarden som en bild och du kan Kopiera filer från ett utrymme till ett annat.

 

Du kan även se och redigera whiteboards som andra personer arbetar med från listan whiteboards .

1

Välj utrymmet, gå till aktivitets menyn , Välj whiteboard och knacka på den whiteboard som du vill dela.

2

Tryck på och välj sedan publicera en ögonblicks bildså publiceras din ögonblicks bild i utrymmet.


 

Du kan även se och redigera whiteboards som andra personer arbetar med från listan whiteboards .

1

Välj utrymmet, klicka på menyn aktivitet , Välj whiteboard och välj sedan den whiteboard som du vill dela.

2

Klicka på publicera ögonblicks bild och tryck på Enter för att dela whiteboarden.


 

Du kan se och redigera whiteboards som andra personer arbetar med från listan whiteboards .