1

Välj ett utrymme, klicka på innehålloch välj sedan .


 

Alla kommentarer som personer skapade i utrymmet ingår också i listan med whiteboards .

2

Välj den whiteboardtavla eller kommentar som du vill dela, klicka på dela och välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera ögonblicks bild– Lägg till ögonblicks bilden i meddelande området och tryck sedan på RETUR för att dela med alla i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicks bild av whiteboardtavlan som en PDF-fil och du kan dela PDF-filen med andra i Webex Teams.

1

Välj ett utrymme, klicka på innehålloch välj sedan .


 

Alla kommentarer som personer skapade i utrymmet ingår också i listan med whiteboards .

2

Välj den whiteboardtavla eller kommentar som du vill dela, klicka på dela och välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera ögonblicks bild– publicera ögonblicks bilden i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicks bild av whiteboardtavlan som en PDF-fil och du kan dela PDF-filen med andra i Webex Teams.

1

Välj utrymmet, öppna aktivitets menyn , Välj whiteboardtavla och knacka sedan på den whiteboard som du vill dela.

2

Tryck på delaoch välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera en ögonblicks bild– Lägg till ögonblicks bilden i meddelandet och knacka sedan på Skicka för att dela whiteboardtavlan.
  • Spara som en bild– Spara whiteboardtavlan som en bild och du kan Kopiera filer från ett utrymme till ett annat.

 

Du kan även se och redigera whiteboardtavlor som andra personer arbetar med från listan med whiteboards .

1

Välj utrymmet, öppna aktivitets menyn , Välj whiteboardtavla och knacka sedan på den whiteboard som du vill dela.

2

Tryck på och välj sedan publicera en ögonblicks bildså skickas din ögonblicks bild i utrymmet.


 

Du kan även se och redigera whiteboardtavlor som andra personer arbetar med från listan med whiteboards .

1

Välj utrymmet, klicka på knappen aktivitet , Välj whiteboardtavla och välj sedan den whiteboard som du vill dela.

2

Klicka på publicera ögonblicks bild och tryck på RETUR för att dela whiteboardtavlan.


 

Du kan se och redigera whiteboardtavlor som andra personer arbetar med från listan med whiteboards .