1

Välj utrymmet, gå till menyn aktivitet och välj whiteboard .


 

Alla kommentarer som personer skapade i utrymmet inkluderas även i listan över whiteboards .

2

Välj whiteboarden eller kommentaren som du vill dela, klicka på dela och välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera ögonblicks bild– Lägg till ögonblicks bilden i meddelande området och tryck på RETUR för att dela med alla i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicks bild av whiteboarden som en PDF-fil och du kan dela PDF-filen med andra i WebEx Teams.

1

Välj utrymmet, gå till menyn aktivitet och välj whiteboard .


 

Alla kommentarer som personer skapade i utrymmet inkluderas även i listan över whiteboards .

2

Välj whiteboarden eller kommentaren som du vill dela, klicka på dela och välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera ögonblicks bild– publicera ögonblicks bilden i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicks bild av whiteboarden som en PDF-fil och du kan dela PDF-filen med andra i WebEx Teams.

1

Välj utrymmet, klicka på menyn aktivitet , Välj whiteboard och välj sedan den whiteboard som du vill dela.

2

Klicka på publicera ögonblicks bild och tryck på Enter för att dela whiteboarden.


 

Du kan se och redigera whiteboards som andra personer arbetar med från listan whiteboards .