Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

1

I hubbfönstret klickar du på Starta konversation .

2

Skriv in namnet eller e-postadressen för personen du vill prata med och välj dem i listan. Om du lägger till mer än en person skapas ett grupputrymme där många personer kan läggas till.

3

Välj Starta chatt för att skapa ditt utrymme.

1

I hubbfönstret klickar du på Skapa utrymme .

2

Skriv in namnet eller e-postadressen för personen du vill prata med och välj dem i listan. Om du lägger till mer än en person skapas ett grupputrymme där många personer kan läggas till.

3

Välj Skkapa utrymme för att starta konversationen.

1

På fliken Chattar trycker du på .

2

Skriv in namnet eller e-postadressen för personen du vill prata med och välj personens namn i listan. Om du lägger till mer än en person skapas ett grupputrymme där många personer kan läggas till.

3

Tryck på Klar för att skapa utrymmet.

1

På fliken Chattar trycker du på .

2

Skriv in namnet eller e-postadressen för personen du vill lägga till och välj dem i listan. Om du lägger till mer än en person skapas ett grupputrymme där många personer kan läggas till.

3

Tryck på för att skapa utrymmet.