Skapa ett utrymme

Dela en fil från Box till Webex och skapa ett utrymme där intressenter kan samarbeta som innehåller mötesschema, relevanta meddelanden och filer.

1

Logga in på Box.

2

Välj den fil som du vill skapa ett nytt utrymme för.

3

Klickapå i Sidopanelen.

4

Välj Skapa ett utrymme.

5

(Valfritt) Ändra utrymmesnamnet.

6

Bjud in alla samarbetspartners eller markera dem individuellt i listan.


 

Om du vill lägga till nya samarbetspartners via e-post bekräftar du att de korrekta behörigheterna är definierade i följande steg.

7

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

 • Alla med länken–Alla som har länken kan komma åt objektet och inget Box-konto krävs. För extra säkerhet kan du även ställa in ett lösenord eller utgång för länken samt begränsa nedladdnings- och/eller förhandsgranskningsåtkomst för länkvisaren.
 • Personer med ditt företag – endast personer som hanteras på ett Box-konto (Startnummer och högre) eller har en e-postadress som matchar en domän registrerad med Box för det konto som skapade länken, kan få åtkomsttill länken. Om t.acme.com är en registrerad domän på ditt konto kan alla hanterade kontomedlemmar med en e-postadress som avslutas i acme.com få åtkomst till den här typen av länk. Personer som inte matchar en domän som finns listad på ditt konto kan inte komma åt länken.
 • Endast inbjudnapersoner – Endast personer som har bjudits in till mappen eller filen kan komma åt innehållet. Samarbetare har redan åtkomst till sitt innehåll, men kan enkelt dirigera varandra till en specifik fil eller mapp genom den delade länken.

 

Du kan ställa in länkalternativen för enskilda filer och/eller mappar av ägaren, för allt innehåll som ägs eller av administratören för hela företaget. Kontrollera också att den inställning du väljer ger filåtkomst till personen som du delar den med. I annat fall får mottagaren ett felmeddelande när han eller hon klickar på länken.

8

(Valfritt) Lägg till en beskrivning för utrymmet.

9

Klicka på Skapa nytt rum.

Starta ett möte

Dela ett dokument och bjud in samarbetspartners att starta en direktsänd diskussion, utan att till och med byta appar.

1

Logga in på Box.

2

Välj en fil som du vill starta ett möte för.

3

Klickapå i Sidopanelen.


 

Klicka på Öppna Webex dialogruta öppna appen.

4

Välj Starta ett möte.

5

Bjud in alla samarbetspartners eller markera dem individuellt i listan.


 

Om du vill lägga till nya samarbetspartners via e-post bekräftar du att de korrekta behörigheterna är definierade i följande steg.

6

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

 • Alla med länken–Alla som har länken kan komma åt objektet och inget Box-konto krävs. För extra säkerhet kan du även ställa in ett lösenord eller utgång för länken samt begränsa nedladdnings- och/eller förhandsgranskningsåtkomst för länkvisaren.

  Lösenordsskyddade delade länkar är tillgängliga för alla betalda Box-användarkonton.

 • Personer med ditt företag – endast personer som hanteras på ett Box-konto (Startnummer och högre) eller har en e-postadress som matchar en domän registrerad med Box för det konto som skapade länken, kan få åtkomsttill länken. Om t.acme.com är en registrerad domän på ditt konto kan alla hanterade kontomedlemmar med en e-postadress som avslutas i acme.com få åtkomst till den här typen av länk. Personer som inte matchar en domän som finns listad på ditt konto kan inte komma åt länken.
 • Endast inbjudnapersoner – Endast personer som har bjudits in till mappen eller filen kan komma åt innehållet. Samarbetare har redan åtkomst till sitt innehåll, men kan enkelt dirigera varandra till en specifik fil eller mapp genom den delade länken.

 

Du kan ställa in länkalternativen för enskilda filer och/eller mappar av ägaren, för allt innehåll som ägs eller av administratören för hela företaget. Kontrollera också att den inställning du väljer ger filåtkomst till personen som du delar den med. I annat fall får mottagaren ett felmeddelande när han eller hon klickar på länken.

7

Klicka på Starta möte för att skicka inbjudningar och starta ditt möte.

Schemalägga ett möte

Dela en fil och schemalägg ett framtida möte med relevanta intressenter från ett fönster. Minimera ansträngningarna på slutet och uppmuntra till förberedelser för deras.

1

Logga in på Box.

2

Välj en fil som du vill schemalägga ett möte för.

3

Klickapå i Sidopanelen.


 

Klicka på Öppna Webex dialogruta öppna appen.

4

Välj Schemalägg ett möte.


 

Dina kommande möten visas längst ner på delningsskärmen.

5

Bjud in alla samarbetspartners eller markera dem individuellt i listan.


 

Om du vill lägga till nya samarbetspartners via e-post bekräftar du att de korrekta behörigheterna är definierade i följande steg.

6

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

 • Alla med länken–Alla som har länken kan komma åt objektet och inget Box-konto krävs. För extra säkerhet kan du även ställa in ett lösenord eller utgång för länken samt begränsa nedladdnings- och/eller förhandsgranskningsåtkomst för länkvisaren.
 • Personer med ditt företag – endast personer som hanteras på ett Box-konto (Startnummer och högre) eller har en e-postadress som matchar en domän registrerad med Box för det konto som skapade länken, kan få åtkomsttill länken. Om t.acme.com är en registrerad domän på ditt konto kan alla hanterade kontomedlemmar med en e-postadress som avslutas i acme.com få åtkomst till den här typen av länk. Personer som inte matchar en domän som finns listad på ditt konto kan inte komma åt länken.
 • Endast inbjudnapersoner – Endast personer som har bjudits in till mappen eller filen kan komma åt innehållet. Samarbetare har redan åtkomst till sitt innehåll, men kan enkelt dirigera varandra till en specifik fil eller mapp genom den delade länken.

 

Du kan ställa in länkalternativen för enskilda filer och/eller mappar av ägaren, för allt innehåll som ägs eller av administratören för hela företaget. Kontrollera också att den inställning du väljer ger filåtkomst till personen som du delar den med. I annat fall får mottagaren ett felmeddelande när han eller hon klickar på länken.

7

(Valfritt) Ändra möteslösenordet.

8

Klicka Schemalägg för att bekräfta och skicka dina inbjudningar.

Starta ett utrymme

Visa Webex-utrymmen associerade med ett specifikt dokument.

1

Logga in på Box.

2

Välj en fil som du vill ansluta till eller starta ett utrymme för.

3

Klickapå i Sidopanelen.

4

Klicka på det utrymme som du vill starta under Delade iutrymmen.


 

Klicka på Öppna Webex dialogruta öppna appen.

Delta i ett möte

Från delningsmenyn kan du se en lista över dina kommande möten för dagen och till och med delta i ett som startar snart – utan att behöva lämna Box.

1

Logga in på Box.

2

I Förhandsgranskning av fil klickar du på Webex isidopanelen.

3

Klicka på Delta för att starta ett kommande möte som är på väg att starta.


 

Klicka på Öppna Webex dialogruta öppna appen.