Konfigurera Cisco Webex Contact Center för Salesforce

I följande avsnitt får du hjälp att konfigurera Cisco Webex Contact Center för Salesforce:

Konfigurera CTI för Cisco Webex Contact Center

Du måste konfigurera CTI (Computer Telephony Integration)-systemet för att aktivera Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.


Den här proceduren gäller inte för R10-distributioner. I appen R10 Webex Contact Center för Salesforce konfigureras dessa detaljer automatiskt.

1

Navigera till Konfiguration i Salesforce.

2

Ange Call Center i snabbsökningen och klicka på Call Centers.

3

Klicka på länken Redigera för Webex Contact Center Agent Desktop.

4

Uppdatera följande i allmän information:

  • CTI: https://<hostname>/webexcc-desktop/crmAgent.html?height=1080&width=400&mode=Lightning

  • Höjd för mjukvarutelefon: 450

  • Bredd för mjukvarutelefon: 400

5

Klicka på Spara.

Tilldela användarbehörighet i Cisco Webex Contact Center för Salesforce

Du måste tilldela användarbehörighet att få åtkomst till Cisco Webex Contact Center för Salesforce-klienten.

1

Navigera till Konfiguration i Salesforce.

2

Ange Användare i snabbsökningen och klicka på Användare.

3

Klicka på länken Redigera för användaren som du vill ge åtkomstbehörighet.

4

Sök efter parametern Call Center och bland sökresultaten väljer du Webex Contact Center.

5

Klicka på Spara.

Skapa en standardlayout för mjukvarutelefon i Cisco Webex Contact Center för Salesforce

Så här skapar du en standardlayout för mjukvarutelefon:

1

Navigera till Konfiguration i Salesforce.

2

Ange Mjukvarutelefonlayouter i snabbsökningen och klicka på Mjukvarutelefonlayouter.

3

Klicka på Ny.

4

Ange Namn på layouten och markera kryssrutan Standardlayout.

5

Välj samtalstyp för att ange när smartphonelayout ska startas:

  • Internt: Det här alternativet används inte.

  • Inkommande: Gör att du kan starta smartphonelayout för inkommande samtal.

  • Utgående: Gör att du kan starta smartphonelayout för utgående samtal.

6

Konfigurera inställningarna för popup-fönster efter behov.

7

Klicka på Spara.

Tilldela en sidlayout i Cisco Webex Contact Center för Salesforce

Så här tilldelar du en sidlayout i Cisco Webex Contact Center för Salesforce:

1

Navigera till Konfiguration i Salesforce.

2

Ange Objekthanterare i snabbsökningen och klicka på Uppgift > Sidlayouter.

3

Klicka på Tilldelning av sidlayout > Redigera tilldelning.

4

Välj de profiler du ska tilldela och välj sedan Cisco Webex Contact Center uppgiftslayout i listrutan Sidlayout att använda.

5

Klicka på Spara.

Konfigurera inspelning av samtal i Cisco Webex Contact Center för Salesforce

1

Navigera till Konfiguration i Salesforce.

2

Ange Namngivna inloggningsuppgifter i snabbsökningen och klicka på Redigera för posten CPC_Named_Credential.

3

Ange inloggningsuppgifter:

  • användarnamn: ciscocjs

  • lösenord: Ieglwd31@4271#802orqoj

4

Klicka på Spara.

5

Ange Anpassade inställningar i snabbsökningen och klicka på Hantera på konfigurationsposten och klicka sedan på Ny.

6

Ange namnet som TenantId och ange ditt innehavar-ID i fältet.


 

Om du inte har innehavar-ID ska du kontakta Cisco support.