1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänsteroch väljer samtal > Funktioneroch klicka på Penn fönstret .

2

Ändra någon av besvara samtal grupp inställningar, inklusive standard timern för meddelanden. Du kan också välja hur du vill bli meddelad om en annan medlems samtal.