Om du tar bort en Call Park som används för närvarande, skickas samtalet tillbaka till den person som parkera samtalet.

Innan du börjar

  • För att undvika noticable fördröjningar när samtal hämtas ska du kontrol lera att ditt nummer intervall inte överlappar ditt röst brev låde prefix.

  • Konfigurera eller ändra din Call Park-konfiguration under låg belastning för att undvika drift störningar.

1

Från kund visningen https://admin.webex.com, går du till tjänsteroch väljer samtal > Funktioner.

2

Klicka på nyoch sedan på samtalsparkering.

3

Ange ett namn för samtals parken och klicka sedan på högerpilen .

4

Välj intervall eller ange det enskilda numret.

För ett antal nummer visas samtals Parkens namn på telefonen. För ett enda nummer visas numret.

5

Lägg till medlemmar i Call Park.


 

Alla samtals parkera som du skapar har stöd för högst 30 medlemmar.

6

Klicka på Skapa.