Se öppna och Åtgärdade buggar för de senaste uppdateringarna av Webex Meetings .

Vi rapporterar att öppna och stängda kund-buggar hittades av Severity 1 till 3. Du hittar information om buggar och söker efter andra buggar som påverkar specifika Webex Meetings uppdateringar genom att använda Ciscos fel söknings verktyg. Mer information om hur du använder fel sökning finns i hjälpen för fel söknings verktyg.

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

Buggnummer

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvh90269

Webex Meetings

Funktionen gör skärm tom fungerar inte på Windows 10-enheter om UAC (User Account Control) är aktive rad.

CSCvi72293

Webex Meetings-appen

Om en användares Facebook-konto är låst kan de inte strömma Webex möten på Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events i Windows

När en presentatör delar sin skärm under händelser kan deltagarna se de meddelanden som visas för presentatören.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvk39093 3 Webex Meetings-appen Problem åtgärdat som innebar att deltagar inställningarna för mötet inte utfördes som förväntat för Mac-användare.
CSCvu51857 3 Webex Meetings-appen Åtgärdat ett problem där delnings inställningarna i mötet inte utfördes som förväntat.
CSCvu50739 3 Webex Meetings (engelska) Problem åtgärdat som innebar att mötet inte fungerade som förväntat efter att Windows-användaren valde ett omröstnings alternativ.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvt90333 3 Webex Meetings (engelska) Löste ett problem där meddelandet "mötet kommer att strömmas" visades när det var oväntat.

CSCvt87893

3

Webex Meetings

Löste ett problem där problem rapporten inte skickades som förväntat när ett möte startades.

CSCvu24503

2

Webex utbildningar (Mac)

Åtgärdat ett problem där utbildning avslutades innan den förväntades när användaren använde panelen frågor och svar.

CSCvd67026

3

Webex Events (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att händelsen avslutades innan den förväntades när användaren använde frågor f.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvu01605 3 Webex Meetings-appen Problem åtgärdat som innebar att presentations inställningarna i mötet inte genomfördes som förväntat.
CSCvt38634 3 Webex Events i Windows Problem åtgärdat som innebar att inställningarna för vita Board inte genomfördes som förväntat.
CSCvu10598 3 Webex Meetings (engelska) Problem åtgärdat som innebar att mötet inte blev förväntat.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvt73556 3 Webex Meetings Problem åtgärdat som innebar att inställningarna för delade skärmar inte genomfördes som förväntat.
CSCvt87894 3 Webex Meetings-appen Problem åtgärdat som innebar att mötet inte befann sig som förväntat för Mac-användare när presentatören slutade dela sin skärm.
CSCvt87895 3 Webex Meetings Problem åtgärdat som innebar att ljudet i mötet inte genomfördes som förväntat.
CSCve99486 3 Webex Meetings (engelska) Åtgärdat ett problem där språk inställningarna i mötet inte utfördes som förväntat.

CSCvt96045

2

Webex Meetings-appen

Åtgärdat ett problem där mötet inte befann sig som förväntat för Mac-användare.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvt62783 2 Webex Meetings-appen Problem åtgärdat som innebar att inaktive rings inställningarna i mötet inte genomfördes som förväntat.
CSCvt61473 3 Webex Events i Windows Problem åtgärdat som innebar att sändningen med ljud inte genomfördes som förväntat.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq96701

3

Webex Meetings

Windows:

Problem åtgärdat som innebar att ljudet i mötet inte genomfördes som förväntat.

CSCvt31956

3

Webex Meetings

Alt

Åtgärdat ett problem där aktiv talare inte visades i mötet.

CSCvt61412

3

Webex Meetings

Windows:

Problem åtgärdat som innebar att mötet för Windows-användare inte genomfördes som förväntat.

CSCvt61444

3

Webex-evenemang

Alt

Problem åtgärdat som innebar att Webex-händelsen inte genomfördes som förväntat.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvs56937

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att NBR-spelaren kraschade.

CSCvs98300

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att när ett möte uppdaterades skulle de inställda ljud alternativen återställas.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCve85763

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att uppspelningen modifierades. ARF-filer orsakade att NBR-spelaren kraschade.

CSCus63752

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att det inte fanns någon ansvars friskrivning för gäst deltagare.

CSCvs05073

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att dynamiska länk bibliotek var mottagliga för angripare.

CSCvf88228

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att Skriv bords programmet inte kunde komma ihåg Webex användarens webbplats-URL när användaren loggade ut från appen.

CSCvs16615

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdat ett problem där Webex Meetings kraschade för användare av macOS Catalina.

CSCvs33417

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdat ett problem som innebar att när en användares delade innehåll från macOS Catalinades, andra deltagare såg innehållet flimmer.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvs02002

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att Webex Meetings inte öppnades eftersom enheter inte kunde kontrol lera appen för skadlig program vara.

CSCvd52936

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Mötes kontrollerna inte automatiskt togs bort när de flyttade sin markör.

CSCvs34919

3

Webex Meetings och Webex Events (Mac)

Åtgärdat ett problem som innebar att när användare startade Skriv bords programmet uppmanas de att ge Webex Meetings tillåtelse att ta emot tangenttryckningar från andra program.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvr89711

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdat ett problem där Mac-användare inte kunde starta ett möte på grund av att Catalina inte kunde kontrol lera programmet för skadlig program vara.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCuy24678

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att ordet "deltagare" i frasen "Mötes deltagare som väntar i lobbyn" var felstavat i användar gränssnittet.

CSCvg90487

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att ptlnst. exe kraschade.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvr08450

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att möten och händelse värdar inte kunde slå på eller stänga av eller sätta på panel deltagarnas video eller enkelt låsa flera användares video.

CSCvr08457

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde få åtkomst till Webex PSTN nummer för inringning i den senaste land expansionen.

CSCvq57267

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användarens ljud tonas in och ut under ett Webex-möte.

CSCvq38957

3

Webex Meetings och Webex Teams

Problem åtgärdat som innebar att Mötes deltagarna hörde ljudvariationer när de Webex Teams användare som deltog i mötet.

CSCvq60139

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att video blev fördröjning och förflyttning långsamt.

CSCvo56464

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare som ansluter till ett möte med Ring mitt video system bara ser ett alternativ.

CSCvq82949

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare visades som anonyma möten.

CSCvq11917

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att deltagarens CPU-användning skulle öka när en värds delade innehåll visades.

CSCvq90026

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att en UAC-avisering visades när användare lämnade ett privat möte.

CSCvq86249

2

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att den nätverksbaserade inspelnings spelaren upplever minnes skador.

CSCvq86181

2

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att den nätverksbaserade inspelnings spelaren upplever minnes skador.

CSCvc80152

2

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att den nätverksbaserade inspelnings spelaren upplever minnes skador.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq55880

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att när Webex Meetings upptäckte en Webex Share-enhet kraschade appen.

CSCvq54771

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att flera användare kopplades bort samtidigt.

CSCvd09901

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare uppmanas att logga in igen när de har loggat in igen.

CSCvq60136

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där Mötes inbjudningar som skickats av IBM Lotus Notes-användare var tomma.

CSCvq44850

3

Webex Meetings (Windows och Mac)

Problem åtgärdat som innebar att när du väljer "ring med dator" för att delta i ett möte kunde Webex Meetings krascha.

CSCvq55961

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användare fick fel meddelandet "Webex Meetings app-tjänsten har slutat fungera. Ett problem ledde till att programmet slutade fungera korrekt. Stäng programmet. "

CSCvb37083

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att den nätverksbaserade inspelaren kraschade på grund av minnes skada.

CSCvq43784

3

Webex Events (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att Mac-användare inte kunde starta eller delta i en Webex-händelse.

CSCvc67249

2

Webex Meetings (Windows och Mac)

Problem åtgärdat som innebar att Webex Meetings plugin-program för Microsoft Outlook förbrukar mycket av datorns processor.

CSCva67252

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare hörde att använda PSTN ljud.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq62015

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem som innebar att mötets e-post inte kunde skickas när ett möte har schemalagts i en webbläsare.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq48517

2

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där schemaläggning av ett möte i Microsoft Outlook orsakade ett fel meddelande.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq42448

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Webex Meetings skulle ta lång tid att schemalägga och redigera möten.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq44066

3

Webex app (Windows)

Åtgärdat ett problem med att delta i URL: Webex en för webex.com-appen.

CSCvq44222

3

Webex app (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att Webex-appen hänger sig vid anslutning....

CSCvq44247

3

Webex app (Windows)

Problem åtgärdat som innebar att Webex-appen låser sig under vissa förhållanden när webbplatsen inte har stöd för globala uppslag.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvh19308

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att användare som deltar i ett möte efter att VoIP de har schemalagt en händelse inte har stängt av ljudet.

CSCvd42465

3

WME

Åtgärdat ett problem där DSCP inte hade marker ATS på IPv4-mappad IPv6, eller rent IPv6.

CSCvh22452

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att deltagare inte befann sig i lobbyn, men som istället skickats direkt till mötet.

CSCvq32482

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att popup-fönstret indikerar att en tillgänglig uppdatering inte visades korrekt.

CSCvq09096

3

Nätverksbaserad inspelning

Förbättrad säkerhet för NBR-uppspelningen.

CSCvp70858

2

Nätverksbaserad inspelning

Förbättrad säkerhet för NBR-uppspelningen.

CSCvp50315

3

Nätverksbaserad inspelning

Förbättrad säkerhet för NBR-uppspelningen.

CSCva32098

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att inspelnings inställningarna visades under Mötes menyn.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq24444

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att Microsoft Outlook blev instabilt eller slutade svara när en användare skapade eller öppnade en avtalad tid i Outlook.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq17552

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att de dubbla webb kamerorna visades i fönstret ljud/video.

CSCvq17555

2

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där programmet blev instabilt eller slutade fungera i ett möte.

CSCvc19483

3

Webex Meetings, MCOnline

Åtgärdade två problem:

När du startar ett möte från MCOnline siteon Mac öppnas ett fel meddelande omedelbart.

När du startar ett möte i Windows 10 och väljer inbjudan & Påminn, när du har angett en e-postadress och valt Skicka, händer ingenting.

CSCvp87378

3

Webex 11

Åtgärdat ett problem med problem med ljud-och videosynkronisering.

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där Skriv bords programmet ignorerar rad brytningar och identifierade numret i nästa rad som en del av mötes nyckeln och överförde den ogiltiga Mötes nyckeln till servern.

CSCvq21247

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att program och skärmdelning inte fungerade i skärm resulation 1600 x 900.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq11557

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att det inte gick att ansluta till ett möte med hjälp av Cisco Webex-webbapp av samtals analys.

CSCvo80940

3

Skrivbordsprogram (Mac)

En detaljerad beskrivning av det här problemet finns i avsnittet "Mac Outlook-plugin i Cisco Webex Skriv bords program kräver uppgradering till version 39.4.4" här: https://help.webex.com/nfs88fi/Known-Issues-and-Limitations-for-the-Webex-Meetings-Desktop-Application.

Detta problem är beroende av ytterligare ett EP för Webex Scheduler, som inte kommer att genomföras förrän efter denna EP. Webbplatserna får inte aktivera sin schemaläggare förrän 20 juni 2019.

CSCvq01160

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att programmet blev instabilt eller slutade svara på fri skrivnings sidan.

CSCvp91556

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare som anslöt via samtal med hjälp av datorn var tvungna från att ansluta till mötet eftersom de inte kunde använda någon av funktionerna, och skärmen är precis svart.

CSCvq11591

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där programmet blev instabilt eller slutade fungera i ett möte.

CSCvq08565

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdat ett problem där MP4-ljud inte visades i inspelningar för äldre VoIP möten.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvp25124

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att ljud ikonen i deltagar listan inte visades, vilket innebär att värdar inte kunde slå på ljudet för deltagare som genererade bakgrunds ljud.

CSCvp30167

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att vissa tecken i namn och andra fält orsakade ett fel meddelande.

CSCva63605

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att PSTN nummer för inringning skulle visas i dialog rutan för > information, även om händelsen är inställd på "endast VoIP".

CSCvp91556

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare som anslöt via samtal med hjälp av datorn var tvungna från att ansluta till mötet eftersom de inte kunde använda någon av funktionerna, och skärmen är precis svart.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvc81649

3

Webex Meetings, Webex Events

Åtgärdat ett problem där vissa användare inte kunde ansluta till ljud och video.

CSCvp99288

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvp78758

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användarens integrerade kameror inte fungerade under ett möte och användarna inte kunde dela.

CSCvp78339

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvq01160

2

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem som innebar att programmet blev instabilt eller slutade svara när användare anslöt till en enhet.

CSCvp91556

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare som anslöt via samtal med hjälp av datorn var tvungna från att ansluta till mötet eftersom de inte kunde använda någon av funktionerna, och skärmen är precis svart.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvp91556

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att användarens skärmar var svart av och programmet skulle ha stängts av aktivitets hanteraren.

CSCvp88402

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdade ett problem där programmet blev instabilt eller slutade fungera i ett möte.

CSCvg91271

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att det avgiftsfria numret för inringning visades som "HTTP:"

CSCvp97256

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att ljudet för Microsoft Windows 7-användare inte kunde spelas upp i inspelningar.

CSCvp87365

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att värdar inte kunde dela innehåll.

CSCva67252

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att telemetri inte skickades när TSP och VoIP tidigare användes tillsammans.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvp87919

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användare kunde omdirigeras till mötes informations sidan istället för att se landnings sidan för det personliga rummet.

CSCvc77930

3

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användaren hade bett om att ange övningssessionsnummer igen, även om sessionsnummer var i Mötes länken.

CSCvp87931

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där Mötes programmet orsakade hög CPU-användning.

CSCvp78623

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att administratörer inte kunde importera eller exportera en grupp.

CSCvp70321

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem där det fanns dubblettposter för vissa möten i sammanfattnings rapporten för sessionen.

CSCvp76956

3

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där Webex-programmet skymdes av svarta fält vid delning av innehåll.

CSCvp87957

6

Webex Meetings

Har lagt till en förbättring som anger om en problem rapport automatiskt ska skickas eller inte baserat på en registernyckel-inställning.

CSCvp87964

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att uppgraderingen av Silent misslyckades.

CSCvp83696

3

Skrivbordsprogram (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att text trunkerades i lokaliserade versioner av Windows-programmet.

CSCvp83702

2

Webex Meetings-appen

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvp83949

2

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att det inte fanns alla TelePresence videor.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvb65487

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdat ett problem på Mac där VoIP inte kunde spelas in om det inte fanns någon värd i VoIP mötet.

CSCvo84904

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvh91895

6

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att alla Webex Meetings, Webex Events och Webex Training rapporter fick prestanda problem.

CSCvp11512

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där möten inte kunde schemaläggas med Skriv bords programmet.

CSCvp11618

CSCvp13460

3

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att praktisk labb försvinner i utbildnings möten, och dess status visas som offline på sidan labb administration.

CSCvp14694

3

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att deltagare saknades från sidan privata för tilldelning för nya händelse händelser.

CSCvp15376

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att dialog rutan stoppa/avboka inspelning som innebar att ett möte slutade svara.

CSCvp18004

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att när en uppdatering av inspelnings lösen ordet inte visades i e-postmeddelandet.

CSCvg21868

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att deltagare inte kunde delta i möten med hjälp av Skriv bords programmet för Webex.

CSCva29727

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att rapport data returnerades för datum utanför det angivna intervallet.

CSCvp30778

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att Skriv bords programmet inte startade Webex-mötet och gav inget fel meddelande.

CSCvp31624

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att vissa TCP-anslutningar resulterade i att servern blev instabil.

CSCvp34756

3

Webbprogram

Problem åtgärdat som innebar att webbappens användare slutade kunna se delat innehåll efter delning växlades till Mac Webex-programmet och sedan tillbaka till mötes värden.

CSCvp36595

CSCvp41768

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där video visningen för alla var vald, men skulle ibland låsas upp vid byte av presentatör.

CSCvp36601

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att en deltagares namn och tidsstämpel information fortfarande visades i Frågor och svar-panelen, trots att namn-och tidsstämplar var inaktiverade av värden.

CSCvh06927

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där Skriv bords programmet ändrade språket i meny raden i Microsoft Internet Explorer från japanska till engelska.

CSCvp38212

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att trackingID-värdet saknades när det startade eller lade till ett möte från Skriv bords programmet.

CSCvc38335

3

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där e-postinbjudningar hade hälsningen "Hej% ParticipantName%".

CSCvp43667

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att avvisa alla deltagare har resulterat i att programmet blev instabilt eller avgick att svara.

CSCvb49923

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där Microsoft PowerPoint-presentationer i Microsoft Office 2010 medför att Webex-programmet blev instabilt och slutade svara.

CSCvp50002

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att VoIP-anslutningar befann sig efter att ett möte avslutades.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvp72724

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att videon låstes, och en processor kärna nådde 100%, medan de andra borrrna är gratis.

CSCvp73679

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem som innebar att programmet blev instabilt eller slutade svara om du öppnade video återuppringningen för att upptäcka enheter.

CSCvp73683

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att video återuppringning inte visade en identifierad lokal SIP-enhet.

CSCvp72344

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där internettelefonin (VoIP) inte fungerade i vissa möten.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCva54305

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att deltagare inte stängts av automatiskt vid inträde, trots att detta alternativ var aktiverat av värden.

CSCvp61907

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att deltagare som anslöt till ljud sändningen fick meddelandet "värden har ännu inte anlänt", var aktiv, ", även om värden var närvarande.

CSCvp54421

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där deltagare som ansluter till ett möte med hjälp av alternativet Ring min dator ibland ser en svart skärm eller upplever att programmet blev instabilt eller avslut ATS för att svara.

CSCvp50002

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att VoIP-anslutningar befann sig efter att ett möte avslutades.

CSCvp56470

2

Webex-evenemang

Åtgärdade flera problem som är relaterade till evnts som har anslutits med funktionen "Använd endast VoIP" aktive rad:

  • PSTN nummer för inringning visas i programmet under menyobjektet Event dis> information , även om mötet inte har PSTN stöd för inringning eller återuppringning.

  • Om alternativet ingång/utgångs ton var inställt på "PIP" innan du ändrar händelsen från "Webex-ljud" till "Använd endast VoIP", kommer en aviserings signal att spelas upp på ljudkonferens varje gång någon deltar i eller lämnade händelsen.

  • När en Mötes deltagare anslöt sig till mötet fick han inte en uppmaning om att delta i ljudkonferens och var tvungen att manuellt välja ljud alternativ menyn och välja "ring med dator".

CSCvp60054

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Mac-programmet inte följde standard typen av ljud anslutning som webbplats administratören har angett.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvg21868

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att deltagare inte kunde delta i ett möte med hjälp av Skriv bords programmet för Webex.

CSCvp34644

2

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvp14694

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Mötes deltagare försvinner från sidan privata för fördelad, och kunde inte flyttas till en annan grupp.

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Start sida

Uppdaterade Välkomst sidan.

CSCvk39082

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att slutanvändare inte kunde få rätt rapport data när de registrerade sig med timmar, minuter, sekunder och millisekunder.

ej tillämpligt

3

NBR

Problem åtgärdat som innebar att inspelningar som togs bort och återställdes inte kunde spelas upp.

CSCvc38335

3

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där e-postinbjudningar hade hälsningen "Hej% ParticipantName%".

CSCvp36964

2

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att inbjudningens e-postmeddelanden hade felaktigt lösen ord.

CSCvc29315

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att ett serie möte och ett undantags möte kunde startas samtidigt.

CSCvp38073

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att vissa användare fick fel vid verifiering av certifikat när de aktiverade återkallnings kontroll.

CSCvp30778

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där Skriv bords programmet inte startade ett Webex Meeting utan något fel meddelande.

ej tillämpligt

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare skulle behöva logga in på Webex-programmet igen efter en tyst avinstallation och ny installation.

CSCva49897

2

Webex Meetings-appen

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvp43667

3

Webex Events (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att avvisa alla deltagare har resulterat i att programmet blev instabilt eller avgick att svara.

ej tillämpligt

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att DMG och versions versionen inte hade samma nummer.

CSCvp49910

1

Skriv bords program

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvb49923

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där programmet blev instabilt eller slutade svara när ett delat program flyttades från en skärm till en annan.

CSCvb49923

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där Microsoft PowerPoint-presentationer i Microsoft Office 2010 medför att Webex-programmet blev instabilt och slutade svara.

CSCvp48503

2

Skrivbordsprogram (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde delta i schemalagda möten med hjälp av knappen delta från Skriv bords programmet.

CSCvf38865

3

Skrivbordsprogram (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när felaktigt konfigurerade SIP-adresser på TelePresence-system.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvo03140

3

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde ansluta till en Webex Training-session.

CSCvo04375

3

NBR

Problem åtgärdat som innebar att DPS service Dispatch-åtgärden till WES var mycket långsam.

CSCvo05032

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användare som försökte hämta en inspelning fick ett fel meddelande.

CSCvo16420

3

NBR

Problem åtgärdat som innebar att tidigare VOIP inte kunde spelas in om det inte fanns någon värd i VOIP-sessionen.

CSCvo48695

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att panelen chatt och mötes deltagar listan inte kunde döljas.

CSCvo56372

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att Mötes typen var inaktive rad vid schemaläggning av ett möte från Microsoft Outlook.

CSCvo59848

3

Webex Meetings

Har ändrat inställningen för popup-meddelandet "Behåll ljud delen av mötet aktiv" så att den inaktive ras som standard.

CSCvb49923

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att mål-URL efter att en händelse förhindrades från deltagaren var aktive rad.

CSCvo63812

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Webex-inspelaren visade fel tid.

CSCvo75646

2

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem som innebar att en deltagare fick fel meddelandet "du kan inte delta i händelsen eftersom en annan deltagare redan har anslutit med detta registrerings-ID" när han eller hon försökte delta i ett möte efter att värden har startat mötet.

CSCvo76020

2

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där vissa användare inte kunde delta i möten.

CSCvo77708

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde dela sin skärm.

CSCvg92178

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvo82776

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvo84102

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare har bett om inloggning efter att ha startat om deras VDI-maskin.

CSCvo84124

2

Webbplatsadministration

Problem med fasta prestanda på grund av data-och tidsstämpel konverterings problem.

CSCvo84962

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvo89734

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att deltagar namn i omröstnings resultat visades på fel språk.

CSCvo90818

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren anslöt till hörlurar.

CSCvo91733

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett bildskärms problem i Frågor och svar panelen när Webex-mötet var på koreanska.

CSCvo91777

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där Skriv bords komponenter startades efter att ha startat om och loggat in, när inställningen var för att inte starta.

CSCvo91809

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att vissa deltagare inte hade inaktiverat händelsen, även om ljudet är avstängt.

CSCvo98628

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem som gjorde att alternativet att skicka en utskrift har valts innebär att deltagar listan inte visade deltagare som redan hade lämnat mötet.

CSCvp01019

2

NBR (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att ARF-filer inte kunde spelas upp.

CSCvp03100

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där Skriv bords ikonen visades tre gånger på aktivitetsfält.

CSCvp05501

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att webbplats administratörer som inte hade ett lösen ord inte kunde uppdatera användar data.

CSCvb11164

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att inträdes-och utträdes signaler inte hörs.

CSCvp15360

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användar loggen för Webex Event visade inattentive minuter som 0 för alla användare.

CSCvp28157

3

Program hjälpmedel

Välj chatt-knappen i Mötes kontrollen och öppna panelen chatt. Navigera bland chatt regionerna som chatt med alla, Luan Le-och Ranjini-Venkatraman. Alla dessa chattar kan aktive ras genom att använda retur-och blank stegs fält och öppna chatt-regionen med den Mötes deltagaren. Dessa chatt regioner måste ha en Role =-knapp så att skärm läsaren kan meddela dem som chatt med knappen alla, chatt med Luan Le och chatta med Ranjini Venkatraman. "

CSCvp28175

3

Program hjälpmedel

Navigera till lämna-knappen och tryck på blank steg. Snabb menyn öppnas som har liknande problem som ovan. Följande skärm dum par visar bildskärmarna för värd och deltagare.

CSCvp28156

3

Program hjälpmedel

Välj deltagar knapp och öppna deltagar panel. Flikar i Mötes deltagar listan och Använd piltangenterna för att navigera till en Mötes deltagare och tab-knapp för att trycka på RETUR-tangenten och snabb menyn. Snabb menyn har roll = knappen som är felaktig.

CSCvp28170

3

Program hjälpmedel

Navigera till knappen mer och tryck på RETUR. Snabb menyn öppnas. Kontext menyn fungerar inte korrekt. Â-skärm läsaren ska meddela mer om mer, för att aktivera tryck utrymmes fältet. När knappen mer är expanderad, måste den första snabb menyn vara markerad och skärm läsaren ska meddela snabb menyn, ljud anslutningen är vald, för att navigera till en pil.

CSCvp28153

3

Program hjälpmedel

I dialog rutan ljud-och video anslutning väljer du alternativet Ring video adress i kombination av ljud anslutning. Välj knappen Video historik och expandera. De hanterande adresserna ska definieras med Role = Button och användaren ska kunna aktivera denna knapp genom att använda blank steg eller Enter.

CSCvp28152

3

Program hjälpmedel

I dialog rutan ljud-och video anslutning väljer du Ring mig under kombination av ljud anslutning. Välj knappen för telefon historik och expandera. De hanterande telefonnumren ska definieras med Role = Button och användaren ska kunna aktivera denna knapp genom att använda blank steg eller Enter.

CSCvp28168

3

Program hjälpmedel

Starta möte och delta via ljud och video. Två andra deltagare ansluter till mötet och ansluter till ljud och video. Det finns två knappar som visas under knapparna för Mötes kontroller. I skärm bilden nedan bör chatta med Agent1 och chatta med Agent2 definieras med roll = knapp och skärm läsare ska meddela dessa knappar på rätt sätt.

CSCvp28164

3

Program hjälpmedel

Välj mötesdeltagarens namn från mötesdeltagarpanelen. Välj en Mötes deltagare och flikar till ljud av och mer. Stäng av och lyssna på skärm läsar meddelanden. -knappen ska definieras med Name = Mute. "mer"-knappen ska definieras med Name = fler meny alternativ och Aria-haspopup = True.

CSCvp28158

3

Program hjälpmedel

Värden väljer lämna-knappen och sedan menyn avsluta möte. Dialog rutan lämna möte har en ny kombination av värd. Skärm läsaren tillkännager knappen som knapp utan namnet på kombinations rutan. Definiera Role = kombinations ruta och namn = Välj en ny värd.

CSCvp28154

3

Program hjälpmedel

Anslut till ljud och video Navigera till video-knappen och tryck på RETUR för att stoppa video. Välj knappen Video igen. Dialog rutan video anslutning öppnas. Kombinations rutan för video anslutning visas som en integrerad kamera knapp med felaktig roll och inget namn på kombinations rutan. Definiera Role = kombinations ruta och namn = video anslutning, värde = integrerad kamera.

CSCvp28147

3

Program hjälpmedel

Välj alternativet Ring mig i ljud alternativ. Expandera knappen för telefon historik, välj Hantera telefonnummer och öppna dialog rutan hantera telefonnummer. Välj knappen Redigera för ett telefonnummer. Anta att användaren markerar kombinations rutan landskod. Kombinations rutan har liknande fel. Definiera Role = kombinations ruta och namn = landskod för den här kombinations rutan.

CSCvg88129

3

Program hjälpmedel

Värden startar mötet, se dialog rutan ljud-och video anslutning öppnas. Välj alternativet Ring mig i ljud anslutning. Rollen som landskod definieras som knapp. Rollen ska definieras som kombinations ruta.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvb11164

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att inträdes-och utträdes signaler inte hörs.

CSCvg04763

6

Webbplatsadministration

Implementerat en ny funktion som innebär att när de högsta e-postdomänerna kontrol leras kan underordnade domäner verifieras automatiskt utan att TXT-posten kontrol leras.

CSCvh11775

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvp14786

2

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvo91777

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att kryss rutan automatisk start webexapp var aktive rad och vald, trots inställningar för att inaktivera det.

CSCvp17217

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde logga in på Webex Meetings Skriv bords program efter "Akamai mPulse" Software Deployment.

CSCvo98628

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem som gjorde att alternativet att skicka en utskrift har valts innebär att deltagar listan inte visade deltagare som redan hade lämnat mötet.

CSCvo82776

3

Webex-evenemang

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvp17231

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Meetings-programmet blev instabilt eller slutade svara efter att värden avslutat mötet utan att stänga undersöknings fönstret.

CSCvp15360

3

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där användar loggen för Webex Event visade inattentive minuter som 0 för alla användare.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Webex Meetings-sviten

Implementerat en förbättring så att om en webbplats redan har verifierat sin e-postdomän i Cisco Webex Control Hub, ärver den länkade webbplatsen listan över verifierade domäner.

CSCvo84962

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där Cisco Webex slutade svara när MTA blockerades.

CSCvo90818

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där Skriv bords programmet slumpmässigt blev instabilt eller slutade svara när användaren skulle ansluta till telehörluraren.

CSCvo90830

1

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvo89734

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Mötes deltagarna visade deltagar namn på ett felaktigt språk.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvn50351

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem i användar gränssnittet som gjorde att det ser ut som att inställningen True Color-läge var inaktive rad, även om True Color-läge nu är standard. Den här inställningen har tagits bort från 39,2-gränssnittet för att undvika förvirring, eftersom det inte längre är relevant för moderna operativ system som använder 24-bitars eller 32-bitars färg som standard.

CSCvf78117

6

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde starta Webex-appen efter att ha klickat på Mötes länken i Webex Teams på iOS 11. x och iOS 12. x.

CSCvn78442

6

Webex-webbapp

Problem åtgärdat som innebar att webbappen inte hade QoS-data.

CSCvo06334

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem som innebar att användare försökte spara en kommentar, där den kommenterade skärmen överlappade Windows-dialog rutan Spara.

CSCvh19308

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att ljudet inte fungerade när man deltog i ett möte på en TSP-webbplats.

CSCvo19105

3

Webbplatsadministration

Problem åtgärdat som innebar att Mass exporten av e-post var ogiltig.

CSCvo23329

3

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där Webex Events inte hanterade citat tecken korrekt i e-postinbjudningar.

CSCvo24040

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där flytande panel som visade skärmen var permanent på skärmen.

CSCvh27737

3

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare fick ett spårnings-ID errror när de hämtade en registrerings rapport.

CSCvc39899

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där kontrollen för att inaktivera ljud identifiering saknades i dialog rutan.

CSCvo32923

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där vissa användare inte kunde delta i möten med hjälp av knappen Webex Skriv bords program.

CSCvo34118

3

Nätverksbaserad inspelning

Åtgärdat ett problem där icke-presentatörer kunde pausa ljud NBR.

CSCvg37813

3

Webex-support

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde klistra in och kopiera, eller bläddra upp och ner med en mousepad.

CSCvk77519

3

URL API

Problem åtgärdat som innebar att URL-API-svar hade fel när en tilläggs tjänst gjorde ett samtal till URL API.

CSCvo43065

CSCvo44734

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar Webex att Skriv bords programmet visade meddelandet "mötet har avbrutits eller avslut ATS" när användaren startade ett personligt rum.

CSCvo43333

3

Webex-support

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde växla kund konton via remote support-möten på Windows 10.

CSCvo46638

3

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att programmet inte växlade till VOIP endast i utbildnings privat möte.

CSCvo46823

3

URL API

Problem åtgärdat som innebar att Google-addon inte kunde Visa inavgiftsfris numret när användarprofil endast aktiverar avgiftsfria nummer.

CSCvo50115

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Webex Teams och Webex-enheter inte kunde ringa in till ett Webex video system på FedRAMP.

CSCvk50535

2

Webex-evenemang

Åtgärdat ett isuue där sändning med ljud/ljudsändningen inte fungerade för användare när TelePresence startar och i händelse av att delta före värden var aktiverat.

CSCvk50535

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde ansluta till en Webex händelse som fick meddelandet "deltagare har redan anslutit med detta registrerings-ID".

CSCvo57854

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att det inte fanns något namn på enheten som upptäcktes av närhet i det Webex Skriv bords programmet.

CSCvc57707

2

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användare fick meddelandet "du kan inte delta i mötet eftersom mötesnummer du angav är felaktigt", även om mötesnummer var korrekt.

CSCvh18326

6

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att värdar eller presentatörer inte kunde starta en Facebook Live Stream.

CSCvo59505

2

Webex-evenemang

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvf56590

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare fick meddelandet "du måste bjuda in minst en person innan du kan skicka en Mötes påminnelse", även om deltagare redan var inbjudna.

CSCvo62015

2

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att inspelaren spelades upp trots att den var inaktive rad.

CSCvo81402

1

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att webbplats administratörer inte kunde skapa ett händelsens värd med Webex-videoprivilegier.

CSCvo59848

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att popup-meddelandet när ett möte slutar, "Håll ljud delen av mötet aktiv" aktive ras som standard när den inaktive ras som standard.

CSCvo75646

2

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där Mötes deltagare förhindrades från att delta i händelser.

CSCvo81422

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Mötes krasch loggar inte skickades till inloggnings administratören.

CSCvo73844

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare ombeds uppgradera sina Webex-program, trots att uppdateringar hade inaktiverats i webbplatsadministration.

CSCvo79458

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att ett Office365-konto inte kunde schemalägga åt en annan användares Microsoft Outlook för Mac med version 16.22. x.

2

Webex Meetings-sviten

Problem åtgärdat som innebar att MSI-filen för WBS39. x inte installerades för användare som uppgraderar från WBS33. x

CSCvo76020

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare fick ett fel 23 och inte kunde delta i ett möte efter uppgradering från WBS33. x till WBS39. x.

CSCvo81463

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde se panelen volym ändringar.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvo79458

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där ett Office365-konto inte kunde schemalägga åt en annan användare Microsoft Outlook för Mac uppgraderat till version 16.22. x.

CSCvo73844

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare ombeds uppdatera sin program version, även om den automatiska uppdaterings inställningen var inaktive rad i webbplats Webbplatsadmininistreringskonton.

CSCvo75646

2

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där deltagare ibland fick felmeddelandet ”Du kan inte delta i sessionen eftersom en annan deltagare redan har anslutit sig med denna registrering”.

2

Webex Meetings-sviten

Problem åtgärdat som innebar att MSI-filen för WBS39. x inte installerades för användare som uppgraderar från WBS33. x.

CSCvo76020

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare fick ett fel 23 och inte kunde delta i ett möte efter uppgradering från WBS33. x till WBS39. x.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvo59848

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att alternativet "Behåll ljud delen av mötet aktiv" förblir aktive rad (markerad) efter ett möte, även om alternativet är som standard inaktiverat (omarkerat) i webbplatsadministration.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvo62015

2

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att inskrivnings tonen för händelser var inaktive rad.

CSCvo59505

2

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem i stora händelser där Presentatörens eller värdens system blev instabilt eller slutade svara när de använde chatten.

CSCvo59505

2

Webex skrivbordsprogram

Problem åtgärdat som innebar att användare i Microsoft Outlook inte kunde dra och släppa kalender poster, kunna öppna ett objekt på ett korrekt sätt och kan inte se så: -fältet.

CSCvc32858

2

Webex skrivbordsprogram

Problem åtgärdat som innebar att användarens system blev instabilt eller slutade svara vid schemaläggning av händelser.

CSCvf56590

2

Webex skrivbordsprogram

Problem åtgärdat som innebar att användare fick meddelandet "du måste bjuda in minst en person innan du kan skicka en Mötes påminnelse", även om deltagare redan var inbjudna.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvk50535

2

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att en värd som har anslutit till ett TelePresence-möte inte kunde identifieras av sändning med ljud/ljudsändning.

CSCvc57707

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde delta i ett möte eftersom mötesnummer var ogiltigt, även om mötesnummer var giltigt.

CSCvk50535

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att deltagare fick ett fel meddelande om att de redan har anslutit sig när de försökte delta i en händelse.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvi31078

2

Super admin

Åtgärdat ett problem där webbplats administratörer inte kunde aktivera CCA-kunder.

CSCuv47801

3

Super admin

Åtgärdat ett problem där otillräcklig verifiering av inmatnings fält tillåtna ogiltig text.

CSCvo46823

3

URL API

Åtgärdat ett problem som gjorde att när användarprofil använda avgiftsfris nummer, kunde inte Google-addon Visa numret.

3

Webex Meetings-sviten

Åtgärdat ett problem där användare på andra språk än engelska inte fick en e-postbekräftelse när de försökte verifiera sin e-postadress.

CSCvo47822

3

Webex Meetings-sviten

Problem åtgärdat som innebar att en e-postbekräftelse och klicka på "verifiera" resulterade i ett systemfel.

CSCvo43333

3

Webex-support

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde växla kund konton under en remote support-session i Microsoft Windows 10.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvn43779

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare som har uppgraderat sin version av Microsoft Outlook fick fel meddelandet "versionen av Webex-plugin som har upptäckts."

CSCvi52953

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde använda whiteboard-funktionen i Webex Meetings på Microsofts yta med pennor.

CSCvn77810

CSCvo02952

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att personlig konferens-möten inte fungerade korrekt när du använder alternativet "ring från annat program"

CSCvn88721

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att nätverks inspelaren låste sig eller slutade svara.

CSCvn95242

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att programmet blev instabilt eller slutade svara när det flyttades från en bärbar dator till en extern bildskärm.

CSCvn97728

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att etiketten "Anslut ljud och video" längst ned inte är inaktive rad, även om det inte finns några tillgängliga video system eller alternativ.

CSCvn99678

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att programmet blev instabilt eller slutade svara när en annan deltagare ville kommentera whiteboardtavlan.

CSCvo06121

3

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där Frågor och svar innehåll inte visades helt och hållet i Frågor och svar-panelen.

CSCvo16712

3

URL API

Åtgärdat ett problem där användare fick fel meddelandet "Det gick inte att skapa konferensen" vid schemaläggning av ett möte från Google.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvn99678

3

Webex Events (Mac)

Åtgärdat ett problem där händelser blev instabila eller slutade svara när en Mac-användare har blivit presentatör.

CSCva10559

3

Webex Events (Mac)

Åtgärdat ett problem där Webex Events presentatörer på Mac kunde tillåta kommentarer.

Den här versionen innehåller även säkerhetsrelaterade korrigeringar.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där WMI-värden använde mycket CPU-resurser.

CSCvn98356

3

Skriv bords program

Åtgärdade ett problem med att Support Center plötsligt blev instabilt eller upphörde att fungera.

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att det inte gick att ställa in korrekta register poster.

CSCvi48367

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att en SparkBoard som stängdes av Webex-programmet inte kunde slå på ljudet.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCve65985

3

Webex-webbapp

Problem åtgärdat som innebar att det inte fanns några inspelningar.

CSCvg84540

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Mötes kontrollerna överlappar varandra.

CSCvk69995

6

Webex-evenemang

Förbättrad logg för ändrings historik för registrerings formulär.

CSCvk71654

6

Webex Meetings

Ett varnings meddelande har lagts till "ditt ljud spelas inte in" när det upptäcks.

CSCvn02987

4

Nätverksbaserad inspelning

Problem åtgärdat som innebar att Microsoft PowerPoint-presentationer innehöll dubbla ord dubbla och ofullständiga inspelningar.

CSCvn39624

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där det inte fanns något svar när användare valde "Lägg till Webex-möte" i Microsoft Outlook.

CSCvn43170

3

Nätverksbaserad inspelning

Åtgärdat ett problem där webbplats användnings statistiken inte uppdaterades efter att kunden tog bort alla inspelningar.

CSCvn51001

3

Nätverksbaserad inspelning

Åtgärdat ett problem där visst delat innehåll inte visades i inspelningar.

CSCvn56295

3

Skrivbordsprogram (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att förflyttning av möten orsakade hög CPU-användning.

CSCva58967

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Webex Meetings-fönstret inte aviserade användarna när nya chatt meddelanden togs emot.

CSCvn60871

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare visade ett UAC-fönster när de angav ett privat möte.

CSCvk61893

3

Webex Meetings-sviten

Problem åtgärdat som innebar att VoIP inställningar inte visades på vissa webbplatser.

CSCvn63381

3

Nätverksbaserad inspelning (NBR)

Problem åtgärdat som innebar att filmer från gamla inspelningar inte visades.

CSCvn64003

3

Webex Events (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att Mac-användare fick ett fel meddelande när de försökte starta en händelse.

CSCvn64250

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att ett Webex-möte från Microsoft Outlook lades till.

CSCvf94879

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att ikonen för anslutnings typen ändrades för diskussions deltagare som har ändrats från deltagarna till panel personer.

CSCve65985

3

Nätverksbaserad inspelning

Problem åtgärdat som innebar att inspelningar inte hade någon ljud komponent.

CSCvb65924

3

Nätverksbaserad inspelning

Problem åtgärdat som innebar att inspelningar inte hade någon ljud komponent.

CSCve65997

3

Skriv bords program

Ändrade installations kommando parameter för Skriv bords programmet från närhet till DISCOVERDEVICE.

CSCvn66560

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Webex Events blev instabilt eller slutade svara på värden eller Presentatörens system.

CSCvn67183

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att ljud inställningar under inte träder i kraft i Events-sessionen.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvj44271

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att vissa PDF-dokument som delades på en Mac inte kunde ses av Windows-deltagare.

CSCvn72033

1

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där delning av PDF-filer mer än en gång medför att programmet blev instabilt eller slutade svara.

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att vissa kunder på TSP-webbplatser inte kunde schemalägga ett Webex-möte eller ett möte i personligt rum med Google Kalender.

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att sidan insikter inte visades.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvn29182 2 Webex Media Problem åtgärdat som innebar att uppspelning av inspelningar före 2011 resulterade i att programmet blev instabilt eller upphör att fungera.

CSCvn67867

1

Webex Meetings-appen

Åtgärdat ett problem där delning av en PDF-fil innebar att programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvn56295 3 Skriv bords program Problem åtgärdat som innebar att programmet hade hög CPU-användning.

CSCve65997

3

Skriv bords program

Ändrade installations kommando parameter för Skriv bords programmet från närhet till DISCOVERDEVICE.

CSCvi67875

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat bakgrundsinstallation som innebar att installations programmet för uppdateringen slutade svara.

CSCvi67875

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att Cloud-enheter inte kunde identifieras under bakgrundsinstallation.

clouddevice = 0 kan inte träda i kraft för Webexapp-obevakad installation

CSCvn66560

3

Webex-evenemang

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvi67875

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att den korrekta slut punkten överfördes från webbplats konfigurationen till SCF.

2

Skrivbordsprogram (Mac)

Åtgärdat ett problem där Skriv bords programmet blev instabilt eller slutade svara när de kopplades ihop med lokala telekonferens enheter.

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att mobila enheter inte kunde delta i ett möte när de anslöt via en URL-länk i e-postinbjudan.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvn40543

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att aktiv talare-videon inte ändrades mellan Mötes deltagare.

CSCvm64960

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där delning av Skriv bordet medför att programmet blev instabilt eller slutade fungera.

CSCvm79763

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem med att delta i ett möte, vilket innebar att programmet blev instabilt eller slutade att fungera.

CSCvm83362

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att det inte gick att spela upp delat innehåll av stor IDX-fil.

CSCvm85558

3

Webex Meetings-appen

Åtgärdat ett problem som orsakade mycket långa Mötes anslutnings tider.

CSCvm90418

CSCvg90723

3

Webex Meetings

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att en fördröjning inträffade mellan att välja Stäng av ljud vid inträde och att ljudet stängts av.

CSCvn10542

3

Webex Meetings-sviten

Problem åtgärdat som innebar att ljud/video-dialogen inte visade anslutningen till den valda enheten.

CSCvn11877

3

Webex Meetings-appen

Bättre visning av delade PDF-filer.

CSCvh78138

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där programmet blev instabilt eller slutade fungera i ett möte.

CSCvn19651

3

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att ett systemfel visades vid åtkomst till en utbildnings länk.

CSCvn21796

3

Webex Meetings

Stöd för kinesiska tecken i videolåsets inmatning har lagts till för att söka efter ett kinesiskt namn.

CSCvn21914

3

Webex-evenemang

Åtgärdade ett problem där programmet blev instabilt eller slutade fungera i ett möte.

CSCvn23373

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att de växla nätverk som var ur proxy och som inte kunde logga in.

CSCvn24892

3

Skrivbordsprogram (Mac)

Problem åtgärdat som innebar att primära e-postadresser som inte kunde identifieras med Microsoft Office 365 inte kunde binda in EWS.

CSCvn24911

3

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem vid uppdatering av möten i personliga rum där programmet skickade uppdateringar till alla Mötes deltagare, istället för att uppmana användaren att endast skicka till nya mötes deltagare eller till alla Mötes deltagare.

CSCvn24915

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde importera Microsoft Outlook-möten.

CSCvn24919

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att ljud och video var en avsevärd fördröjning (avvikelse) under uppspelningen.

CSCvn24928

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att användare på Safari 12.0.1 ombeds hämta Webex addon när de anslöt sig till ett möte.

CSCvn24951

3

Skriv bords program

Förbättrade Notes-integreringens dokument och sida.

CSCvn27078

3

Webex Meetings (spanska)

Åtgärdade ett problem där programmet blev instabilt eller slutade fungera i ett möte.

CSCvn27107

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att typsnitt i en Microsoft PowerPoint-presentation ändrades när presentationen delades.

CSCvn29512

3

Webex Meetings

Bättre skydd för att säkerställa bättre data integritet och sekretess.

CSCvn36798

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att programmet inte kunde hitta det primära numret för att ansluta till mötet på iPhone.

CSCvn37277

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att text var täckt av vita block på vissa sidor i en delad PDF-fil.

CSCvd33943

3

Webex Meetings

Har åtgärdat texten i meddelandet "ring med annat program" om du vill ha "+" i samtals numret.

CSCvn30373

3

Webex-evenemang

Åtgärdat ett stavfel i Frågor och svar-fältet.

CSCvn05010

3

cc-aa

Problem åtgärdat som innebar att ett delat program som inte är uppdelat mellan två bildskärmar inte kunde ses korrekt.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvn29182

2

Webex Media

Problem åtgärdat som innebar att uppspelning av inspelningar före 2011 resulterade i att programmet blev instabilt eller upphör att fungera.

CSCvf56590

2

Skriv bords program

Åtgärdat ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade fungera när mötet höll på att avslutas eller avslutades.

CSCvn56295

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att programmet hade hög CPU-användning.

CSCvn56442

2

Webex-evenemang

Åtgärdat ett problem där programmet blev instabilt eller slutade svara när telefonens IP-namn var kortare än 8 tecken.

CSCvn56449

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Mötes programmet kraschade när mötet avslutades.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvn29182

3

NBR

Problem åtgärdat som innebar att inspelnings spelaren blev instabil eller slutade svara med gamla inspelningar som gjordes före 2011.

CSCvi37454

3

Webex Training (Mac)

Åtgärdat ett problem där programmet blev instabilt eller slutade svara efter att e-postinbjudningar skickades.

CSCvn27107

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att typsnitt i en Microsoft PowerPoint-presentation ändrades när presentationen delades.

CSCvn37277

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där delade PDF-filer inte visade korrekt text.

CSCvn40543

2

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att aktiv talare-videon inte ändrades från en Webex Meetings program deltagare till en Webex-videosession.

CSCvn41944

2

Webex-sida

Åtgärdat ett problem där Webex-sidan fick fel meddelandet: "HTTP/1.1 tjänsten ej tillgänglig"

Den här versionen innehåller även vissa säkerhets korrigeringar.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvb26888

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att deltagare fick ett tidsgräns överskriden undantags meddelande efter att jag försökte skicka en problem rapport.

CSCvn26826

2

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att Microsoft Outlook ibland blev instabilt eller slutade att fungera vid schemaläggning av ett möte.

CSCvh78138

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Meetings-programmet blev instabilt eller slutade att fungera när ett möte startades med flera bildskärmar.

CSCvn24928

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att användare på Safari 12.0.1 ombeds hämta Webex addon när de anslöt sig till ett möte.

CSCvn18415

3

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där PDF-filer inte delades korrekt under utbildnings möten.

CSCvn21914

3

Webex-evenemang

Åtgärdade ett problem där programmet blev instabilt eller slutade fungera i ett möte.

CSCvn23373

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde logga in på Skriv bords programmet, även om de hade giltiga inloggnings uppgifter.

CSCvn24882

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där URL: er för personliga rum skapades med fel namn.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvm40729

3

Cisco Webex Events

Åtgärdat ett problem där Webex Events upplösningen i en delad inspelning i MP4-format var liten.

CSCvm59362

3

Cisco Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att TFS använts för att delta i möten i stället för URL-protokollet.

CSCvm59703

3

Multimedie plattform

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvm63612

3

Cisco Webex skrivbordsprogram

Problem åtgärdat som innebar att en inbjudan som skickades via Mac-versionen av Outlook visade käll koden för e-postmallen.

CSCve67754

3

Cisco Webex Events

Problem åtgärdat som innebar att deltagare i en övningssession kunde se en delad fil.

CSCvg69869

3

Cisco Webex Desktop Application 33.3

Problem åtgärdat som innebar att Webex bollen spelades upp när ett nytt huvud fönster skapades.

CSCvm74410

3

Cisco Webex Events

Åtgärdat ett problem där delat innehåll inte behandlades i Webex Events inspelningar.

CSCvm74975

3

Cisco Webex skrivbordsprogram

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde ändra språk från sin program panel.

CSCvm77911

3

Cisco Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde lägga till en kalender på informations sidan modern vy.

CSCvm83747

3

Cisco Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där alternativet "Ring mig" inte fungerade i Jabber.

CSCvm85270

3

Cisco Webex-webbapp

Åtgärdat ett problem där webbappen startade svartlistade personliga rum.

CSCvm85304

3

Cisco Webex Events

Åtgärdat ett problem där olika deltagare tilldelade samma deltagar-ID.

CSCvm87062

3

Cisco Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att en minnes läcka uppstod för Windows 7 Enterprise 64-bit när multimedia panelen öppnades eller stängdes.

CSCvc87597

3

Cisco Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvm89003

3

Cisco Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvm90411

3

Cisco Webex skrivbordsprogram

Problem åtgärdat som innebar att inställningen "kom ihåg enhet" inte fungerade.

CSCvd30441

3

Cisco Webex skrivbordsprogram

Problem åtgärdat som innebar att en delad kalender inte kunde öppnas av den person som den delade med.

CSCvm90442

3

Cisco Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Webex-programmet blev instabilt eller slutade svara när användaren lämnade ett möte.

CSCvm91137

3

Cisco Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Android-användare hör ett eko.

CSCvm95208

3

Cisco Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där deltagare kunde ansluta till ett personligt rum även om "Lås mitt personliga rum automatiskt" var aktiverat.

CSCvm96377

3

Cisco Webex skrivbordsprogram

Problem åtgärdat som innebar att sidan Common Identity fri skrivning inte visades i möten som startats från Skriv bords programmet.

CSCvm99816

3

Cisco Webex Events

Åtgärdat ett problem där e-postinbjudningar som har registrerats aktive rad inte inkluderade ICS-filen som en bifogad fil.

CSCvn01504

3

Cisco Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Mötes tider visades i en annan timme än den klassiska vyn.

CSCvn02937

3

Cisco Webex Events

Tog bort alternativet "beräknade antal inringare" från schemaläggnings sidan.

CSCvn11863

3

Cisco Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att paneler inte visades korrekt och som inte svarade på användarindata.

CSCvd67026

6

Cisco Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde dela inspelningar med andra i modern vy.

CSCvn22649

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte kunde meddela namnet (t. ex. etiketterna) eller värden för formulär elementen i dialog rutan avancerade video egenskaper.

CSCvn22650

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren visade länkar som knappar och text som "skrivskyddat" på sidan om Cisco.

CSCvh22452

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte annonserade värdet för det redan valda alternativet i fältet landskod.

CSCvn22653

4

Program hjälpmedel

Åtgärdat ett problem i panelen anteckningar där skärm läsaren skulle presentera texten som en varning följt av en bokstav när användaren navigerar genom anteckningarna med piltangenterna.

CSCvn22654

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte kunde meddela menyernas namn på ett konsekvent sätt.

CSCvn22655

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren stängde av och låst Mötes kontrollen som en kryss ruta i stället för som en knapp när han eller hon delar whiteboard.

CSCvn22659

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren visade avancerade video alternativ som en kryss ruta.

CSCvn22657

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren annonserade rollen som delnings kontroller i Meetings-appen felaktigt vid delning.

CSCvn22662

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren visade vissa Mötes kontroller felaktigt som kryss rutor.

CSCvn14901

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren visade text i Chat-panelen som en varning.

CSCvn22660

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte läste e-postadressen som angavs i inmatnings fältet i ininbjudna deltagare i dialog rutan Bjud in och Påminn när användaren navigerade genom inmatnings fältet med piltangenterna.

CSCvn22667

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte annonserade fel meddelanden när användaren inbjudna deltagare.

CSCvn22663

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte annonserade fel meddelanden när användaren ringde ett samtal från fliken telefon i dialog rutan Bjud in och Påminn.

CSCvn22670

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att tabell data i överförings dialogen inte har definierats som enkla data tabeller.

CSCvn22666

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte annouce en avisering som visade att en omröstning var öppen utan några Mötes deltagare.

CSCvi22073

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte annonserade text aviseringar och meddelanden i dialog rutan Bjud in och Påminn.

CSCvn22669

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att knappen Stäng whiteboard och dialog inte har fullt stöd för skärm läsaren.

CSCvn22675

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att dialog rutan för att skapa problem inte helt har stöd för skärm läsaren.

CSCvn22671

4

Program hjälpmedel

Åtgärdat ett problem där fälten i fönstret dator ljud inställningar inte är fullständigt beskrivna till skärm läsaren.

CSCvn22678

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att dialog rutan för inställningar inte hade blivit helt märkt för skärm läsaren.

CSCvn22672

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att formuläret på fliken tilldela behörighets inställningar inte hade blivit helt beskrivet för skärm läsaren.

CSCvn22683

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte kunde läsa status för användaren i mötet.

CSCvn22674

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att vissa data i tabell form inte har definierats som enkla data tabeller.

CSCvn22686

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte fullständigt annonserade all text och alla kryss rutor på flikarna Allmänt, innehålls delning och port i Mötes alternativ.

CSCvn22677

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte annonserade texten "Ring" i dialog rutan Bjud in och Påminn på fliken telefon.

CSCvn22688

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte annonserade etiketten för knappar och vissa fält i dialog rutan för att låsa video.

CSCvn22679

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att omröstnings panelen inte hade blivit helt märkt för skärm läsaren när omröstningen stängdes.

CSCvn22690

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att omröstnings panelen inte hade blivit helt märkt för skärm läsaren när omröstningen öppnades.

CSCvn22681

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att omröstnings panelen inte hade blivit helt märkt för skärm läsaren.

CSCvn22695

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att den uppräckta handen i panelen Mötes deltagare inte annouced korrekt av skärm läsaren när den var vald.

CSCvn14906

3

Program hjälpmedel

Åtgärdat ett problem där skärm läsaren inte fick telefonnumret till knapparna "Ring mig" och "Ring mitt video system" i dialog rutan ljud-och video anslutning.

CSCvn14912

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte annonserade viss Mötes information i anslutning till ljud/video och globala nummer för inringning av mötet.

CSCvn14929

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsaren inte kunde Avisera innehållet som kan delas.

CSCvn22684

4

Program hjälpmedel

Åtgärdat ett problem där markerings rutorna för ljud-och video anslutning i dialog rutan ljud-och video anslutning inte är korrekt märkta för skärm läsaren.

CSCvn22698

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att video ikonen under deltagarna i låset för utvalda deltagare inte annonserades av skärm läsaren.

CSCvn22687

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att stapeldiagrammet på omröstnings panelen inte hade fullt stöd för skärm läsar program, eller för att ha en fullständig text.

CSCvn22700

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att förlopps indikatorerna i ljud-och video anslutning och dator ljud inställningar inte hade blivit helt beskrivna till skärm läsaren.

CSCvn22702

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att ljud ikonen på Mötes deltagar panelen inte visades i skärm läsaren.

CSCvn22703

4

Program hjälpmedel

Åtgärdat ett problem där vissa av elementen i alternativet inbjudan och påminnelse inte hade ett synligt fokus.

CSCvn22689

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att vissa av elementen på omröstnings panelen inte hade ett uppenbart navigations fokus.

CSCvn14908

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att Mötes kontrollerna och flytande panel kontrollerna av dis inte blev synliga när flytande panel visningen var aktiv och innehåll delades.

CSCvn14932

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att vissa av de interaktiva elementen, t. ex. nedrullningsbara rutor och knappar inte var synliga fokus.

CSCve13911

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att Mötes kontrollerna på huvud skärmen inte hade synliga fokus.

CSCvn22705

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att dialog rutan avancerade video egenskaper inte hade någon logiskt fokus ordning.

CSCvn22691

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att dialog rutan för teckensnitt inte fick fokus automatiskt när användaren öppnade den.

CSCvn14936

3

Program hjälpmedel

Åtgärdat ett problem i dialog rutan Bjud in och Påminn som innebar att användaren hade flikat genom alla andra flikar för att fokusera på det första interaktiva fältet.

CSCvn14913

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att fokuseringen bröts när användaren valde de olika vyerna i den aktiva talarens vy.

CSCvn14930

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att fokuseringen gick förlorad när användaren valde och avmarkerade flytande panel.

CSCvh16943

3

Program hjälpmedel

Åtgärdat ett problem när den Mötes deltagare eller värd som valdes för att öppna paneler, t. ex. deltagare, chatt, anteckningar eller omröstnings alternativ, inte flyttas till den panel som har valts. Fokus är inte på mötet.

CSCvn14931

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att fokuserings ordningen bröts i appen efter att ha avvisat innehålls delning.

CSCvn22708

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att automatisk uppdatering av innehåll i ljud-och video statistik inte hade ett sätt att stoppa, pausa eller dölja.

CSCvn22692

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att radio knapparna i dialog rutan för att låsa video i Mötes deltagare kan väljas via både upp-och nedpilarna och blank steg.

CSCvn22713

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att informations knapparna på menyn Mötes alternativ inte hade fullt stöd för tangent bords navigering eller skärm läsaren.

CSCvn22694

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att informations knapparna i ljud-och video anslutningen inte hade fullt stöd för tangent bords navigering eller skärm läsaren.

CSCvn22714

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att tangent bords användare inte kunde nå och minimera min självvisning-knapp och knappen Återställ Windows för att återställa Windows för att se Mötes deltagarens video.

CSCvh16934

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att omröstnings panelen inte fullt stöd för tangent bords användare.

CSCvn14935

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att antecknings panelen inte var tillgänglig för tangent bordet.

CSCvn14946

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att de paneler som var öppna när visningen av flytande panel inte var markerade var inte kvar när vyn flytande panel valdes.

CSCvh16949

3

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att tangent bords gen vägar inte var konsekventa när visningen av flytande panel var aktiv.

CSCvf24696

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att en del text inte uppfyllde det lägsta kontrast förhållandet: 1 för vanlig text och 3.0:1 för stor text.

CSCvi22415

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att vissa element inte har stöd för operativ Systems hög kontrast scheman.

CSCvn22697

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att en del text inte uppfyllde det lägsta kontrast förhållandet: 1 för vanlig text och 3.0:1 för stor text.

CSCvn22716

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att en del text inte har stöd för hög kontrast scheman för operativ system.

CSCvn22718

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att en del text inte uppfyllde det lägsta kontrast förhållandet: 1 för vanlig text och 3.0:1 för stor text.

CSCvn22699

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att en del text inte uppfyllde det lägsta kontrast förhållandet: 1 för vanlig text och 3.0:1 för stor text.

CSCvn22721

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att en del text inte uppfyllde det lägsta kontrast förhållandet: 1 för vanlig text och 3.0:1 för stor text.

CSCvn22701

4

Program hjälpmedel

Problem åtgärdat som innebar att en del text inte uppfyllde det lägsta kontrast förhållandet: 1 för vanlig text och 3.0:1 för stor text.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCve67755

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Webex kraschade när användare anslöt sig till ett möte och ändrat deras återuppringnings land.

CSCuy24678

3

Webex Meetings-appen

Problem åtgärdat som innebar att ordet "deltagare" i frasen "Mötes deltagare som väntar i lobbyn" var felstavat i användar gränssnittet.

CSCvr25470

3

Webex-evenemang

Problem åtgärdat som innebar att Webex kraschade när användare skickade ett chattmeddelande till en deltagare.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvp72724

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att videon frysas i rutnätsvy-format i en del bärbara datorer.

Buggnummer

Allvarlighet

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvq32519

CSCva61571

3

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där vissa användare inte kunde använda sina högtalare i möten.

CSCvq32523

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att Webex uppdateringen uppdaterade filer med universella skrivar driv rutiner, vilket innebar att vissa Xerox-skrivare slutade fungera.

CSCvh11775

3

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där Meeting Center-programmet blev instabilt eller slutade svara.

CSCvq32527

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att deltagare inte kunde höra sändning med ljud/ljudsändning några minuter efter att de anslutit sig.

CSCvn10542

3

Webex Meetings (engelska)

Problem åtgärdat som innebar att ljud-/video enhets listan inte överensstämmer med enhets listan för ljud guiden.

CSCvq21283

3

Skriv bords program

Problem åtgärdat som innebar att det inte gick att tolka rad brytningar vid redigering av mallar, vilket innebar att mötesnummer och text från nästa rad kombinerades som en enda sträng.

CSCvq32533

3

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att det inte gick att sluta svara under flera sekunder.

<