Gå till Inställningar för telefon och vidarekoppling och slå på Single Number Reach. När du har aktiverat Single Number Reach och inte har samtals vidarekoppling aktiverat kommer du att se nu istället för ..


 

Om du inte ser Single Number Reach inställningen måste du kanske aktivera den först på självhjälps portalen. Du kan vara bekant med att använda självbetjänings portalen för att ställa in alternativ för din telefon. Webex Teams använder dessa inställningar och låter dig lägga till dem från appen.

Gå till Inställningar för telefon och vidarekoppling, Välj Öppna Samtals inställningaroch klicka på självhjälps Portal för att öppna portalen i en webbläsare. Välj sedan mina telefoner och följ anvisningarna för att lägga till en annan telefon med ett nummer som du vill ringa när du får ett samtal.