Webex Teams har stöd för olika typer av samtal som kan påverka de aviseringar du får. Endast Webex Teams-samtal gör det möjligt för dig att skicka meddelanden till den som ringer, men du har alltid möjlighet att avvisa det inkommande samtalet och stanna kvar i ditt aktiva samtal.

Under ett aktivt telefonsamtal kan du hålla det samtal som du är på och besvara det inkommande samtalet.

Om du får ett telefonsamtal från någon som använder Webex Teams kommer du att se följande:

Om du får ett telefonsamtal från någon som inte använder Webex Teams kommer du att se följande:

Webex Teams har stöd för olika typer av samtal som kan påverka de aviseringar du får. Endast Webex Teams-samtal gör det möjligt för dig att skicka meddelanden till den som ringer, men du har alltid möjlighet att avvisa det inkommande samtalet och stanna kvar i ditt aktiva samtal.

  1. Under ett aktivt telefonsamtal kan du hålla det samtal som du är på och besvara det inkommande samtalet.

Under ett aktivt telefonsamtal kan du hålla det samtal som du är på och besvara det inkommande samtalet.

Om du får ett telefonsamtal från någon som använder Webex Teams kommer du att se följande:

PLATS HÅLLARE FÖR BILD

Om du får ett telefonsamtal från någon som inte använder Webex Teams kommer du att se följande:

PLATS HÅLLARE FÖR BILD

Webex Teams har stöd för olika typer av samtal som kan påverka de aviseringar du får. Endast Webex Teams-samtal gör det möjligt för dig att skicka meddelanden till den som ringer, men du har alltid möjlighet att avvisa det inkommande samtalet och stanna kvar i ditt aktiva samtal.

Under ett aktivt telefonsamtal kan du besvara ett annat inkommande samtal. Det ursprungliga samtalet placeras automatiskt i förfrågnings läge. Du kan även ringa upp samtalet.

Om du får ett telefonsamtal från någon som använder Webex Teams kommer du att se följande:

PLATS HÅLLARE FÖR BILD

Om du får ett telefonsamtal från någon som inte använder Webex Teams kommer du att se följande:

PLATS HÅLLARE FÖR BILD