1

Knacka på filen i utrymmet och tryck sedan på , eller på menyn aktivitet , knacka på fileroch välj den fil som du vill dela.

2

Välj team från de tillgängliga alternativen. Knacka på Välj utrymme för att söka efter och välja det nya utrymmet. Ange sedan ditt meddelande och tryck på publicera.


 

Om du inte ser Webex Teams i listan, knacka på meroch Lägg till den till delnings alternativen.

Du kan också dela filer med andra appar på din enhet, och du behöver bara välja dem från listan tillgängliga alternativ.

1

Knacka på filen i utrymmet och tryck sedan på dela, eller öppna aktivitets menyn , knacka på fileroch välj den fil som du vill dela.

2

Välj team från de tillgängliga alternativen. Välj ett utrymme och skriv ditt meddelande och knacka .


 

Du kan också dela filer med andra appar på din enhet, och du behöver bara välja dem från listan tillgängliga alternativ.