1

Knacka på filen i utrymmet och sedan på eller gå till aktivitets menyn , tryck på fileroch välj den fil som du vill dela.

2

Välj team från de tillgängliga alternativen. Tryck på Välj utrymme för att söka efter och välja det nya utrymmet. Ange ditt meddelande och tryck på publicera.


 

Om du inte ser Webex Teams i listan trycker du på meroch lägger till det i delnings alternativen.

Du kan även dela filer med andra appar på din enhet, bara välja dem i listan tillgängliga alternativ.

1

Knacka på filen i utrymmet och sedan på dela, eller gå till aktivitets menyn , tryck på fileroch välj den fil som du vill dela.

2

Välj team från de tillgängliga alternativen. Välj ett utrymme och skriv ditt meddelande och tryck på .


 

Du kan även dela filer med andra appar på din enhet, bara välja dem i listan tillgängliga alternativ.