1

Knacka på filen i utrymmet och sedan på eller gå till aktivitets menyn , tryck på fileroch välj den fil som du vill dela.

2

Välj team från de tillgängliga alternativen. Tryck på Välj utrymme för att söka efter och välja det nya utrymmet. Ange ditt meddelande och tryck på publicera.


 

Om du inte ser WebEx Teams i listan trycker du på meroch lägger till det i delnings alternativen.