1

Klicka på din profilbildoch välj sedan People Insights profil.

2

I fönstret People Insights profil som visas, går du till fliken person och klickar på Redigera.


 

Om du vill dölja den information som People Insights får, klickar du på Dölj.

3

Lägg till din information för att redigera din profil och klicka sedan på Spara.


 

Du kan även skapa eller redigera din profil från https://People.Webex.com.