Titta på din utrymmes lista för att se vilka som visas i vitt fet; Detta visar att du har nya meddelanden som väntar. Välj bara ett av dessa utrymmen för att läsa dina meddelanden.

När ett nytt meddelande skickas får du också ett meddelande, såvida du inte har stängt av aviseringar i appen eller telefonin ställningarna. Se Webex Teams | Tips om hur du hanterar aviseringar för att se till att du inte missar viktiga meddelanden.

När du har läst meddelandet blir utrymmes namnet ljusgrå i din utrymmes lista, vilket gör att du vet att du är nu uppdaterad i utrymmet.

Du kan också filtrera din utrymmes lista så att den endast inkluderar olästa utrymmen. Mer information finns i Webex Teams | Filtrera rum och innehåll.