Om du är en team moderator kan du lägga till någon annan som moderator, som också lägger till dem i teamet.

Går du till dina team och väljer teamet. Välj lägg till Team-moderator och ange personens namn.


 

Du kan också högerklicka på någon i listan team moderatorer för att ta bort dem som moderatorer.

Om du är en team moderator kan du lägga till någon annan som moderator, som också lägger till dem i teamet.

Går du till Teams och väljer teamet. Välj lägg till Team-moderatoroch ange personens namn.


 

Om du vill ta bort någon som moderator kan du hålla i deras namn i listan medlemmar, klicka på meroch välja ta bort som moderator för teamet.

Om du är en team moderator kan du även utse någon annan till moderator. Du kan dock behöva lägga till dem i teamet först, om de inte redan är medlemmar i en team.

Går du till Teams och väljer teamet och knackar sedan på team medlemmar. Tryck på personen och välj sedan utse till moderator.