Var är Webex-assistent tillgängligt för möten?

Webex-assistent version Webex Meetings version 40.4 och senare. Den finns tillgänglig Webex Meetings skrivbordsappen, Webex Meetings mobilappen och Webex Meetings webbappen. Din Webex-webbplats och dina användare måste länkas till Cisco Webex Control Hub eller hanteras i Control Hub och på Cisco Webex videoplattform version 2.0 om det är aktiverat att delta i möten från videosystem. Mer information om vilken version Webex Meetings du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer.

Webex-administratörer kan Webex-assistent för -möten för en organisation, en hel Webex-webbplats eller för specifika användare via licenstilldelning. Webex-administratörer kan aktivera och inaktivera Webex-assistent när som helst. Webex-assistent för Meetings är aktiverad som standard. Under ett möte kan värdar slå på eller stänga av Webex-assistent.

Webex-assistent tillgänglig globalt. Den skriver dock endast korrekt ut den engelska dialogen för närvarande.

Sekretess

Alla data som Webex-assistent genererar är end-to-end-krypterade och lagras säkert i Cisco Webex cloud. En fullständig Webex-assistent datablad om sekretess och teknisk information kommer att publiceras inom kort.

Så här ställer du Webex-assistent för -möten

Använda möte Webex-assistent möten