Hur får jag det?

Kontakta din Cisco Collaboration partner eller Cisco Collaboration Account Manager för att skapa en prov period för dig genom Webex Enterprise Trial-programmet. Försök är att börja den 2 juni 2020.

Var finns Webex-assistent för möten tillgängliga?

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare. Den är tillgänglig för Webex Meetings Skriv bords program, Webex Meetings mobilapp och Webex Meetings webbappen. Din Webex webbplats och användare måste länkas till Cisco Webex Control Hub eller hanteras i Control Hub, och på Cisco Webex video plattform version 2,0. Se hitta ditt Cisco Webex Meetingss versions nummer för att ta reda på vilken version av Webex Meetings som du använder.

Webex administratörer kan tillhandahålla Webex-assistent för möten för en organisation, en hel Webex webbplats eller för specifika användare via licens tilldelning. Webex administratörer kan när som helst aktivera och inaktivera Webex-assistent. Webex-assistent för möten är som standard aktive rad. Under ett möte kan värdar slå på eller stänga av Webex-assistent.

Webex-assistent finns tillgänglig globalt. Det är dock bara en exakt som skriver över den engelska dialogen för närvarande.

Sekretess

Alla data som Webex-assistent genererar är ett end-to-end-krypterat och säkert lagrat i Cisco Webex Cloud. En fullständig Webex-assistent ett informations blad om privat livet och ett fakta blad kommer snart att publiceras.

Så här konfigurerar du Webex-assistent för möten

Hur du använder Webex-assistent för möten