Kom igång med Cisco Webex Contact Center för Salesforce

Cisco Webex Contact Center erbjuder alla möjligheter i Ciscos molnkontaktcenter för din Salesforce Lightning-miljö. Cisco Webex Contact Center hjälper till att optimera och förbättra den digitala upplevelsen och gör att du kan erbjuda relevanta, fortlöpande och funktionsspäckade resor för dina kunder med holistisk rapportering.

I den här guiden beskrivs hur du kan installera, konfigurera och använda de olika funktionerna i Cisco Webex Contact Center för Salesforce Lightning.

Funktioner som stöds i Cisco Webex Contact Center för Salesforce

Cisco Webex Contact Center för Salesforce ger följande fördelar:

  • Ta emot inkommande och ringa utgående samtal (click-to-dial).

  • Automatiskt popup-fönster med kundpost.

  • Automatisk samtalsaktivitetslogg för bättre kundinteraktion i CRM (Customer Relationship Manager).

  • Funktion för uppspelning av inspelningar från Salesforce CRM-gränssnitt.

  • Generera rapport för Cisco Webex Contact Center i Salesforce-gränssnittet.

Installera Cisco Webex Contact Center för Salesforce

Innan du börjar

Om du har en äldre version av Cisco Webex Contact Center-appen ska du avinstallera den gamla versionen innan du installerar den senaste versionen. Mer information finns i Avinstallera Cisco Webex Contact Center för Salesforce.

1

Öppna en webbläsare som stöds och ange följande url, https://appexchange.salesforce.com/.

2

Skriv Cisco Webex Contact Center för Salesforce i sökrutan.

Cisco Webex Contact Center-appsidan visas i Salesforce AppExchange.

3

Klicka på Hämta den nu och välj något av alternativen för installation:

  • Installera i produktion – Välj när du har testat och är klar att publicera offentligt.
  • Installera i sandbox – Välj när du vill testa en kopia på produktionsorganisationen. Inloggnings-URL är annan för miljöer i sandbox. När du har testat i sandbox måste du installera det i en produktions miljö med alternativet Installera i produktion.

 

Mer information om andra installationsalternativ finns i Salesforce-dokumentet https://help.salesforce.com/articleView?id=distribution_installing_packages.htm&type=5.

4

När installationen är slutförd klickar du på Klar.

Du hittar den installerade Cisco Webex Contact Center-appen i appstartaren.

Avinstallera Cisco Webex Contact Center för Salesforce

Så här avinstallerar du Cisco Webex Contact Center för Salesforce:

1

Navigera till Konfiguration i Salesforce.

2

Ange Objekthanterare i snabbsökningen och klicka på Uppgift > Sidlayouter.

3

Klicka på Tilldelning av sidlayout > Redigera tilldelning.

4

Markera alla profiler som är associerade med Cisco Webex Contact Center uppgiftslayout och i listrutan Sidlayout att använda väljer du någon annan sidlayout.


 

Kontrollera att det inte finns någon profil som är associerad till Cisco Webex Contact Center uppgiftslayout.

5

Klicka på Spara.

6

Navigera till Konfiguration.

7

Ange Installerade paket i snabbsökningen och klicka på Installerade paket. Eller välj Appar > Paket > Installerade paket i avsnittet PLATTFORMSVERKTYG.

8

Klicka på Avinstallera för namnet på Webex Contact Center för Salesforce-paketet.

9

På sidan Avinstallera ett paket bekräftar du avinstallationen genom att välja “Ja, jag vill avinstallera det här paketet och ta bort alla associerade komponenter permanent.”

10

Klicka på Avinstallera.