Om du inte ser alternativet att ta bort din kostnads fria WebEx-användarkonto, öppna ett support ärende eller kontakta din WebEx-administratör.

Borttagning av din kostnads fria WebEx-användarkonto och tillhör ande data är permanenta. Du kan inte återställa konton som har tagits bort.

1

Gå till https://Settings.WebEx.com och välj ellipsen längst upp till höger på identitets kortet.

2

Välj ta bort kontooch klicka på OK.


 

Du kommer att loggas ut från https://settings.webex.com när du klickar på OKoch ditt konto raderas omedelbart.