Du kan låsa eller låsa upp möten i personliga rum i Webex. Beroende på dina Webex-webbplats inställningar kan du eventuellt låsa eller låsa upp Webex-schemalagda möten.

1

Under mötet går du till mer och väljer sedan Lås möte. Du ser lås ikonen högst upp på skärmen för att du ska kunna se att mötet är låst.

2

För att låsa upp mötet går du till mer och väljer Lås upp möte.


 

Om dina Webex Meetings-inställningar är inställda på att automatiskt låsa ditt personliga rum ett angivet antal minuter efter att mötet har startat, gäller dessa inställningar även för dina personliga Webex-rum i Webex Teams. Beroende på dina Webex-webbplats inställningar kan du eventuellt ändra inställningarna för automatisk lås för ditt personliga rum. Se ändra inställningar för personliga rum i Cisco Webex Meetings.