Du kan låsa eller låsa upp WebEx möten i personliga rum. Beroende på dina WebEx webbplats inställningar kan det vara möjligt att låsa eller låsa upp WebEx schemalagda möten.

1

Under mötet går du till mer och väljer sedan Lås möte. Du ser lås ikonen högst upp på skärmen för att du ska kunna se att mötet är låst.

2

För att låsa upp mötet går du till mer och väljer Lås upp möte.


 

Om dina WebEx Mötes inställningar är inställda på att automatiskt låsa ditt personliga rum ett visst antal minuter efter att mötet har startat, gäller dessa inställningar också för WebEx möten i ditt personliga rum i Webex Teams. Beroende på dina WebEx webbplats inställningar kan du eventuellt ändra inställningarna för automatisk lås för ditt personliga rum. Se ändra inställningar för personliga rum i Cisco WebEx Meetings.