Du kan låsa eller låsa upp Webex möten i personliga rum. Beroende på dina Webex webbplats inställningar kanske du kan låsa eller låsa upp Webex schemalagda möten.

1

Under mötet går du till mer och väljer sedan Lås möte. Du ser lås ikonen längst upp på skärmen för att meddela att mötet är låst.

2

För att låsa upp mötet, går du till mer och väljer Lås upp möte.


 

När mötet är låst kan ingen ansluta till värden. Om den automatiska lås inställningen är aktive rad eller om värden låser mötet eller, måste värden först låsa upp mötet.

Om dina Webex Meetings inställningar är inställda på att automatiskt låsa ditt personliga rum ett visst antal minuter efter att mötet har startat, gäller dessa alternativ även för dina Webex möten i personliga rum i Webex Teams. Beroende på dina Webex webbplats inställningar kan du eventuellt anpassa inställningarna för det automatiska låset för ditt personliga rum. Se ändra inställningar för ditt Cisco Webex Meetings personliga rum.