Analiz'i Görüntüleme

Cloud-Connected UC bulutu, topladığı verileri Analiz kullanıcı arabirimine gönderir. Şirket içi uygulamalarınız ve cihazlarınıza ait analiz verilerini Control Hub'da görüntüleyebilirsiniz.


 • Diyagramlardaki veriler Greenwich Saati (GMT) olarak gösterilir.

 • Uç noktalar ile ilgili diyagramlarda, Cisco Unified Communications Manager Oturum Yönetim Sürümü (Unified CM-SME) kümeleri ile ilgili veriler gösterilmez.

 • Unified CM sürümünün X sürümünden Y sürümüne yükseltilmesi durumunda, her iki sürüm de Analiz diyagramlarında gösterilir. En son veriler, en son yükseltilen sürüme göre Unified CM Sürümü altında gösterilir. Bununla birlikte, önceki sürümde sayılan çağrılar, seçilen süre boyunca gösterilmeye devam eder.

 • Unified CM Kümesi Kimliğini değiştirdiğinizde, Analiz Küme açılan listesinde bir sonraki günden itibaren güncellenen küme adı gösterilir. Hizmet deneyimi ve varlık kullanımı Unified CM Küme diyagramındaki detaylı görünüm diyagramlarında en son küme adı gösterilir. Daha eski küme adı, önceden işlenen çağrı sayısını göstermeye ve temsil etmeye devam eder.

 • Analiz diyagramlarını görüntülerken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Webex Cloud Connected UC ile ilgili sorunları giderme bölümündeki Analiz Kullanıcı Arabirimi Sorunları başlığına bakın.

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz sayfası gösterilir.

2

(İsteğe bağlı) Mobil Uzaktan Erişim veri analizini görüntülemek için Yalnızca Mobil ve Uzaktan Erişim verileri düğmesini etkinleştirin.

3

(İsteğe bağlı) Sağ üstteki küme seçimi açılan listesinden bir küme seçin.

Varsayılan ayar, Tüm Kümeler'dir.

4

Diyagramlardaki verileri zaman dilimine göre filtrelemek için sağ üstteki zaman dilimi seçimi açılan listesinden bir değer seçin.

Desteklenen zaman aralıkları şunlardır:
 • Dün

 • Son 7 Gün

 • Son 30 Gün

 • Son 90 Gün

 • Son 12 Ay

Seçtiğiniz döneme ait diyagramları görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan zaman aralığı, Son 30 Gün'dür.


 

Açılan listeden Dün seçeneğini belirlerseniz YUKARI ve AŞAĞI trendlerinde önceki günle önceki iki günü karşılaştırılan veriler temel alınır. Benzer şekilde, Son 7 Gün seçeneğini seçerseniz, % YUKARI ve AŞAĞI trendleri önceki iki haftanın verileri ile son 7 günün verileri arasındaki karşılaştırmaya göre hesaplanır.

Hizmet Deneyimi panosu, çağrı sayısına, konuma veya çağrı süresine göre hizmet kalitesi dağılımını ve trafik trendlerini analiz etmenize yardımcı olur.


CMR, Kesin Gizleme Saniyesi (SCS) değerlerini sağlamalıdır. Değerler, çağrıların kalitesini derecelendirmek için gereklidir.

Veri Kaynağı

Bunun için cihaz ayrıntıları Cisco Unified Communications Manager'dan toplanır ve çağrı kalitesi ayrıntıları CMR'den türetilir ve CDR düzeyinde sınıflandırılır.

Çağrı Hacmi Durumu ile İlgili Ayrıntıları Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz sayfası gösterilir.

2

Denenen, başarılı, başarısız ve kesilen çağrılar şeklinde çağrı tamamlanma bilgilerini görüntülemek için Çağrı Hacmi Durumu kartını tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre diyagramları görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Hacmi Durumu İçin Ayrıntılar Sayfasındaki Diyagramlar.


 

Diyagramları görüntülerken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Webex Cloud-Connected UC ile ilgili sorunları giderme bölümündeki Analiz Kullanıcı Arabirimi Sorunları başlığına bakın.

Ayrıntılar sayfasının üst kısmındaki metrikler bölmesi Temel Performans Göstergeleri'ni (KPI'lar) gösterir. Bu veriler, kuruluşunuzda Cloud-Connected UC'nin kullanımını daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki tabloda Çağrı Hacmi Durumu için KPI'lar açıklanmaktadır.

Alan Başlığı

Açıklama

Toplam denenen çağrı

Tamamlanan ve başarısız olanlar dahil tüm çağrılar.

Başarılı çağrılar

Bu uç nokta modelinden yapılan başarılı çağrıların tümü.

Başarısız çağrılar

Başarısız olan tüm çağrılar.

Kesilen Çağrılar

Süresi sıfır olmayan başarısız çağrılar.

Aşağıdaki tabloda, çeşitli diyagramlarda görüntülenen bilgiler açıklanmaktadır.

Kart Başlığı

Açıklama

Çağrı Durumu Dağılımı

Bu kart, denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrı trendini gösterir. Ayrıca, toplam denenen çağrılarla karşılaştırıldığında, çağrıların sayısını ve yüzdesini de sağlar.

Çağrı Durumu Trendi

Bu kart, bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıların dağıtım trendini gösterir. Ayrıca, belirli bir gündeki başarılı, başarısız ve kesilen çağrıların sayısını da sağlar.

 • Denenen: Tüm çağrılar denenen çağrı olarak sayılır.

 • Başarısız: Bir CDR'nin kaynak ve sonlandırma nedeni kodu '0', '1', '2', '3', '16', '17','31','126','127','393216','458752','262144' değerlerinden biri değilse Başarısız olarak sınıflandırılır.

 • Kesildi: Süresi 0'dan büyük olan Başarısız Çağrılar Kesildi olarak sınıflandırılır. Başarısız Çağrıların bir alt kümesidir.

 • Başarılı: Başarıyla tamamlanan çağrıların tümünü, yani Denenen Çağrılar ve Başarısız Çağrıları ifade eder. Başarısız Çağrılara, Kesilen Çağrıların dahil olduğunu unutmayın.

 • 12.5 veya daha düşük bir UCM sürümü kullanıyorsanız Cisco Unified Communications Manager İçin Çağrı Ayrıntı Kayıtları Yönetim Kılavuzu'ndaki Çağrı Sonlandırma Nedeni Kodları tablosuna bakın.

 • UCM 12.5 SU(1) veya daha üst bir sürüm kullanıyorsanız Cisco Unified Communications Manager İçin Çağrı Raporlama ve Faturalandırma Yönetim Kılavuzu'ndaki Çağrı Sonlandırma Nedeni Kodları tablosuna bakın.

Yalnızca başarılı çağrı trendini görüntülemek için açıklamalarda başarısız seçeneğini tıklayarak seçimi kaldırın. Diyagram gerekli şekilde güncellenir.

Uç Nokta Medya Özelliği

Bu kart, ses ve video uç noktaları kullanılarak yapılan veya alınan denenen, başarılı, başarısız ve kesilen çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak medya özelliği ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir.

Çağrı Medya Türü

Bu kart, çağrı medyası (ses veya video) türüne göre bir ağdaki tüm başarılı, kesilen ve başarısız çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak çağrı medyası türü ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir çağrı medyası türünü (ses veya video) seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Hacmi Durumu kartları bu filtreye göre güncellenir.

Uç Nokta Serisi

Bu kart, uç nokta serisine göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıları gösterir. Ayrıca her bir uç nokta serisi için çağrı hacmi sayısını da sağlar.

Unified CM Kümesi

Bu kart, Unified CM kümesine göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak tüm kümeler ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir küme seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Hacmi Durumu kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir kümeyi tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Zamana Göre Dağılım

Bu kart, bir ağda bir gün içindeki farklı zaman aralıklarında yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıları gösterir. CDR'nin başlangıçtaki zaman damgasını temel alır. Çağrılar 4 saatlik aralıklarla altı zaman dilimine dağıtılır. Ayrıca, bir günde içindeki belirli bir zaman aralığı için denenen çağrılarla karşılaştırıldığında çağrıların sayısını ve başarısız çağrıların yüzdesini de sağlar.


 

Bu diyagram şu anda filtrelenebilir değildir.

Modele Göre Kulaklık

Bu kart, Kulaklık Modeli türüne göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıları gösterir. Kulaklığa göre çağrılar, kulaklığın bağlandığı uç noktadan ve çağrının bir kısmından alınan CMR temel alınarak belirlenir.


 
 • Kulaklığa göre çağrılar, kulaklığın bağlandığı bitiş noktasından ve çağrının bir parçası tarafından alınan CMR 'ye göre belirlenir.

 • Aynı uç noktasından birden çok CMR alınıyor fakat bunlar aynı CDR için farklı kulaklık modelleriyle alınıyorsa bunlardan biri çağrı sayısı olarak kabul edilir .

Aygıt Havuzu

Bu kart, cihaz havuzu adına göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıları gösterir.

Unified CM Sürümü

Bu kart, Unified CM sürümüne göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak tüm Unified CM sürümleri ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Unified CM sürümü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Hacmi Durumu kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir Unified CM sürümünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Çağrı Güvenlik Durumu

Bu kart, çağrı güvenliği durumuna göre tüm uç noktalar tarafından yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıların dağılımını gösterir. Bir çağrının kimliği doğrulanmışsa veya şifreliyse çağrı güvenli olarak sınıflandırılır. Değilse Güvenli Değil olarak sınıflandırılır. Varsayılan olarak Çağrı Güvenliği Durumu ve karşılık gelen çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir güvenlik profili türü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Hacmi Durumu kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir güvenlik profili türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

CAC Konumu

Bu kart, ilişkili Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak tüm CAC konumları ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir.

Fiziksel Konum

Bu kart, ilişkili fiziksel konuma göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak tüm Fiziksel Konumlar ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir.


 

Unified CM Dağıtımında uç noktalar için yapılandırılmış fiziksel konum yoksa herhangi bir veri görüntülenmez.

Çağrı Hata Analizi

Bu kart, başarısız olan veya kesilen çağrılara yönelik Çağrı Sonlandırma Nedeni Kodlarına göre çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak Çağrı Sonlandırma Nedeni Kodları ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir.

 • 12.5 veya daha düşük bir UCM sürümü kullanıyorsanız Cisco Unified Communications Manager İçin Çağrı Ayrıntı Kayıtları Yönetim Kılavuzu'ndaki Çağrı Sonlandırma Nedeni Kodları tablosuna bakın.

 • UCM 12.5 SU(1) veya daha üst bir sürüm kullanıyorsanız Cisco Unified Communications Manager İçin Çağrı Raporlama ve Faturalandırma Yönetim Kılavuzu'ndaki Çağrı Sonlandırma Nedeni Kodları tablosuna bakın.

Codec

Bu kart, çağrı codec türüne göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak hem video hem de ses codec'leri ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir codec seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Hacmi Durumu kartları bu filtreye göre güncellenir.

Arama Sınıflandırması

Bu kart, çağrı sınıflandırması türüne göre bir ağda yapılan ve alınan tüm denenen, başarılı olan, başarısız olan ve kesilen çağrıların dağılımını gösterir. Çağrıda bulunan bir kaynak veya hedef uç noktası bir hat veya ağ geçidiyse ağ üzerinde veya ağ dışında olarak sınıflandırılır (Unified CM'deki ilgili hat veya ağ geçidi yapılandırmasının Çağrı Sınıflandırması ayarlarına göre ), aksi durumda Dahili olarak sınıflandırılır. Varsayılan olarak çağrı sınıflandırması türü (Ağ üzerinde, Ağ dışında, Dahili) ve karşılık gelen çağrı hacmi sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Çağrı Sınıflandırması türü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Hacmi Durumu kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir Çağrı Sınıflandırması türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.


 • Uç noktası modeli olan Cisco IP Telefonu 7900 Serisi, Cisco IP Telefonu 8800 Serisine bir çağrı yaparsa çağrı her iki model için de sayılır. Her iki uç nokta modeli aynıysa çağrı bir kez sayılır.

 • San Jose CAC konumundaki A telefonu, New York CAC konumundaki B telefonuna bir çağrı yaparsa çağrı her iki CAC konumu için de sayılır.

 • Hem kaynak hem de hedef uç noktalar aynı CAC konumuna aitse bir çağrı olarak sayılır. Aynı hesaplama formülü Cihaz Havuzu, Fiziksel Konum ve Codec diyagramları için de geçerlidir.

 • Hem kaynak hem hedef uç noktalar farklı modelde kulaklık kullanıyorsa ve ilgili CMR, kulaklık bilgilerini içeriyorsa çağrı her iki kulaklık modelinde de sayılır. Her iki kulaklık modeli aynıysa bir çağrı olarak sayılır.

Ayrıntılar sayfasının en üst kısmındaki filtre bölmesi, verileri filtrelemek ve seçiminize göre diyagram oluşturmak için açılan listeyi gösterir. Açılan listedeki seçenekler şunlardır:

 • Mobil ve Uzaktan Erişim

 • Çağrı Durumu Dağılımı

 • Uç Nokta Medya Özelliği

 • Çağrı Medya Türü

 • Uç Nokta Serisi

 • Unified CM Kümesi

 • Modele Göre Kulaklık

 • Aygıt Havuzu

 • Unified CM Sürümü

 • Çağrı Güvenlik Durumu

 • CAC Konumu

 • Fiziksel Konum

 • Çağrı Hata Analizi

 • Codec

 • Arama Sınıflandırması

Çağrı Ses Kalitesi Hakkındaki Ayrıntıları Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz gösterilir.

2

Çağrı kalitesiyle ilgili bilgileri görüntülemek için, Çağrı Ses Kalitesi kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre diyagramları görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Ses Kalitesi İçin Ayrıntılar Sayfasındaki Diyagramlar.


 

Diyagramları görüntülerken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Webex Cloud-Connected UC ile ilgili sorunları giderme bölümündeki Analiz Kullanıcı Arabirimi Sorunları başlığına bakın.

Ayrıntılar sayfasının üst kısmındaki metrikler bölmesi Temel Performans Göstergeleri'ni (KPI'lar) gösterir. Bu veriler, kuruluşunuzda CCUC'nin kullanımını daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Çağrılar, Kesin Gizleme Saniyeleri Oranına (SCSR) göre derecelendirilir. Bir çağrının nasıl derecelendirildiğini öğrenmek için bkz. Unified CM Çağrı Kalitesi Dereceleri. Aşağıdaki tabloda Çağrı Ses Kalitesi için KPI'lar açıklanmaktadır.

Alan Başlığı

Açıklama

Toplam çağrılar

Bir ağda yapılan ve alınan iyi, kabul edilebilir ve zayıf çağrıların toplam sayısı.

İyi çağrılar

SCSR değeri uzun çağrı veya kısa çağrı SCSR eşiğinin altında kalan çağrıların sayısı.

Kötü çağrılar

SCSR değeri uzun çağrı ve kısa çağrı SCSR eşiğini aşan çağrıların sayısı.

Kabul edilebilir çağrılar

SCSR değeri uzun çağrı eşiğini aşan ancak kısa çağrı SCSR eşiğinin altında kalan çağrıların sayısı.

Aşağıdaki tabloda, çeşitli diyagramlarda görüntülenen bilgiler açıklanmaktadır. Derecelendirilen çağrılar iyi, kabul edilebilir, kötü çağrılardan oluşur.


Derecelendirilmeyen çağrılar, hiçbir Çağrı Ses Kalitesi diyagramında bulunmaz.

Kart Başlığı

Açıklama

Çağrı Ses Kalitesi (CAQ) Dağılımı

Bu kart, bir ağda yapılan ve alınan tüm derecelendirilmiş çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak CAQ dereceleri (iyi ve kötü) ve karşılık gelen çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir CAQ derecesi seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Ses Kalitesi kartları bu filtreye göre güncellenir.


 

Yalnızca SCS metrikleri olan CMR'ye sahip çağrılar derecelendirilir.

Yalnızca iyi çağrı dağılımını görüntülemek için açıklamalarda Kötü seçeneğini tıklayarak seçimi kaldırın. Diyagram gerekli şekilde güncellenir.

CAQ Trendi

Bu kart, bir ağdaki derecelendirilmiş tüm çağrıların trendini gösterir.

Varsayılan olarak günlük trendler ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı gösterilir. Açıklama üzerinde bir çağrı derecesini tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Uç Nokta Medya Özelliği

Bu kart, ses ve video uç noktalarının ilgili olduğu, derecelendirilmiş çağrı sayısını gösterir. Varsayılan olarak medya özelliği (ses ve video) ve derecelendirilmiş çağrılarla ilgili olan karşılık gelen uç nokta sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir.

Çağrı Medya Türü

Bu kart, çağrı medyası (ses/video) türüne göre bir ağdaki tüm derecelendirilmiş çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak çağrı medyası türleri (ses ve video) ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir çağrı medyası türünü (ses veya video) seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Ses Kalitesi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir ses veya videoyu tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Uç Nokta Serisi

Bu kart, uç nokta serisine göre bir ağda yapılan ve alınan derecelendirilmiş çağrı trendini gösterir. Varsayılan olarak uç nokta serisinin günlük trendleri ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı gösterilir.

Unified CM Kümesi

Bu kart, Unified CM kümesine göre bir ağda yapılan ve alınan tüm derecelendirilmiş çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak tüm Unified CM kümeleri ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir küme seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Ses Kalitesi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir kümeyi tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Zamana Göre Dağılım

Bu kart, bir ağda bir gün içindeki farklı zaman aralıklarında yapılan ve alınan derecelendirilmiş çağrıların trendini gösterir. CDR'nin başlangıçtaki zaman damgasını temel alır. Çağrılar 4 saatlik aralıklarla altı zaman dilimine dağıtılır. Kart, bir ağda gün içindeki belirli bir saatte yapılan ve alınan çağrıların sayısını da sağlar.


 

Bu diyagram şu anda filtrelenebilir değildir.

Aygıt Havuzu

Bu kart, cihaz havuzu adına göre bir ağda yapılan ve alınan derecelendirilmiş tüm çağrıların trendini gösterir.

Unified CM Sürümü

Bu kart, Unified CM sürümüne göre bir ağda yapılan ve alınan derecelendirilmiş çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak Unified CM sürümleri ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Unified CM Sürümü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Ses Kalitesi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir Unified CM Sürümünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Çağrı Güvenlik Durumu

Bu kart, çağrı güvenliği durumuna göre bir ağdaki tüm uç noktaları tarafından yapılan ve alınan derecelendirilmiş çağrıların dağılımını gösterir. Bir çağrının kimliği doğrulanmışsa veya şifreliyse çağrı güvenli olarak sınıflandırılır. Değilse Güvenli Değil olarak sınıflandırılır. Varsayılan olarak Çağrı Güvenliği Durumu ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir güvenlik profili türü seçebilirsiniz . Kalan Çağrı Ses Kalitesi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir güvenlik profili türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

CAC Konumu

Bu kart, bir ağda yapılan ve alınan derecelendirilmiş çağrıların, ilişkili Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna bağlı dağılımını gösterir. Varsayılan olarak CAC Konumu ve karşılık gelen derecelendirilmiş ilişkili çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir.

Fiziksel Konum

Bu kart, bir ağda yapılan ve alınan derecelendirilmiş çağrıların, ilişkili fiziksel konuma bağlı dağılımını gösterir. Varsayılan olarak fiziksel konum ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir.


 

Unified CM Dağıtımında uç noktalar için yapılandırılmış fiziksel konum yoksa herhangi bir veri görüntülenmez.

Codec

Bu kart, bir ağda yapılan ve alınan derecelendirilmiş çağrıların, çağrı codec türüne bağlı dağılımını gösterir. Varsayılan olarak hem ses hem video coded türleri ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir.

Arama Sınıflandırması

Bu kart, bir ağda yapılan ve alınan derecelendirilmiş çağrıları, sınıflandırma türüne göre gösterir. Çağrıda bulunan bir kaynak veya hedef uç noktası bir hat veya ağ geçidiyse ağ üzerinde veya ağ dışında olarak sınıflandırılır (Unified CM'deki ilgili hat veya ağ geçidi yapılandırmasının Çağrı Sınıflandırması ayarlarına göre ), aksi durumda Dahili olarak sınıflandırılır. Varsayılan olarak çağrı sınıflandırması türü (Ağ üzerinde, Ağ dışında, Dahili) ve karşılık gelen derecelendirilmiş çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir çağrı sınıflandırması türü (Ağ üzerinde, Ağ dışında, Dahili) seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Ses Kalitesi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir çağrı sınıflandırması türünü (Ağ üzerinde, Ağ dışında, Dahili) tıklayarak seçebilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.


 • Cisco IP Telefonu 8800 Serisine çağrı yapmak için uç noktası modeli olan Cisco IP Telefonu 7900 Serisi kullanılırsa ve çağrı iyi olarak derecelendirilirse çağrı her iki model için de sayılır. Her iki uç nokta modeli aynıysa çağrı bir kez sayılır.

 • New York CAC konumundaki B telefonuna çağrı yapmak için San Jose CAC konumundaki A telefonu kullanılırsa derecelendirilen çağrı her iki CAC konumu için de sayılır. Hem kaynak hem de hedef uç noktalar aynı CAC konumuna aitse bir çağrı olarak sayılır. Aynı hesaplama formülü Cihaz Havuzu, Fiziksel Konum ve Codec için de geçerlidir.

Ayrıntılar sayfasının en üst kısmındaki filtre bölmesi, verileri filtrelemek ve seçiminize göre diyagram oluşturmak için açılan listeyi gösterir. Açılan listedeki seçenekler şunlardır:

 • Mobil ve Uzaktan Erişim

 • Çağrı Ses Kalitesi (CAQ) Dağılımı

 • Uç Nokta Medya Özelliği

 • Çağrı Medya Türü

 • Uç Nokta Serisi

 • Unified CM Kümesi

 • Aygıt Havuzu

 • Unified CM Sürümü

 • Çağrı Güvenlik Durumu

 • CAC Konumu

 • Fiziksel Konum

 • Codec

 • Arama Sınıflandırması

Varlık Kullanımı panosunda, kuruluşunuzdaki varlıkların kullanımıyla (uç nokta ve kulaklık kullanımı) ilgili diyagramlar gösterilir.

Veri Kaynağı

Diyagramlardaki CDR, CMR ve cihaz detayları Cisco Unified Communications Manager'dan alınır.

Bir uç nokta kullanılmadan yapılan çağrılar gösterilmez veya varlık kullanımı diyagramlarına eklenmez. Örneğin, hattan hata veya konferans köprüsü vb. Bu nedenle, Varlık Kullanımı diyagramlarında Unified CM kümeleri SME türü ile ilgili veriler gösterilmez.

Çağrı Sayısı Trendi ile İlgili Ayrıntıları Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz sayfası gösterilir.

2

Seçilen Unified CM kümesindeki uç noktaları ile ilgili diyagramları görüntülemek için Çağrı Sayısı Trendi kartını tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre diyagramları görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Sayısı Trendi İçin Ayrıntılar Sayfasındaki Diyagramlar.


 

Diyagramları görüntülerken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Webex Cloud-Connected UC ile ilgili sorunları giderme bölümündeki Analiz Kullanıcı Arabirimi Sorunları başlığına bakın.

Aşağıdaki tabloda, Çağrı Sayısı Trendi için Temel Performans Göstergeleri (KPI) açıklanmaktadır.

Alan Başlığı

Açıklama

Uç nokta çağrı sayısı

Çağrıda en az bir uç noktanın bulunma sayısı.

Kulaklık çağrı sayısı

Çağrıda en az bir kulaklığın bulunma sayısı.

Çağrılardaki Toplam Uç Nokta Sayısı

Uç noktaların çağrılara katılma sayısı.


 

Bir uç nokta birden çok çağrıya katılabilir.

Çağrılardaki Toplam Kulaklık Sayısı

Kulaklıkların çağrılara katılma sayısı.

Aşağıdaki tabloda, her kartta gösterilen bilgiler açıklanmaktadır. Bir ucun uç noktası ve diğer ucun uç nokta olmadığı çağrı durumlarında (örneğin, Hat veya Ağ Geçidi ya da Konferans Köprüsü vb.) Cihaz Havuzu, CAC Konumu, Fiziksel Konum, Codec'ler, Video Çözünürlüğü gibi özelliklerin ayrıntılı Çağrı Sayısı görünüm diyagramlarında uç nokta olmayan varlıklardan gelenler dikkate alınmaz.

Kart Başlığı

Açıklama

Varlığa Göre Çağrı Dağılımı

Bu kart, bir ağdaki varlıklar (uç noktalar ve uç noktalara bağlı kulaklıklar) kullanılarak yapılan ve alınan tüm çağrıların dağılımını gösterir.


 

Bu diyagram şu anda filtrelenebilir değildir.

Çağrı Sayısı Trendi

Bu kart, bir ağdaki varlıklar (uç noktalar ve uç noktalara bağlı kulaklıklar) kullanılarak yapılan ve alınan tüm çağrıların trendini gösterir.


 

Bu diyagram şu anda filtrelenebilir değildir.

Uç Nokta Medya Özelliği

Bu kart, bir ağda varlıklar tarafından yapılan ve alınan çağrıların toplam sayısını, uç nokta medyası özelliğine (ses veya video) göre gösterir.

Çağrı Medya Türü

Bu kart, bir ağda varlıklar tarafından yapılan ve alınan çağrıların sayısını, çağrı medyasına (ses veya video) göre gösterir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir çağrı medyası türü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Sayısı kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir çağrı medyası türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Uç Nokta Serisi

Bu kart, uç nokta serisine göre bir ağda varlıklar tarafından yapılan ve alınan tüm çağrıların trendini gösterir.

Unified CM Kümesi

Bu kart, Unified CM kümesine göre bir ağda varlıklar tarafından yapılan ve alınan tüm çağrıların dağılımını gösterir. Varsayılan olarak, Unified CM kümesi ve karşılık gelen çağrı sayısı için yuvarlak diyagram gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Unified CM kümesi seçebilirsiniz . Kalan Çağrı Sayısı kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir Unified CM kümesini tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Zamana Göre Dağılım

Bu kart, bir ağda varlıklar tarafından bir gün içindeki farklı zaman aralıklarında yapılan ve alınan tüm çağrıların trendini gösterir. CDR'nin başlangıçtaki zaman damgasını temel alır. Çağrılar 4 saatlik aralıklarla altı zaman dilimine dağıtılır. Ayrıca, gün içindeki belirli bir zaman aralığındaki çağrı sayısını da verir.


 

Bu diyagram şu anda filtrelenebilir değildir.

Modele Göre Kulaklık

Bu kart, Kulaklık Modeli türüne göre bir ağda varlıklar tarafından yapılan ve alınan tüm çağrıların trendini gösterir. Kulaklığa göre çağrılar, kulaklığın bağlandığı uç noktadan ve çağrının bir kısmından alınan CMR temel alınarak belirlenir. Ayrıca, HS Modeli türüne göre günlük çağrı sayısını da sağlar.


 
 • Kulaklığa göre çağrılar, kulaklığın bağlandığı uç noktadan ve çağrının bir kısmından alınan CMR temel alınarak belirlenir.

 • Aynı uç noktasından birden çok CMR alınıyor fakat bunlar aynı CDR için farklı kulaklık modelleriyle alınıyorsa bunlardan biri çağrı sayısı olarak kabul edilir.

Aygıt Havuzu

Bu kart, cihaz havuzuna göre bir ağda varlıklar tarafından yapılan ve alınan tüm çağrıların trendini gösterir.

Unified CM Sürümü

Bu kart, Unified CM sürümüne göre bir ağda varlıklar tarafından yapılan ve alınan tüm çağrıları gösterir. Varsayılan olarak, Unified CM Sürümü ve karşılık gelen çağrı sayısı için yuvarlak diyagram gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Unified CM Sürümü seçebilirsiniz . Kalan Çağrı Sayısı kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir Unified CM Sürümü türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

CAC Konumu

Bu kart, tüm varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların dağılımını, Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Varsayılan olarak, Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumu ve karşılık gelen çağrı sayısı için yuvarlak diyagram gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumu seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Sayısı kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir CAC konumunu tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Fiziksel Konum

Bu kart, tüm varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların dağılımını, ilişkili fiziksel konuma göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Varsayılan olarak tüm fiziksel konumlar ve karşılık gelen çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Fiziksel Konum seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Sayısı kartları bu filtreye göre güncellenir. Unified CM dağıtımında uç noktalar için yapılandırılmış fiziksel konum yoksa diyagramda herhangi bir veri görüntülenmez.


 

Unified CM Dağıtımında uç noktalar için yapılandırılmış fiziksel konum yoksa bu diyagramda herhangi bir veri görüntülenmez .

Arama Sınıflandırması

Bu kart, varlıklar (uç noktalar ve uç noktalara bağlı kulaklıklar) kullanılarak yapılan ve alınan tüm çağrıların dağılımını çağrı sınıflandırması türüne göre (Ağ üzerinde ve Ağ dışında) kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Çağrıda bulunan bir kaynak veya hedef uç noktası bir hat veya ağ geçidiyse ağ üzerinde veya ağ dışında olarak sınıflandırılır (Unified CM'deki ilgili hat veya ağ geçidi yapılandırmasının Çağrı Sınıflandırması ayarlarına göre), aksi durumda Dahili olarak sınıflandırılır. Varsayılan olarak çağrı sınıflandırması türü (Ağ üzerinde, Ağ dışında, Dahili) ve karşılık gelen çağrı sayısı yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Çağrı Sınıflandırması türü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Sayısı kartları bu filtreye göre güncellenir.

Ayrıca, açıklama üzerinde bir Çağrı Sınıflandırması türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.


 • Uç noktası modeli olan Cisco IP Telefonu 7900 Serisi, Cisco IP Telefonu 8800 Serisine bir çağrı yaparsa çağrı her iki uç noktası modeli için de sayılır. Her iki uç nokta modeli de aynıysa çağrı, varlığın kullanımıyla ilgili olduğu için iki kez sayılır.

 • San Jose CAC konumundaki A telefonu, New York CAC konumundaki B telefonuna bir çağrı yaparsa çağrı her iki CAC konumu için de sayılır. Hem kaynak hem de hedef uç noktalar aynı CAC konumuna aitse bir çağrı olarak sayılır.

 • Aynı hesaplama formülü Cihaz Havuzu, Fiziksel Konum ve Codec diyagramları için de geçerlidir. Hem kaynak hem hedef uç noktalar farklı modelde kulaklık kullanıyorsa ve ilgili CMR, kulaklık bilgilerini içeriyorsa çağrı her iki kulaklık modeli için de sayılır.

 • Her iki kulaklık modeli de aynıysa temel olarak varlığın kullanımıyla ilgili olduğu için çağrı her iki kulaklık modeli için de sayılır.

Ayrıntılar sayfasının en üst kısmındaki filtre bölmesi, verileri filtrelemek ve seçiminize göre diyagram oluşturmak için açılan listeyi gösterir. Açılan listedeki seçenekler şunlardır:

 • Mobil ve Uzaktan Erişim

 • Uç Nokta Medya Özelliği

 • Çağrı Medya Türü

 • Uç Nokta Serisi

 • Unified CM Kümesi

 • Modele Göre Kulaklık

 • Aygıt Havuzu

 • Unified CM Sürümü

 • Arama Sınıflandırması

 • CAC Konumu

 • Fiziksel Konum

Çağrı Süresi ile İlgili Ayrıntıları Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz sayfası gösterilir.

2

Uç noktaları ve kulaklık kullanılan çağrıların süresi hakkında bilgi sağlayan diyagramları görüntülemek için Çağrı Süresi kartına tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre diyagramları görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Süresi Trendi İçin Ayrıntılar Sayfasındaki Diyagramlar.


 

Diyagramları görüntülerken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Webex Cloud-Connected UC ile ilgili sorunları giderme bölümündeki Analiz Kullanıcı Arabirimi Sorunları başlığına bakın.

Aşağıdaki tabloda, Çağrı Süresi Trendi için Temel Performans Göstergeleri (KPI) açıklanmaktadır.

Alan Başlığı

Açıklama

Toplam çağrı süresi (dakika)

Varlıklar kullanılarak yapılan tüm çağrıların toplam süresi (dakika).

Sesli çağrı süresi (dakika)

Varlıklar kullanılarak yapılan tüm sesli çağrıların toplam süresi (dakika).

Görüntülü çağrı süresi (dakika)

Varlıklar kullanılarak yapılan tüm video çağrılarının toplam süresi (dakika).

Aşağıdaki tabloda, her kartta gösterilen bilgiler açıklanmaktadır. Bir ucun uç noktası ve diğer ucun uç nokta olmadığı çağrılarda (örneğin, Hat veya Ağ Geçidi ya da Konferans Köprüsü vb.) Cihaz Havuzu, CAC Konumu, Fiziksel Konum, Codec'ler, Video Çözünürlüğü gibi özelliklerin ayrıntılı Çağrı Süresi görünüm diyagramlarında uç nokta olmayan varlıklardan gelenler dikkate alınmaz

Kart Başlığı

Açıklama

Varlığa Göre Dağılım

Bu kart, bir ağdaki varlıklar (uç noktalar ve uç noktalara bağlı kulaklıklar) kullanılarak yapılan ve alınan çağrılar için dakika cinsinden çağrı süresi trendini gösterir.

Çağrı Süresi Trendi

Bu kart, bir ağdaki varlıklar (uç noktalar ve uç noktalara bağlı kulaklıklar ) kullanılarak yapılan tüm çağrılar için toplam süre (dakika) trendini gösterir. Ayrıca, belirli bir gün için toplam çağrı süresini de verir.


 

Bu diyagram şu anda filtrelenebilir değildir.

Uç Nokta Medya Özelliği

Bu kart, ses ve video uç noktaları kullanılarak yapılan veya alınan çağrıların dakika cinsinden çağrı süresi dağılımını gösterir. Varsayılan olarak ses ve video uç noktalarının sayısı ve karşılık gelen çağrı süresi yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir medya özelliği türü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Süresi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir medya özelliği türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Çağrı Medya Türü

Bu kart, varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresinin (dakika) dağılımını, çağrı medyası (ses/video) türüne göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Varsayılan olarak çağrı medyası türü (ses/video) ve karşılık gelen çağrı süresi yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir çağrı medyası türü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Süresi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir çağrı medyası türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Uç Nokta Serisi

Bu kart, varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresine (dakika) ilişkin trendi, uç nokta serisine göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Ayrıca, belirli bir uç noktası serisi için toplam çağrı süresini de verir.

Unified CM Kümesi

Bu kart, varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresinin (dakika) dağılımını, Unified CM kümesine göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Varsayılan olarak, Unified CM kümesi ve karşılık gelen çağrı süresi için yuvarlak diyagram gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Unified CM kümesi seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Süresi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir Unified CM kümesini tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Zamana Göre Dağılım

Bu kart, gün içindeki farklı zaman aralıklarında varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresine (dakika) ilişkin trendi gösterir. CDR'nin başlangıçtaki zaman damgasını temel alır. Çağrılar 4 saatlik aralıklarla altı zaman dilimine dağıtılır. Ayrıca, gün içindeki belirli bir zaman aralığındaki ortalama çağrı süresini de verir.


 

Bu diyagram şu anda filtrelenebilir değildir.

Arama Sınıflandırması

Bu kart, varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresinin (dakika) dağılımını, çağrı sınıflandırması türüne göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Çağrıda bulunan bir kaynak veya hedef uç noktası bir hat veya ağ geçidiyse ağ üzerinde veya ağ dışında olarak sınıflandırılır (Unified CM'deki ilgili hat veya ağ geçidi yapılandırmasının Çağrı Sınıflandırması ayarlarına göre ), aksi durumda Dahili olarak sınıflandırılır. Varsayılan olarak çağrı sınıflandırması türü (Ağ üzerinde, Ağ dışında, Dahili) ve karşılık gelen çağrı süresi yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Çağrı Sınıflandırması türü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Süresi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Ayrıca, açıklama üzerinde bir Çağrı Sınıflandırması türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Modele Göre Kulaklık

Bu kart, bir ağdaki varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresine (dakika) ilişkin trendi, kulaklık modeli türüne göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Kulaklığa göre çağrılar, kulaklığın bağlandığı uç noktadan ve çağrının bir kısmından alınan CMR temel alınarak belirlenir. Ayrıca, kulaklık türüne göre günlük çağrı süresini de sağlar.


 
 • Kulaklığa göre çağrılar, kulaklığın bağlandığı bitiş noktasından ve çağrının bir parçası tarafından alınan CMR 'ye göre belirlenir.

 • Aynı uç noktasından birden çok CMR alınıyor fakat bunlar aynı CDR için farklı kulaklık modelleriyle alınıyorsa bunlardan biri çağrı sayısı olarak kabul edilir .

Aygıt Havuzu

Bu kart, bir ağdaki varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresini (dakika), cihaz havuzu adına göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Ayrıca, belirli bir cihaz havuzu için toplam çağrı süresini de verir.

Unified CM sürümü

Bu kart, varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresinin (dakika) dağılımını, Unified CM sürümüne göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Varsayılan olarak, Unified CM Sürümü ve karşılık gelen çağrı süresi için yuvarlak diyagram gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Unified CM Sürümü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Süresi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Açıklama üzerinde bir Unified CM Sürümü türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

CAC Konumu

Bu kart, varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresinin (dakika) dağılımını, ilişkili Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Varsayılan olarak, Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumu ve karşılık gelen çağrı süresi için yuvarlak diyagram gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumu seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Süresi kartları bu filtreye göre güncellenir.

Fiziksel Konum

Bu kart, kullanımdaki varlıklar tarafından yapılan tüm çağrıların toplam süresinin (dakika) dağılımını, uç nokta Fiziksel Konumuna göre kategorilere ayrılmış olarak gösterir. Varsayılan olarak tüm Fiziksel Konumlar ve karşılık gelen toplam çağrı süresi yuvarlak diyagram üzerinde gösterilir. Yuvarlak diyagram üzerinde bir Fiziksel Konum türü seçebilirsiniz. Kalan Çağrı Süresi kartları bu filtreye göre güncellenir. Unified CM dağıtımında uç noktalar için yapılandırılmış fiziksel konum yoksa diyagramda herhangi bir veri görüntülenmez.


 

Unified CM Dağıtımında uç noktalar için yapılandırılmış fiziksel konum yoksa bu diyagramda herhangi bir veri görüntülenmez .


 • Uç noktası modeli olan Cisco IP Telefonu 7900 Serisi, Cisco IP Telefonu 8800 Serisine bir çağrı yaparsa çağrı süresi her iki uç noktası modeli için de sayılır . Her iki uç nokta modeli de aynıysa temel olarak varlıkların kullanımıyla ilgili olduğundan, çağrı süresi her iki uç nokta modeli de dikkate alınır.

 • San Jose CAC konumundaki A telefonu, New York CAC konumundaki B telefonuna bir çağrı yaparsa çağrı süresi her iki CAC konumu için de dikkate alınır. Hem kaynak hem de hedef uç noktalar aynı CAC konumuna aitse süre, CAC Konumu için bir kez dikkate alınır .

 • Aynı hesaplama formülü Cihaz Havuzu, Fiziksel Konum ve Codec diyagramları için de geçerlidir. Hem kaynak hem hedef uç noktalar farklı modelde kulaklık kullanıyorsa ve ilgili CMR, kulaklık bilgilerini içeriyorsa çağrı her iki kulaklık modeli için de sayılır.

 • Her iki kulaklık modeli de aynıysa temel olarak varlığın kullanımıyla ilgili olduğu için çağrı her iki kulaklık modeli için de sayılır.

Ayrıntılar sayfasının en üst kısmındaki filtre bölmesi, verileri filtrelemek ve seçiminize göre diyagram oluşturmak için açılan listeyi gösterir. Açılan listedeki seçenekler şunlardır:

 • Mobil ve Uzaktan Erişim

 • Uç Nokta Medya Özelliği

 • Çağrı Medya Türü

 • Uç Nokta Serisi

 • Unified CM Kümesi

 • Arama Sınıflandırması

 • Modele Göre Kulaklık

 • Aygıt Havuzu

 • Unified CM Sürümü

 • CAC Konumu

 • Fiziksel Konum

Uç Nokta Kullanımı ile İlgili Ayrıntıları Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz sayfası gösterilir.

2

Seçilen Unified CM kümesindeki uç noktaları ile ilgili diyagramları görüntülemek için Uç Nokta Kullanımı kartını tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre diyagramları görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uç Nokta Kullanımı İçin Ayrıntılar Sayfasındaki Diyagramlar.


 
 • Etkili planlama için bu diyagramların gösterdiği verileri analiz ederken daha uzun bir süre (90 gün veya daha fazla) seçmenizi öneririz.

 • Diyagramları görüntülerken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Webex Cloud-Connected UC ile ilgili sorunları giderme bölümündeki Analiz Kullanıcı Arabirimi Sorunları başlığına bakın.

Belirli bir süre için tüm uç noktaların listesi ve her uç nokta tarafından yapılan veya alınan karşılık gelen çağrılar giriş olarak alınır ve bir yüzdelik analizi işleviyle çalıştırılır. Bu işlev tarafından döndürülen değer temel alınarak uç noktalar aşağıdaki tabloda Uç Nokta Kullanımı için Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar) ile açıklandığı şekilde sınıflandırılır .

Alan Başlığı

Açıklama

Yapılandırılmış Uç Noktalar

Seçilen süre için yapılandırılmış uç noktaların sayısı.

Kayıtlı Olmayan Uç Noktalar

Seçilen süre için en az bir kez kaydedilmemiş olan uç noktaların sayısı.

Kayıtlı (%0 çağrı)

Seçilen süre için kaydedilmiş ancak çağrı yapmak için kullanılmamış olan uç noktaların sayısı.

Kayıtlı (%25 çağrı)

Seçilen süre için kaydedilmiş olan ve çağrıların 25 yüzdelik diliminden küçük veya buna eşit olan uç noktaların sayısı.

Kayıtlı (%50 çağrı)

Seçilen süre için kaydedilmiş ve çağrıların 25 – 50 yüzdelik dilimine dahil olan uç noktaların sayısı.

Kayıtlı (%75 çağrı)

Seçilen süre için kaydedilmiş ve çağrıların 50 – 75 yüzdelik dilimine dahil olan uç noktaların sayısı.

Kayıtlı (%100 çağrı)

Seçilen süre için kaydedilmiş ve çağrıların 75 – 100 yüzdelik dilimine dahil olan uç noktaların sayısı.

Aşağıdaki tabloda, her kartta gösterilen bilgiler açıklanmaktadır. Bir ucun uç noktası ve diğer ucun uç nokta olmadığı çağrılarda (örneğin, Hat veya Ağ Geçidi ya da Konferans Köprüsü vb.) Cihaz Havuzu, CAC Konumu, Fiziksel Konum, Codec'ler, Video Çözünürlüğü gibi özelliklerin ayrıntılı Uç Nokta Kullanımı görünüm diyagramlarında uç nokta olmayan varlıklardan gelenler dikkate alınmaz.


Varsayılan olarak tüm diyagramlar seçilen süre için yapılandırılmış uç noktalara ait analiz verilerini gösterir. Kayıtlı olmayan uç noktaların ve kayıtlı uç noktaların (yüzdelik çağrı katılımına göre kategorilere ayrılmıştır) verilerini görüntülemek için uygun filtreleri seçin.

Kart Başlığı

Açıklama

Uç Nokta Kullanımı

Bu kart, yapılandırılmış uç noktaların, kayıtlı olmayan uç noktaların ve bir kuruluştaki seçilen süre için kayıtlı uç noktaların çeşitli çağrı kullanım miktarlarının dağılımını gösterir.

Çağrı Medya Türü

Bu kart, kayıtlı uç noktaların çağrı medyası türüne (ses ve video) göre dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir Çağrı Medyası Türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Unified CM Kümesi

Bu kart, yapılandırılmış uç noktaların Unified CM kümesine göre dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir Unified CM kümesini tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Arama Sınıflandırması

Bu kart, kayıtlı uç noktaları, çağrı sınıflandırması türüne (ağ üzerinde, ağ dışında ve dahili) göre gösterir. Çağrıda bulunan bir kaynak veya hedef uç noktası bir hat veya ağ geçidiyse ağ üzerinde veya ağ dışında olarak sınıflandırılır (Unified CM'deki ilgili hat veya ağ geçidi yapılandırmasının Çağrı Sınıflandırması ayarlarına göre), aksi durumda Dahili olarak sınıflandırılır.

Açıklama üzerinde bir Çağrı Sınıflandırması türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Aygıt Havuzu

Bu kart, yapılandırılmış uç noktaların cihaz havuzu adına göre dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir Cihaz Havuzunu tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

CAC Konumu

Bu kart, yapılandırılmış uç noktaların, ilişkili Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir CAC Konumunu tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Fiziksel Konum

Bu kart, yapılandırılmış uç noktaların, ilişkili Fiziksel Konuma göre dağılımını gösterir.


 

Unified CM Dağıtımında uç noktalar için yapılandırılmış fiziksel konum yoksa bu diyagramda herhangi bir veri görüntülenmez.

Açıklama üzerinde bir Fiziksel Konumu tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Uç Nokta Medya Özelliği

Bu kart, yapılandırılmış uç noktaların, uç nokta medya özelliği (donanım ses, donanım video ve yazılım video) türüne göre dağılımını gösterir.

Medya özelliğine göre, uç noktalar aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılır:

 • Donanım ses uç noktası: Ses özelliğine sahip donanım tabanlı uç nokta. Örneğin, Cisco IP Telefonu 7811.

 • Donanım video uç noktası: Video kabiliyetine sahip donanım tabanlı uç nokta. Örneğin, Cisco DX70.

 • Yazılım video uç noktası: Video kabiliyetine sahip yazılım tabanlı uç nokta. Örneğin, Cisco Webex Teams.

Açıklama üzerinde bir Uç Nokta Medya Özelliğini tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Uç Nokta Serisi

Bu kart, uç nokta serisine göre yapılandırılmış uç nokta trendini gösterir.

Kulaklık Modeli Serileri

Bu kart, seçilen süre için bir kuruluşta yapılandırılmış kulaklıkların kulaklık modeline göre dağılımını gösterir.

Ayrıntılar sayfasının en üst kısmındaki filtre bölmesi, verileri filtrelemek ve seçiminize göre diyagram oluşturmak için açılan listeyi gösterir. Açılan listedeki seçenekler şunlardır:

 • Mobil ve Uzaktan Erişim

 • Uç Nokta Kullanımı

 • Çağrı Medya Türü

 • Unified CM Kümesi

 • Arama Sınıflandırması

 • Aygıt Havuzu

 • CAC Konumu

 • Fiziksel Konum

 • Uç Nokta Medya Özelliği

 • Uç Nokta Serisi

Kulaklık Kullanımı ile İlgili Ayrıntıları Görüntüleme

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz sayfası gösterilir.

2

Seçilen Unified CM kümesindeki uç noktaları için yapılandırılmış kulaklıklarla ilgili diyagramları görüntülemek için Kulaklık Kullanımı kartını tıklayın.

Görüntülenen sayfada, seçiminize göre diyagramları görselleştirmek için çeşitli filtreler seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kulaklık Kullanımı İçin Ayrıntılar Sayfasındaki Diyagramlar.


 
 • Etkili planlama için bu diyagramların gösterdiği verileri analiz ederken daha uzun bir süre (90 gün veya daha fazla) seçmenizi öneririz.

 • Diyagramları görüntülerken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Webex Cloud-Connected UC ile ilgili sorunları giderme bölümündeki Analiz Kullanıcı Arabirimi Sorunları başlığına bakın.

Belirli bir süre için tüm kulaklıkların listesi ve kulakları içeren karşılık gelen çağrılar giriş olarak alınır ve bir yüzdelik analizi işleviyle çalıştırılır. Bu işlev tarafından döndürülen değer temel alınarak kulaklıklar aşağıdaki tabloda Kulaklık Kullanımı için Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar) ile açıklandığı şekilde sınıflandırılır .

Alan Başlığı

Açıklama

Yapılandırılmış Kulaklıklar

Seçilen süre için yapılandırılmış kulaklıkların sayısı.

Bağlantısı Kesilen Kulaklıklar

Seçilen süre içinde çağrılarda yer alan uç noktalara bağlanmamış kulaklıkların sayısı.

Bağlı (%0 çağrı)

Seçilen süre içinde çağrılarda yer alan uç noktalara bağlanan kulaklıkların sayısı.

Bağlı (%25 çağrı)

Seçilen süre içinde 25'lik yüzde diliminden küçük veya buna eşit orandaki çağrılarda yer alan uç noktalara bağlanan kulaklıkların sayısı.

Bağlı (%50 çağrı)

Seçilen süre içinde 25–50 yüzde dilimindeki çağrılarda yer alan uç noktalara bağlanan kulaklıkların sayısı.

Bağlı (%75 çağrı)

Seçilen süre içinde 50–75 yüzde dilimindeki çağrılarda yer alan uç noktalara bağlanan kulaklıkların sayısı.

Bağlı (%100 çağrı)

Seçilen süre içinde 75–100 yüzde dilimindeki çağrılarda yer alan uç noktalara bağlanan kulaklıkların sayısı.

Aşağıdaki tabloda, her kartta gösterilen bilgiler açıklanmaktadır. Bir ucun uç noktası ve diğer ucun uç nokta olmadığı çağrılarda (örneğin, Hat veya Ağ Geçidi ya da Konferans Köprüsü vb.) Cihaz Havuzu, CAC Konumu, Fiziksel Konum, Codec'ler, Video Çözünürlüğü gibi özelliklerin ayrıntılı Kulaklık Kullanımı görünüm diyagramlarında uç nokta olmayan varlıklardan gelenler dikkate alınmaz.


Varsayılan olarak tüm diyagramlar seçilen süre için yapılandırılmış kulaklıklara ait analiz verilerini gösterir. Bağlanmayan kulaklıklar ve bağlanan kulaklıkların (yüzdelik çağrı katılımına göre kategorilere ayrılmıştır) verilerini görüntülemek için uygun filtreleri seçin.

Kart Başlığı

Açıklama

Unified CM Kümesi

Bu kart, yapılandırılmış kulaklıkların Unified CM kümesine göre dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir Unified CM kümesini tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Fiziksel Konum

Bu kart, yapılandırılmış kulaklıkların, ilişkili Fiziksel Konuma göre dağılımını gösterir.


 

Unified CM Dağıtımında uç noktalar için yapılandırılmış fiziksel konum yoksa bu diyagramda herhangi bir veri görüntülenmez.

Açıklama üzerinde bir Fiziksel Konumu tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Kulaklık Kullanımı

Bu kart, yapılandırılmış kulaklıklar, bağlanmayan kulaklıkların dağılımı ve bağlanan kulaklıkların kuruluşta seçilen süre için çeşitli kullanım miktarlarını gösterir.

Çağrı Medya Türü

Bu kart, kayıtlı uç noktalara bağlı kulaklıkların çağrı medyası türüne (ses ve video) göre dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir çağrı medyası türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

CAC Konumu

Bu kart, yapılandırılmış kulaklıkların, ilişkili Çağrı Kabul Kontrolü (CAC) konumuna göre dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir CAC Konumunu tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Arama Sınıflandırması

Bu kart, kayıtlı uç noktalara bağlı kulaklıkların çağrı sınıflandırması türüne (ağ üzerinde, ağ dışında ve dahili) göre dağılımını gösterir. Çağrıda bulunan bir kaynak veya hedef uç noktası bir hat veya ağ geçidiyse ağ üzerinde veya ağ dışında olarak sınıflandırılır (Unified CM'deki ilgili hat veya ağ geçidi yapılandırmasının Çağrı Sınıflandırması ayarlarına göre), aksi durumda Dahili olarak sınıflandırılır.

Açıklama üzerinde bir Çağrı Sınıflandırması türünü tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Aygıt Havuzu

Bu kart, yapılandırılmış uç noktaların cihaz havuzu adına göre dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir Cihaz Havuzunu tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Uç Nokta Medya Özelliği

Bu kart, yapılandırılmış kulaklık türünün (donanım ses, donanım video ve yazılım video) dağılımını gösterir.

Açıklama üzerinde bir Uç Nokta Medya Özelliğini tıklayarak seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz. Diyagram uygun şekilde güncellenir.

Uç Nokta Serisi

Bu kart, uç noktası serisine göre yapılandırılmış kulaklıklar, bağlanmayan kulaklıkların dağılımı ve bağlanan kulaklıkların çeşitli kullanım miktarlarını gösterir.

Kulaklık Modeli Serileri

Bu kart, kulaklık modeline göre yapılandırılmış kulaklıklar, bağlanmayan kulaklıkların dağılımı ve bağlanan kulaklıkların kuruluşta seçilen süre için çeşitli kullanım miktarlarını gösterir.

Ayrıntılar sayfasının en üst kısmındaki filtre bölmesi, verileri filtrelemek ve seçiminize göre diyagram oluşturmak için açılan listeyi gösterir. Açılan listedeki seçenekler şunlardır:

 • Mobil ve Uzaktan Erişim

 • Unified CM Kümesi

 • Fiziksel Konum

 • Kulaklık Kullanımı

 • Çağrı Medya Türü

 • CAC Konumu

 • Arama Sınıflandırması

 • Aygıt Havuzu

 • Uç Nokta Medya Özelliği

 • Uç Nokta Serisi

 • Kulaklık Modeli Serileri

Mobil ve Uzaktan Erişim, uç noktalar kurumsal ağın dışına çıktığında Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) tarafından sağlanan kayıt, çağrı kontrolü, sağlama, mesajlaşma ve iletişim durumu hizmetlerine sahip olmasını sağlar.

Cloud-Connected UC'de, Mobil ve Uzaktan Erişim uç noktaları, kayıtlı Mobil ve Uzaktan Erişimi destekleyen uç nokta IP adresinin analizine göre CUCM'den belirlenir. Bu tür uç noktaların analizlerini görüntüleme konusunda daha fazla bilgi için bkz. Analizleri Görüntüleme.

İndir düğmesini kullanarak diyagramlarda görüntülenen verileri bir Excel dosyasına dışa aktarabilirsiniz.

Karşıdan Yükle'yi tıklatın.


 

Webex bilgisayarın şifreli MAC adresini gönderir. Bu nedenle, Hizmet Deneyimi diyagramlarına ilişkin indirilen raporda, bilgisayarın gerçek MAC adresini görüntüleyemezsiniz .

Zaman zaman bazı telemetri verileri kaybolduğu için Analiz diyagramlarında eksik veriler gösterilir. Diyagramlarda veri kaybı olması durumunda, bu durum Analiz sayfasındaki zaman dilimi seçimi açılan listesinin sağ tarafında yer alan bir şimşek simgesiyle gösterilir . Böylece, diyagramlarda gösterilen verilerle ilgili herhangi bir uyuşmazlık olup olmadığını öğrenebilirsiniz.


Son yedi gün içinde veri kaybı olmamışsa şimşek simgesi görüntülenmez.

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz gösterilir.

2

öğesini tıklayın.

Eksik Veri Olayı penceresi gösterilir. Pencere, Olayın Oluşturulma Zamanı, Küme Adı, Düğüm Adı ve Ayrıntılar verilerini listeler. Simgenin üzerindeki sayı, son oturum açışınızdan bu yana oluşan eksik veri bildirimlerinin sayısıdır. Bildirimleri kontrol ettikten sonra bu sayı sıfırlanır.

3

Belirli eksik veri olaylarını aramak isterseniz pencerenin sol üst kısmındaki arama kutusunu kullanın.

Olayın Oluşturulma Zamanı, Küme Adı, Düğüm Adı ve Ayrıntılar verilerine göre arama yapabilirsiniz.

Analiz sayfasında, aynı kategoriye ait diyagramların sırasını değiştirebilirsiniz. Bu işlev, kartlarınızın görünümünü kişiselleştirmenizi sağlar.


 • Diyagramların sırasını genel bakış ve detaylar sayfalarında karıştırabilirsiniz.

 • Ayarladığınız tercihler, oturum açma kimlik bilgilerinizle ve farklı tarayıcılarda daha sonra açacağınız tüm oturumlar için kaydedilir.

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz sayfası gösterilir.

2

Taşımak istediğiniz diyagramın bulunduğu kartı tıklayın. Ardından, kartı sürükleyip görmek istediğiniz konuma bırakın.


 

Kartı sayfanın sınırları dışına sürüklerseniz kartı yeniden sıralayamazsınız.

Analiz sayfasında, ilgilenmediğiniz diyagramları gizleyebilirsiniz. Ayrıca, daha önce gizlediğiniz bir diyagramı gösterebilirsiniz. Bu işlev, kartlarınızın görünümünü kişiselleştirmenizi sağlar.


 • Ayarladığınız tercihler, oturum açma kimlik bilgilerinizle ve farklı tarayıcılarda daha sonra açacağınız tüm oturumlar için kaydedilir.

 • Diyagramı gizlediğinizde, diyagram Filtreler açılan listesinden kaybolur.

1

Control Hub'daki müşteri görünümünden, Analiz > Connected UC'ye gidin.

Analiz sayfası gösterilir.

2

Diyagramları gizlemek için kart üzerindeki ... öğesini tıklayıp Kartı Kaldır'ı seçin.

3

Diyagramları göstermek için seçeneğini tıklayın.

4

Diyagram Ekle penceresinde, göstermek istediğiniz diyagramları seçin ve Diyagram Ekle'yi tıklayın.


 

Tek seferde farklı kategorilerdeki birçok kartı seçebilir ve bunları gösterebilirsiniz.