Bu makale, XML API aylık SP sürümleriyle ilgili güncellemeleri ve değişiklikleri içerir.

XML API 40 ve REST API 40 hakkında daha fazla bilgi için bkz . Cisco Webex Toplantıları API güncelleştirmelerine genel bakış (apı 40).

XML API 11 SP9 ve öncesine yönelik güncellemeler için Cisco DevNet adresine gidin.

XML API 39.11.0 güncellemeleri

XML API 39,11 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

LstSummaryUser , son değiştirilen saate göre Kullanıcı hesaplarını sorgulayabilir

Kullanıcıların Kullanıcı hesaplarını son değiştirildikleri saate göre sorgulayabilmeleri için lstsummaryuser API 'sini yükseltiyoruz. Üç yeni öğe olan modifieddatestart, modifieddateendve LastModifiedTimeAPI 'sine eklenmiştir.


Bu sorgu için maksimum süre kapsamı 90 gündür. 90 günden uzun bir zaman aralığı girerseniz bir hata görüntülenir: 999999 değiştirilme tarihi sorgusu için maksimum tarih aralığı 90 gündür.

Etkilenen API'ler:

 • Lstsummarykullanıcısı

LastSummaryUser bir güncelleme iste ve bunu yeniden güncelleştirir:

LstSummaryUser Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName></siteName>      <webExID>Siteadmin site_name</webExID>
    <password>Parola</password>
    <partnerID>webexiş ortağı</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>* * 5124 * * *</use:userID>                 <use:webExId>* * * Mr * * *</use:webExId>                 <use:firstName>* * * Mr * * *</use:firstName>                 <use:lastName>* * * EST * * *</use:lastName>                 <use:email>* * * EST * * * @qa. Webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>YÖNET</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>HIÇBIR</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

XML API 39.10.0 güncellemeleri

XML API 39,10 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Getsessionınfo ve getusercard, Anonim erişim kullanılırken CAPTCHA kodu döndürüyor

Bir güvenlik güncellemesi olarak, getsessionınfo ve getusercard API 'lerini Captcha kod yanıt koruması ile geliştirmiştir. Uygulamalarınız anonim erişim kullanarak API 'Leri ararararise, BIR kod girişini desteklemek için uygulamanızı geliştirin.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

CAPTCHA güvenlik ve yanıt Güncellemeleri:

CAPTCHA olmadan Getsessionınfo yanıtı örnek:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>İlgili Toplantı bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

CAPTCHA Ile Getsessionınfo yanıtı örnek:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>İlgili Toplantı bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Bir CAPTCHA yanıtı alıp API 'yi çağırmaya devam ederseniz, API isteğinize CAPTCHYARDıM ve CAPTCHAWord dahil edin:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Hatalı CAPTCHYARDıM ve CAPTCHAWord Için Getsessionınfo yanıtı örnek:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA KIMLIĞI ve Word geçersiz veya eksik</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Kişisel toplantı odası URL 'lerini döndürmek Için LstSummaryUser desteği

Lstsummaryuser API 'sine yeni bir Response öğesi, personmeeting ınroomurl 'si ekledik .

LstSummaryUser Yanıt örneği:

XML API 39.9.0 güncellemeleri

XML API 39,9 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Kişisel toplantı odaları (PMR) için kısa SIP URL 'Leri desteği

PMRs için kısa SIP URL formatı desteği, getsessionınfo, getmeeting, GetUserve Getme API 'lerini etkiler. Displaymeeting ingurl adlı yeni bir yanıt öğesi, GetUser ve Getme API 'larına eklendi ve websessionınfo ve getmeeting 'dezaten var. Displaymeeting Ingurl, kullanıcının PMR URL 'sini döndürür.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

GetUser Yanıt örneği:

GetMe Yanıt örneği:

Getsessionınfo, Adsız erişim için gerekli öğeleri döndürür

Güvenlik gereksinimi olarak yalnızca gerekli öğeler, Anonim erişim için getsessionınfo tarafından artık döndürülebilir .

Yanıt örneği:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>Genel</ep:listStatus>
        <ep:registration>False</ep:registration>
        <ep:passwordReq>doğru</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&reqFlag=1&confId=123203663769372547&siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&formType=0&loadFlag=1&from=mobileClient&siteurl=sqdemo6&confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>Meeting ıncenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pasifik (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>False</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>doğru</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>doğru</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>False</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

Toplantıları ve etkinlikleri planlama davranış değişimi

Varsayılan olarak, planlanan tüm toplantılar video cihazının etkin toplantılardır. Ancak, bir toplantı planla ancak toplantınızın sesi için hiçbiri veya diğerlerini seçtiğinizde toplantı, video dışı cihaz özellikli bir Webex toplantısı olarak planlanacaktır.

Etkilenen API'ler:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

XML API 39.8.0 güncellemeleri

XML API 39,8 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

LsttrainingattendeeHistory Şimdi Toplantı katılımcı dikkat oranını geri bildiriyor

LsttrainingattendeeHistory API 'sine attentionToDurationPercentage adlı yeni bir Response öğesi eklendi . LsttrainingattendeeHistory, bir toplantı katılımcısının dikkat bilgilerini döndürür. Öğe şu biçimde döndürülür:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

Etkilenen API'ler:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • dikkat çekici tehlikeden ilgi yüzdesi

Yanıt örneği:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>N</history:registered>
<history:invited>N</history:invited>

GetSite artık lisans sayılarını döndürüyor

Yeni Yanıt öğeleri, GetSite API 'sinde farklı lisans sayısı döndürmek için sağlanmıştır .

Etkilenen API'ler:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT ve setsiteft tasarımı

Getsiteft ve setsiteft API 'leri dinamik özellik geçiş yapılmasına izin verecek şekilde yeniden tasarlanmıştır.

Etkilenen API'ler:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>             <accessToken>{Bu makine hesabı erişim belirteci}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">         <featureToggles>             <name>Destek çapraz başlatma</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>

</serv:message>

GetSite Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>Destek çapraz başlatma</ns1:name>
                    <ns1:value>False</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>False</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>             <accessToken>{Bu makine hesabı erişim belirteci}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <body>         <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">             <featureToggles>                 <featureToggle>                     <name>Destek çapraz başlatma</name>
                    <value>False</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>doğru</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT resonse örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Toplantı açıklaması uzunluğu artık 2500 karakterle sınırlıdır

Aşağıdaki API 'Lerde artık toplantı açıklaması öğesinin içerik uzunluğu 2500 karakter ile kısıtlıdır:

Etkilenen API'ler:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Bu, Cisco Webex 'in isteği işlemesini önlemektir. Toplantı açıklaması 2500 karakterden uzunsa bir hata mesajı döndürülür.

XML API 39.5.0 güncellemeleri

SetSite ve GetSite şemalarına yeni eleman videomeshinterkümeler eklendi

SetSite öğesine videomeshinterkümeler adlı yeni bir öğe eklendi . Videomeshstalar Ayrıca üç alt öğe içerir videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2ve videoMeshHomeCluster3.

Etkilenen API'ler:

 • SetSite

  • Video Meshstakakümeleri

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • Video Meshstakakümeleri

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite isteği:

GetSite yanıtı:

XML API 39.3.0 güncellemeleri

XML API 'sindeki kısa SIP URL 'SI, yeni öğe displaymeeting URL 'si

XML API 39,3 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Şu anda bir Webex toplantısına katılırken, uygulamanın veya cihazın site bilgilerini sağlaması gerekir; bu, toplantının katılmasını zorlaştırır. Bu özellikle bir SIP aygıtından arama yaparken doğrudur, çünkü kullanıcının meeting_number@sitename.webex.com 'a yazması gerekir .

Toplantılara katılmayı kolaylaştırmak için toplantı SIP URI 'sinden site adı girme gereksinimini kaldırdık: meeting_number@webex.com.

Geriye dönük uyumluluk sağlamak için eski Format sipURL 'de çalışır ve yeni biçim yeni öğe URL 'sine eklenir.

Etkilenen API'ler:

 • GetMeeting

  • Displaymeeting Ingurl

 • GetEvent

  • Displaymeeting Ingurl

 • GetSessionInfo

  • Displaymeeting Ingurl

İş akışı grafiği

GetMeeting şeması

GetMeeting örnek yanıtı

    <meet:isCETMeeting>doğru</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>

GetEvent şeması

GetEvent örnek yanıtı

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>doğru</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>

Getsessionınfo şeması

Getsessionınfo örnek yanıtı

    <ep:isCETMeeting>doğru</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>doğru</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>

E-posta örneği

Açıklama uzunluğu artık 1024 karakterle sınırlıdır

Aşağıdaki API 'Lerde artık açıklama öğesinin içerik uzunluğu 1024 karakter ile kısıtlıdır:

Etkilenen API'ler:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Bu, Cisco Webex 'in isteği işlemesini önlemektir. Açıklama 1024 karakterden uzunsa bir hata mesajı döndürülür: "060067 geçersiz giriş açıklaması. Açıklama, maksimum gösterme karakteri olan 1024 değerini aşamaz. "

Açıklama uzunluğu için örnek yanıt 1024 karakterden fazla

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>
Geçersiz giriş açıklaması. Açıklama, maksimum görüntüleme karakteri uzunluğunu aşamaz 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Artık Getsessionınfo API kullanan adsız bir kullanıcı olduğunda kişisel toplantı odaları için yalnızca temel bilgileri döndürüyor

Daha fazla güvenlik sağlamak için API kullanan anonim bir katılımcı kullanıcısı olduğunda getsessionınfo tarafından döndürülen bilgi miktarını azalttık. Bu güncelleştirmede API yanıtında aşağıdaki öğeler azalacağız:

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Yanıtların karşılaştırılması

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>False</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>LISTELENMEMIŞ</ep:listStatus>
        <ep:registration>False</ep:registration>
        <ep:passwordReq>False</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>False</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>False</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon testin kişisel toplantı odası</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>Meeting ıncenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>False</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>METIN</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>METIN</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>False</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>False</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>CALLBACK</ep:telephonySupport> <!--Removed-->         <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=mc&Ed=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->         <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.Webex.com/PDF/tollfree_restrictions.PDF</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->         <ep:dialInSequences>autodialınsequence: [accessnumarası],, * 00 * [Accesscode] #,,, [AttendeeID] # | Silentdialınsequence: [AccessNumber],, * 01 * [AccessCode] # [AttendeeID] # * 01 * | Autolgdialınsequence: [AccessNumber],, * 00 * [AccessCode] #,,, [ProfileId] #,,, [PIN] # | Silentlgdialınsequence: [Accessnumarası],, * 01 * [AccessCode] # [ProfileId] # [PIN] # * 01 * | Autolgpwdialınsequence: [AccessNumber],, * 00 * [AccessCode] #,,, [ProfileId] #,,, [PIN] #,,, [parola] # | Silentlgpwdialınsequence: [accessnumarası],, * 01 * [Accesscode] # [ProfileId] # [PIN] # [parola] # * 01 *</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->         <ep:callInNum>    <!--Removed-->             <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->             <serv:globalNum>  <!--Removed-->                 <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->                 <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->                 <serv:tollFree>yanlış</serv:tollFree>    <!--Removed-->                 <serv:default>yanlış</serv:default>  <!--Removed-->             </serv:globalNum> <!--Removed-->         </ep:callInNum>   <!--Removed-->         <ep:labels>   <!--Removed-->             <ep:tollFreeCallInLabel>çağrı-ücretsiz numara (ABD/Kanada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->             <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->         </ep:labels>  <!--Removed-->         <ep:isMPAudio>yanlış</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->         <ep:voip>doğru</ep:voip> <!--Removed-->         <ep:enableTSP>yanlış</ep:enableTSP>  <!--Removed-->     </ep:telephony>   <!--Removed-->     <ep:host>         <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>False</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pasifik (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>False</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>False</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>False</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>yanlış</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->     <ep:isCreator>doğru</ep:isCreator>   <!--Removed-->     <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->     <ep:supportE2E>yanlış</ep:supportE2E>    <!--Removed-->     <ep:isAllowJBH>yanlış</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>doğru</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>doğru</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>doğru</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>False</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

XML API 39.2.0 güncellemeleri

Lstsummaryuser yanıtında yeni öğe lastlogintime döndürüldü

Açıklama:

Lstsummaryuser API 'ye lastlogintime adlı yeni bir Response öğesi eklendi . lastLoginTime , her kullanıcı için son oturum açma zamanı döndürür. Öğe şu biçimde döndürülür:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01 * *</lastLoginTime>

Etkilenen API'ler:

 • Lstsummarykullanıcısı

  • lastLoginTime

GetAPIVersion yanıtı:

Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sanayıklanan</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>YÖNET</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>HIÇBIR</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 39.1.0 güncellemeleri

XML API 39.1.0 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Yeni öğe APIVER API getapiversion 'a eklendi

Açıklama:

Getapiversion API 'sine apiVer adlı yeni bir Response öğesi eklendi . Bu güncelleştirmeyle birlikte, XML API sürüm adlandırma kuralı, diğer Cisco Webex ürün alanlarıyla birleştirilmiş bir sürüm numarasıyla eşleşecek şekilde değişir. apiVer, 2019 Ocak güncellemesi için 39.1.0 yeni sürüm bilgilerini döndürür.

Etkilenen API'ler:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

1 Mayıs 2019 ve öğe sürümü 1 Mayıs 2019 ' de yeni bir değer XML API 'sine atanacak.

GetAPIVersion yanıtı:

Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>Webex XML API V 11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ/HD parametreleri XML API 'sinden kaldırıldı

Açıklama:

HQ ve HD video özellikleri artık site düzeyinde belirlenir ve bu özellik daha önce Kullanıcı düzeyinde belirlenirler. Bu parametrelerin iki seçeneği, aşağıdaki API 'Lerle istek gönderilirken yoksayılır:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Mevcut kodu bozmamak için getmeeting ve gettrainingingıningingingingingingingıningsession API 'leri (site seviyesi ve Kullanıcı düzeyiyle belirlenir).

Bu değiştirilen davranış için şema değişikliği yok.

Masaüstü uygulamasına döndürülen site meta verilerine yeni element uploadlogfileurl eklenir

Açıklama:

XML API sunucusunda API GetSite çağrısı yaparken masaüstü uygulamasına döndürülen yanıta yeni bir uploadlogfilelogfileurl eklenmiştir . Masaüstü uygulaması, günlük dosyasını uploadlogfileurl 'ye yükleyebilir.

Etkilenen API'ler:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

Şemadaki

Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>doğru</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>EKLENTI</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>UZMANLARıNA</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>Fransa</ns1:region>
                    <ns1:currency>Fransız Frankı</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pasifik (San Jose)</ns1:timeZone>                     <ns1:parterID>7dsupoc6dofzpgcnviyvua</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>Fransızca</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>doğru</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>doğru</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>Toplantılarım</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>False</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>doğru</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>False</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2,1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>doğru</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>doğru</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>doğru</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>doğru</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>doğru</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>False</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>doğru</ns1:java>
                    <ns1:palm>False</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>doğru</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>doğru</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>doğru</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>False</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>doğru</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>False</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>doğru</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>doğru</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>doğru</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>doğru</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>doğru</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>False</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>doğru</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>False</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>False</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>False</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>doğru</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>False</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>YÝÐÝN</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>YÝÐÝN</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>doğru</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>doğru</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>doğru</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>doğru</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>False</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>doğru</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>doğru</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>False</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>doğru</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>False</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>False</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Kişisel konferans No.</ns1:serviceName>                     <ns1:participantAccessCodeLabel>Katılımcı erişim kodu</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Toplantı sahibi erişim kodu</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Katılımcı Kimliği</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>doğru</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>doğru</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>doğru</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>doğru</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>doğru</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>doğru</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>'dır</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>-</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>geçemedi</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Gelen arama kullanıcısı</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>doğru</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>False</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>False</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>False</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>False</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>doğru</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>False</serv:tollFree>
                                <serv:default>False</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>doğru</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Ücretsiz çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primaryLargeServer>                         <ns1:backup1LargeServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada) çağrı ücretsiz</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1LargeServer>                         <ns1:backup2LargeServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Yedek ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>yedek ücretsiz çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2LargeServer>                         <ns1:primarySmallServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada) çağrı ücretsiz</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primarySmallServer>                         <ns1:backup1SmallServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada) çağrı ücretsiz</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1SmallServer>                         <ns1:backup2SmallServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Yedek ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>yedek ücretsiz çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2SmallServer>                         <ns1:joinBeforeHost>yanlış</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>doğru</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>doğru</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>False</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı ücretsiz numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>False</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı ücretsiz numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>False</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı ücretsiz numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>False</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>Withoutıntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>False</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Diğer telekonferans hizmeti</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>False</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>False</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>doğru</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>False</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>doğru</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>False</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>False</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>False</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>False</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>False</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>doğru</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>False</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>False</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>False</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>False</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>'SI</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0,0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>False</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>False</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>doğru</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>False</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>doğru</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>doğru</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>doğru</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>doğru</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>doğru</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>False</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>doğru</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>False</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>doğru</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>doğru</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>doğru</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>False</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>False</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>False</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>BELIRTILMEMIŞ</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>False</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>False</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>False</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>False</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>False</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>False</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>False</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>False</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>False</ns1:email>
                        <ns1:fax>False</ns1:fax>
                        <ns1:phone>False</ns1:phone>
                        <ns1:mail>False</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>doğru</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>False</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>False</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>False</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>False</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>False</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>False</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>doğru</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>doğru</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>False</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>False</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>False</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>False</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>doğru</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>False</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>doğru</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>doğru</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>False</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>False</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>False</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>doğru</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>False</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>False</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>doğru</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>doğru</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>doğru</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>False</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>False</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>doğru</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>doğru</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>GÖRÜNTÜLENDIĞINDE</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>doğru</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>ARAMAYA</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>doğru</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>doğru</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>False</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>False</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>doğru</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>doğru</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Hoş geldiniz</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Yönetimi</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>False</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>doğru</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>doğru</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Destek</ns1:name>
                        <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Eğitim</ns1:name>
                        <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>doğru</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>False</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>doğru</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>doğru</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>doğru</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>parola</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>PRL</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>geçemedi</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>doğru</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>False</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>False</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>parola</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>PRL</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>geçemedi</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>False</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>False</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>doğru</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>doğru</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>parola</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>PRL</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>geçemedi</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>doğru</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>doğru</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>doğru</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>doğru</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>doğru</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>doğru</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>doğru</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>doğru</ns1:office>
                        <ns1:excel>doğru</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>doğru</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>doğru</ns1:word>
                        <ns1:IE>doğru</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>False</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>False</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>doğru</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>False</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>False</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>doğru</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>doğru</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>doğru</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>False</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>False</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>False</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>False</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>doğru</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>doğru</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>False</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>False</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>False</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>doğru</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>False</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>False</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>doğru</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>ININ</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>doğru</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>False</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>False</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>False</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>doğru</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>doğru</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>doğru</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>doğru</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>doğru</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>False</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>False</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>doğru</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>doğru</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP22 güncellemeleri

UploadPMRImage için dosya boyutu sınırlaması

UploadPMRImage API’si kullanarak avatar yüklenirken yeni bir sınırlama, dosya boyutunu 5 MB ile sınırlar. Bundan daha büyük dosyaları yükleme girişimleri şimdi bir hata mesajı alacaktır: "010100 yüklenen görüntünün boyutu çok büyük. Boyutu 5 MB 'dan küçük bir görüntü deneyin."

XML API 11.0.0 SP21 güncellemeleri

XML API 11.0 SP21 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting ve LstMeeting API’lerine yeni autoRecord öğesi eklendi

Açıklama:

CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting ve LstMeeting API’lerine autoRecord adlı yeni bir öğe eklendi. autoRecord, kişilerin Webex Toplantılarını doğrudan toplantı planlayıcıdan otomatik olarak kaydetmesine olanak tanır. Bu da toplantıları otomatik kaydetmeye yönelik önceki yöntemlerin global olarak yalnızca site seviyesinde erişilebilmesine karşılık toplantı seviyesinde detaylar sunar.

Not: Şu anda autoRecord öğesi yalnızca Webex Meetings için geçerlidir. Webex Events veya Webex Training için geçerli değildir.

Etkilenen API'ler:

 • CreateMeeting

  • autoRecord

 • SetMeeting

  • autoRecord

 • GetMeeting

  • autoRecord

 • LstMeeting

  • autoRecord

Şema değişiklikleri

CreateMeeting:

autoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği devre dışı bırakıldığında oluşan durum.

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla.

False (Varsayılan)

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başlamaz.

Öğe yok

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başlamaz.

autoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği etkinleştirildiğinde oluşan durum.

True, False veya unsur yok

autoRecord öğesini XML talebinden yoksay. Site Yönetimi sayfasında etkinleştirildiğinden, toplantı başladığında kaydı otomatik başlat.

SetMeeting:

autoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği devre dışı bırakıldığında oluşan durum.

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla.

False (Varsayılan)

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başlamaz.

Öğe yok

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başlamaz.

autoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği etkinleştirildiğinde oluşan durum.

True, False veya unsur yok

autoRecord öğesini XML talebinden yoksay. Site Yönetimi sayfasında etkinleştirildiğinden, toplantı başladığında kaydı otomatik başlat.

GetMeeting:

autoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği devre dışı bırakıldığında oluşan durum.

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla.

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başlamaz.

autoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği etkinleştirildiğinde oluşan durum.

True (her zaman)

Site Yönetimi sayfasında etkinleştirildiğinden, toplantı başladığında kaydı otomatik başlat.

Örnek GetMeeting Yanıtı:

LstMeeting:

autoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği devre dışı bırakıldığında oluşan durum.

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla.

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başlamaz.

autoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği etkinleştirildiğinde oluşan durum.

True (her zaman)

Site Yönetimi sayfasında etkinleştirildiğinden, toplantı başladığında kaydı otomatik başlat.

Örnek LstMeeting Yanıtı:

GetSessionInfo API’sine yeni isAutoRecord öğesi eklendi

Açıklama:

Yukarıdaki API’ye yapılan değişikliklere ek olarak, GetSessionInfo API’sine isAutoRecord adlı yeni bir öğe eklenmiştir. Bu öğe, toplantı başladığında kaydın otomatik başlatıldığını belirtmek için kullanılabilir.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

Şema değişiklikleri

GetSessionInfo:

isAutoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği devre dışı bırakıldığında oluşan durum.

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla.

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başlamaz.

isAutoRecord ayarı

Site Yönetimi sayfasında “Ağ Tabanlı Kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydet” özelliği etkinleştirildiğinde oluşan durum.

True (her zaman)

Site Yönetimi sayfasında etkinleştirildiğinden, toplantı başladığında kaydı otomatik başlat.

Örnek GetSessionInfo Yanıtı:

XML API 11.0.0 SP20 güncellemeleri

LstRecording Talebi API’sine eklenen yeni returnShareToMeRecording Öğesi

XML API 11.0 SP20 şemasını indirmek için buraya tıklayın.


Bu, daha önce XML API 11,0 SP17 'de duyurulacak, ancak bu güncellemeye uygulanıyor.

LstRecording API’sine returnShareToMeRecording adlı yeni bir öğe eklendi. returnShareToMeRecording, LstRecording talebinde Boolean bir değerdir.

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtlarının çekilmesini desteklemek için eklenmiştir. returnShareToMeRecording, LstRecording API’sinin katılımcı veya davetli kayıtlarını getirmesi gerektiğini bilmesini sağlayan bir bayraktır.

returnShareToMeRecording öğesi True olarak ayarlandığında, LstRecording, kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir ve ayrıca kayıt kullanıcısını, kayıt sahibinin paylaştığı bir katılımcı veya davetli olarak getirir. Not: otomatik paylaşım ve manuel paylaşım bayraklarının her ikisi de KAPALI durumdaysa LstRecording kullanıcıyı yalnızca kaydın sahibi olarak getirir.

returnShareToMeRecording öğesinin False olarak ayarlanması veya bu öğenin talebe dahil edilmemesi durumunda, LstRecording öncekiyle aynı mantığı izler: kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir.

Etkilenen XML API’leri ve öğeleri:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording (yeni)

Şema

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

LstRecording API’si Yanıtına Eklenen shareToMe adlı Öğe


Bu, daha önce XML API 11,0 SP17 'de duyurulacak, ancak bu güncellemeye uygulanıyor.

LstRecording API’sine shareToMe adlı yeni bir öğe eklendi. shareToMe, LstRecording için Boolean bir yanıt değeridir.

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtlarını çekmeyi desteklemek için eklenmiştir. shareToMe, kullanıcının, mevcut kaydın sahibi mi, katılımcısı mı, davetlisi mi olduğunu belirlemeye yönelik bir bayraktır.

shareToMe öğesi True olduğunda, kullanıcı mevcut kaydın sahibi değildir. Kullanıcı, bir katılımcı veya davetlidir ya da kayıt sahibi, kaydı paylaşmaktadır.

shareToMe öğesi False olduğunda veya bu öğe yanıtta bulunmadığında, LstRecording öncekiyle aynı mantığı izler: kullanıcı, mevcut kaydın sahibidir.

Etkilenen XML API’leri ve öğeleri:

 • LstRecording

  • shareToMe (yeni)

Şema

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

returnShareToMeRecording ve shareToMe için XML Örnekleri

XML Talep Örneği

XML Yanıt Örneği

GetEvent API’sine eklenmiş yeni öğeler

GetEvent API’sine dört yeni öğe eklenmiştir:

 • isCETMeeting: Webex etkinliğinin Webex Video platformu 2’yi (CMR 4.0) destekleyip desteklemediğini gösteren Boolean Doğru/Yanlış öğesi

 • sipURL: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılmak için kullanılan URL

 • standaloneDialingIPAddress: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısını aramak için kullanılabilecek IP adresi

 • panelistNumericPassword: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılma parolası

Site Webex Videoyu destekliyorsa toplantı sahibinin Webex Events video ayrıcalıkları varsa ve etkinlik Webex Video platformu 2’yi (CMR 4.0) destekliyorsa GetEvent bu dört yeni öğeyi getirir. Aksi takdirde, GetEvent bu dört yeni öğeyi getirmez.

Etkilenen XML API’leri ve öğeleri:

 • GetEvent

  • isCETMeeting (yeni)

  • sipURL (yeni)

  • standaloneDialingIPAddress (yeni)

  • panelistNumericPassword (yeni)

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

GetSessionInfo API’sine eklenen yeni panelistNumericPassword öğesi

GetSessionInfo API’sinde, bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılmak için gerekli parolayı içeren, panelistNumericPassword adlı yeni bir öğe mevcuttur.

Bunun yanında, site Webex Videoyu destekliyorsa toplantı sahibinin Webex Events video ayrıcalıkları varsa ve etkinlik Webex Video platformu 2’yi (CMR 4.0) destekliyorsa GetSessionInfo bu dört öğeyi getirir:

 • isCETMeeting: Webex etkinliğinin Webex Video platformu 2’yi (CMR 4.0) destekleyip desteklemediğini gösteren Boolean Doğru/Yanlış öğesi

 • sipURL: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılmak için kullanılan URL

 • standaloneDialingIPAddress: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısını aramak için kullanılabilecek IP adresi

 • panelistNumericPassword: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılma parolası

Webex Meetings için, GetSessionInfo API’sinde şu üç öğenin zaten mevcut olduğunu göz önünde bulundurun:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

Etkilenen XML API’leri ve öğeleri:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword (yeni)

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

GetEvent ve GetSessionInfo üzerinde yapılan şema değişiklikleri

GetEvent

GetSessionInfo

XML API 11.0.0 SP18 güncellemeleri

getSite API’sine eklenen EnableCloudTelepresence adlı Yeni Öğe

XML API 11.0 SP18 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

getSite API’sine EnableCloudTelepresence adlında yeni bir öğe eklendi.

EnableCETForAllUsers seçeneği etkinleştirildiğinde, Webex kullanıcının Webex videosunu (CMR) destekleyip desteklemediğini kontrol eder. Bu öğe, artık getSite API’sinde yeni EnableCloudTelepresence öğesini getirmektedir.

Etkilenen XML API’leri

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence (yeni)

Şema

Örnek XML Yanıtı

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

XML API 11.0.0 SP17 güncellemeleri

LstRecording Talebi API’sine eklenen yeni returnShareToMeRecording Öğesi

LstRecording API’sine returnShareToMeRecording adlı yeni bir öğe eklendi. returnShareToMeRecording, LstRecording talebinde Boolean bir değerdir.

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtlarının çekilmesini desteklemek için eklenmiştir. returnShareToMeRecording, LstRecording API’sinin katılımcı veya davetli kayıtlarını getirmesi gerektiğini bilmesini sağlayan bir bayraktır.

returnShareToMeRecording öğesi True olarak ayarlandığında, LstRecording, kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir ve ayrıca kayıt kullanıcısını, kayıt sahibinin paylaştığı bir katılımcı veya davetli olarak getirir. Not: otomatik paylaşım ve manuel paylaşım bayraklarının her ikisi de KAPALI durumdaysa LstRecording kullanıcıyı yalnızca kaydın sahibi olarak getirir.

returnShareToMeRecording öğesinin False olarak ayarlanması veya bu öğenin talebe dahil edilmemesi durumunda, LstRecording öncekiyle aynı mantığı izler: kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir.

Etkilenen XML API’leri

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording (yeni)

Şema

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

LstRecording API’si Yanıtına Eklenen shareToMe adlı Yeni Öğe

LstRecording API’sine shareToMe adlı yeni bir öğe eklendi. shareToMe, LstRecording için Boolean bir yanıt değeridir.

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtlarını çekmeyi desteklemek için eklenmiştir. shareToMe, kullanıcının, mevcut kaydın sahibi mi, katılımcısı mı, davetlisi mi olduğunu belirlemeye yönelik bir bayraktır.

shareToMe öğesi True olduğunda, kullanıcı mevcut kaydın sahibi değildir. Kullanıcı, bir katılımcı veya davetlidir ya da kayıt sahibi, kaydı paylaşmaktadır.

shareToMe öğesi False olduğunda veya bu öğe yanıtta bulunmadığında, LstRecording öncekiyle aynı mantığı izler: kullanıcı, mevcut kaydın sahibidir.

Etkilenen XML API’leri

 • LstRecording

 • shareToMe (yeni)

Şema

getSite Yanıtı API’sine eklenen Yeni Katılımcı Kapasitesi Öğeleri

Dört Webex ürününden her birinin katılımcı kapasitesini göstermek için getSite API’sine dört yeni öğe eklendi:

attendeeCapacityForMC - Webex Meetings

attendeeCapacityForEC – Webex Events

attendeeCapacityForTC – Webex Eğitimi

attendeeCapacityForSC – Webex Destek

Burada getirilen değerler, toplantı, etkinlik veya oturumun alabileceği maksimum katılımcı sayısını gösterir. Bunlar, yanıttaki CISiteLicenseInfo öğesinin alt düğümleridir.

Etkilenen XML API’leri:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC (yeni)

 • attendeeCapacityForEC (yeni)

 • attendeeCapacityForTC (yeni)

 • attendeeCapacityForSC (yeni)

Şema

Örnek getSite yanıtı

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>False</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>False</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>False</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>False</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>False</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

XML API 11.0.0 SP16 güncellemeleri

lstRecordingResponse öğesine eklenen yeni hostStreamURL API’si

LstRecording yanıtına, kayıt ayrıntılarının bir parçası olarak hostStreamURL eklendi. hostStreamURL, toplantı sahibinin önce oturum açmak zorunda kalmadan kaydı kullanabilmesi için bir URL getirir. Bu URL, oluşturulduktan itibaren 30 dakika süreyle geçerlidir.

Etkilenen XML API’leri

hostStreamURL

Şema

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API’si veri getirmek için yeni WebDB modelini kullanır

Müşteri talebi doğrultusunda, GetSite API’si toplantı sahibi lisansını, kullanım raporlama verilerini ve CI siteleri için yeni WebDB modelini kullanan diğer verileri artık daha doğru bir biçimde almaktadır.

Etkilenen XML API’leri

GetSite

Şema

Normal site için örnek getSite yanıtı

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>False</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>False</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>False</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>False</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>False</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Bir EE sitesi için örnek getSite yanıtı

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>doğru</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>False</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP15 güncellemeleri

GetSessionsInfo API’sini kullanarak Webex Meetings toplantısının bağlantısını getirme

GetSessionInfo API’sinin şemasında meetingLink adında yeni bir getirme değeri var. Toplantı sahibi olarak bir Webex toplantısı başlatmak veya bir Webex toplantısına katılımcı olarak katılmak için toplantı bağlantısını kullanabilirsiniz.

Etkilenen XML API’leri

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

Şema Değişikliği

XML Yanıt Örneği

GetSessionInfo yanıtı örneği

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>

LstRecording API’sinde RecordingID sorgulamak için yeni koşul

Artık recordingID kullanarak kayıtları sorgulamak için LstRecording kullanabilirsiniz.

İki tür kayıt Kimliği vardır:

 • Webex Meetings, Webex Events ve Webex Eğitimi için Kayıt Kimliği

 • Çeşitli işlemler için NBR Kayıt Kimliği

XML talebinde bir serviceType öğesi varsa LstRecording yalnızca bir Hizmet Kaydı (Webex Meetings, Webex Events ve Webex Eğitimi) getirir.

XML talebinde serviceType öğesi yoksa LstRecording yalnızca bir NBR Kaydı getirir.

Etkilenen XML API’leri

 • LstRecording

 • KayıtID

Şema Değişikliği

Hizmet Kaydı Kimliği için XML Talebi Örneği

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>Meeting ıncenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>L</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>(</orderAD>
         <orderBy>KAYıT adı</orderBy>
         <orderAD>(</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

NBR Kaydı Kimliği için XML Talebi Örneği

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>L</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>(</orderAD>
         <orderBy>KAYıT adı</orderBy>
         <orderAD>(</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

XML API 11.0.0 SP14 güncellemeleri

Meeting Center için Ön Kullanım Özet Raporları

Meeting Center ön raporları için LstmeetingusagePreliminaryHistory ve LstmeetingattendeePreliminaryHistory olmak üzere iki yeni API eklenmiştir. Bunların nihai rapordaki davranışları LsteventsessionPreliminaryHistory ve LsteventattendeePreliminaryHistory ile aynı olacaktır.

Etkilenen XML API’leri

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

Şema

LstmeetingusagePreliminaryHistory talebi:

LstmeetingusagePreliminaryHistory yanıtı:

LstmeetingattendeePreliminaryHistory talebi:

LstmeetingattendeePreliminaryHistory yanıtı:

Örnek talep/yanıt

LstmeetingusagePreliminaryHistory talebi

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password></password>             <siteName>test sitesi</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
                <orderBy>CONFıD</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory yanıtı

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>UZMANLARıNA</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pasifik yaz saati, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>                 <history:trackingCode>                     <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory talebi

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password></password>             <siteName>test sitesi</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
                <orderBy>CONFıD</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory yanıtı

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>PR</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1222654-3210,,,,</history:phoneNumber>                 <history:address1>1 sokak</history:address1>
                <history:address2>PR</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>YOK</history:state>
                <history:country>ABD</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>Kullanıcı test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>KATıLıMCı</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>KATıLıMCı</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test ana bilgisayarı</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>KATıLıMCı</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

GLA GetsessionInfo API’sinden SIP URL ve Skype URL’sini getirme

GLA GetSessionInfo<sipURL> API’si aranırken yanıta <skypeURL> ve adlı iki yeni öğe eklendi. Bu iki öğe, isimsiz erişim için getirilebilecek temel öğelerdir.

 • <sipURL> bir TelePresence cihazı veya başka bir Cisco video cihazından toplantıya katılmak için olduğundan, yalnızca Cisco video platformu sürüm 1.0 veya 2.0 kullanan toplantılar için GetSessionInfo <sipURL> öğesini getirmelidir.

 • <skypeURL> herhangi bir sınırlama veya koşul olmaksızın Microsoft Skype uygulamasından toplantılara katılmak için kullanılabildiğinden, her bir çağrı için getirilebilir.

Etkilenen XML API’leri

GetSessionInfo

Örnek yanıt

Bilinen sorunlar

Hiçbiri

GetMeeting API’sinden SIP URL ve Toplantı Bağlantısını getirme

GetMeeting<isCETMeeting> API’si çağrılırken yanıta <meetingLink>, <sipURL> ve adında üç yeni öğe eklendi.

 • <isCETMeeting> toplantının Cisco video platformu kullanıp kullanmadığını (TelePresence ve video destekleyip desteklemediğini) öğrenmek içindir.

 • <meetingLink> toplantıyı başlatmak veya toplantıya katılmak içindir. Toplantı sahipleri, bunu kullanarak toplantı başlatabilir. Katılımcılar, bunu kullanarak bir toplantıya katılabilir.

 • <sipURL> bir TelePresence cihazı veya başka bir Cisco video cihazından toplantıya katılmak için olduğundan, yalnızca Cisco video platformu sürüm 1.0 veya 2.0 kullanan toplantılar için GetMeeting öğesini getirmelidir.

Etkilenen XML API’leri

GetMeeting

Şema

Örnek yanıt

Bilinen sorunlar

Hiçbiri

XML API 11.0.0 SP13 güncellemeleri

<siteID> üst öğesini kullanımdan kaldırma duyurusu <securityContext>

Cisco, <siteID> üst öğesindeki <securityContext> öğesini kullanımdan kaldırıp <siteName> ile değiştirmeyi planlamaktadır. Bunun nedeni, site geçişleri sırasında sıklıkla çok sayıda <siteID> öğesinin değiştirilmesi ve bu öğeyi kullanmaya devam etmenin yüksek bakım maliyetleri ortaya çıkarmasıdır. Bu, iki yıl önceden yapılan bir bildirimdir.

 • Mevcut Webex müşterileri için etki 1 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecektir.

 • Yeni müşterilerin, <siteName> öğesini 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kullanması gereklidir.

 • CI, Spark veya Atlas sistemiyle entegrasyon yapan müşterilerin, <siteName> öğesini 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kullanması gereklidir.

Etkilenen XML API’leri

 • <siteName>

 • <securityContext>

<tollCallInData> ve <tollFreeCallInData> Öğelerinin veri doğrulaması

1 Haziran’dan itibaren hem <tollCallInData> hem de <tollFreeCallInData> API’lerindeki veriler doğrulanacaktır. Bu durum, <CreateUser> ve <SetUser> API’lerini etkileyecektir.

Gelen arama verilerinde geçersiz dizeler veya yanlış biçimlendirilmiş dizeler kullanan sitelerin, bu öğelerin veri doğrulamasından geçmesi için bu dizeleri düzeltmesi gereklidir.

CreateUser ve SetUser, tollCallInData ve tollFreeCallInData XML API’lerinin doğru biçimli örnekleri aşağıda verilmiştir:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86, 123, 4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1, 86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86, 123, 4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0, 86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>False</createOnBridge>
        <defaultFlag>False</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

XML API 11.0.0 SP12 güncellemeleri

İki yeni API: SetContact ve DelContacts

XML API şemasında daha önce kullanıcı kişilerinin tam olarak yönetilmesini sağlamayan, CreateContacts ve LstContacts olmak üzere yalnızca iki adet API vardı. XML API’sini kullanarak kullanıcı kişilerini yönetme konusunda daha iyi işlevsellik sağlamak amacıyla, SetContact ve DelContacts olmak üzere iki yeni API ekledik.

Etkilenen XML API’leri

Yeni API’ler: SetContact ve DelContacts

API

Notlar

SetContact

Bir kişinin, örneğin, e-posta, ad, unvan, dil vs. bilgilerini düzenlemek için bu API’yi çağırın.

İstisnalar:

 • contactEmail öğesinin kişiyi bulamaması durumunda, 140004 "Kişi bulunamadı" istisnası getirilir

 • Webex sitesinin belirli bir dili desteklememesi durumunda, 030060 “Geçerli bir dil değil” istisnası getirilir

 • Kullanıcının geçiş yapmak istediği yeni e-posta adresinin Kişilerim listesindeki başka bir kişinin e-posta adresiyle aynı olması durumunda, 140001 "E-postayı başka bir kişi kullanıyor" istisnası getirilir

DelContacts

İlgili e-postayı esas alarak Kişilerim listesinden bir ya da daha fazla kişi silmek için bu API’yi çağırın.

Belirtilen e-postanın Kişilerim listesinde bulunması durumunda, contactID getirilir. Belirtilen e-postanın Kişilerim listesinde bulunmaması durumunda, söz konusu e-posta yoksayılır.

Belirtilen hiçbir e-postanın Kişilerim listesinde bulunmaması durumunda, 00015 (Üzgünüm, hiçbir kayıt bulunamadı) istisnası getirilir.

Şema

SetContact Talebi:

Örnek SetContact talebi:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Sitesi</siteName>
      <webExID>Kullanıcı Kimliği</webExID>
       <password>KullanıcıParolası</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>İletişim e-posta adresi</contactEmail>
           <contact>
                <name>Yeni kişi adı</name>
                <email>Yeni kişi e-posta adresi</email>
                <title>Yeni Başlık</title>
                <company>Yeni Şirket</company>
                <notes>Yeni notlar</notes>
                <url>Yeni bağlantı</url>
                <phones>
                    <phone>1,, 408 # # # # # #,,,,</phone>                     <mobilePhone>1,, 408 # # # # # #,,,,</mobilePhone>                     <fax>1, 408 # # # # # #,,,,</fax>                 </phones>                 <address>                     <address1>Yeni Adres 1</address1>
                    <address2>Yeni Adres 2</address2>
                    <city>Yeni şehir</city>
                    <state>Yeni durum</state>
                    <zipCode>Yeni Zipkodu</zipCode>
                    <country>Yeni Şirket</country>
                </address>
                <language>Yeni Dil</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact Yanıtı:

Örnek SetContact yanıtı

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts Talebi:

Sample of Örneği

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Sitesi</siteName>
      <webExID>Kullanıcı Kimliği</webExID>
       <password>KullanıcıParolası</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts Yanıtı:

Kişilerim listesinden iki kişi başarıyla silindi

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Belirtilen e-postaların Kişilerim listesinde olmaması durumunda

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>Maalesef kayıt bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

XML API 11.0.0 SP11 güncellemeleri

Yeni API LstTrainingPollResultsHistory

Talep yalnızca T32/XML API11.0.0 için geçerlidir.

LstTrainingPollResultsHistory API’si başlangıçta URL API’sinde uygulandı. Müşteri talebi doğrultusunda, XML API’sine uygulandı.

Bir Training Center sessionKey girilerek liste anket sonuçları getirilir. API, Training Center oturumunun sahibi veya site yönetimi tarafından talep edilebilir.


Eğitim anketi sonuçları Webex veritabanında saklanmadan önce etkinleştirilmesi gereken bir site seçeneği vardır:

Etkilenen XML API’si:

LstTrainingPollResultsHistory

Tasarım

Anket sonucu için veritabanı tablosu ilişkisi:

Şema

LstTrainingPollResultHistory talebi:

LstTrainingPollResultHistory yanıtı:

Örnek Talep:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Örnek Yanıt:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC anket testi 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 1 (çok seçenekli/tek-yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıtı 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>doğru</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>False</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>False</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 2 (çoklu-choıec. Multi-Answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test yanıtı D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıtı B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıt A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı B, test yanıt A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>doğru</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı D, test yanıtı C, test yanıtı B, test yanıt A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>False</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>False</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 2 (kısa yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Anket</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 1 (çok-choıec/sinngle-yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 2 (çoklu-choıec/çoklu-yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>Anket yanıt A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı D, anket yanıtı C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı C, anket yanıt B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 3 (kısa yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Toplantının bulunamaması, toplantının oturum açan kullanıcıya ait olmaması veya oturum açan kullanıcının Site Yöneticisi olmaması durumunda, yanıt farklıdır.

Örnek Yanıt:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>Maalesef kayıt bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

CreateTrainingSession, SetTrainingSession ve GetTrainingSession API’lerindeki yeni attendeeSendVideo seçeneği

Açıklama:

Talep yalnızca T32/XML API11.0.0 için geçerlidir.

Bir Training Center oturumunun planlanması sırasında kullanılabilecek seçenekler “Video Gönder” seçeneğini de içerdiğinden, XML API’si, Training Center oturumları için API’ler oluşturmak amacıyla attendeeSendVideo seçeneğini eklemiştir.

Etkilenen XML API’leri:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Tasarım

Seçenek, WbxMMConfParam/paramvalue veritabanı tablosunda paramname = 'optionSupportSendVideo' olarak kaydedilmiştir.

Şema değişiklikleri

CreateTrainingSession talebi:

SetTrainingSession talebi:

GetTrainingSession yanıtı:

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

ConfName boyut sınırını maksimum 128 ekran karakterine ayarla

Konferans adı dizesi ConfName, artık maksimum 128 ekran karakteriyle sınırlanmıştır. Bu değişiklik, J2EE ana sayfa sınırlamasına uygundur. Bir API talebinin boş veya 128 ekran karakterinden uzun bir ConfName içermesi durumunda, şu hata mesajı görüntülenir:

"060065 Geçersiz konferans adı girişi. Konferans adı boş bırakılamaz veya maksimum 128 ekran karakterinden uzun olamaz."

Etkilenen XML API’leri

ConfName

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

LstRecording API’sinde değiştirilen istisna mesajı

Sorgu süresi LstRecording API’sindeki maksimum sınırı geçtiğinde verilen istisna mesajı değiştirilmiştir. Sorgular varsayılan olarak 4 haftalık kayıtları destekler. 4 haftadan eski taleplere şu hata mesajı verilir:

"999999, 28 günlük maksimum sorgu süresini aşıyor".

Etkilenen XML API’leri

LstRecording

Bilinen Sorunlar

Hiçbiri

XML API 11.0.0 SP10 güncellemeleri

XML API 11.0 SP10 sürümü, herhangi bir şema değişikliği içermiyor.