Bu makale, XML API aylık SP sürümleri için güncellemeler ve değişiklikler içerir.

XML API 40 ve REST API 40 hakkında daha fazla bilgi için Cisco Webex Meetings bkz . API güncelleştirmelerine genel bakış (apı 40).

XML API 11 SP9 ve öncesine yönelik güncellemeler için Cisco DevNet adresine gidin.

XML API 39.11.0 güncellemeleri

XML API 39,11 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

LstSummaryUser , son değiştirilme saatine göre Kullanıcı hesaplarını sorgulayabilir

Kullanıcıların Kullanıcı hesaplarını son değiştirilme saatine göre sorgulayabilmesi için lstsummaryuser API 'sini yükseltiyoruz. Üç yeni öğe olan modifieddatestart, modifieddateendve LastModifiedTimeAPI 'sine eklenmiştir.


Bu sorgu için maksimum süre kapsamı 90 gündür. 90 günden daha uzun bir zaman aralığı girayarladıysanız bir hata görünür: 999999 değiştirilen tarih sorgusu için maksimum tarih aralığı 90 gündür.

Etkilenen API'ler:

 • Lstsummarykullanıcısı

LastSummaryUser Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName></siteName>
    <webExID>SiteAdmin</webExID>
    <password>parolası</password>
    <partnerID>webexiş ortağı site_name</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser yanıtı örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Başarılı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>* * 5124 * * *</use:userID>
                <use:webExId>* * * Mr * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * *</use:webExId>
                <use:firstName></use:firstName>
                <use:lastName></use:lastName>
                <use:email>@qa. Webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>Host</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active></use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

XML API 39.10.0 güncellemeleri

XML API 39,10 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Getsessionınfo ve getusercard, Anonim erişim kullanılırken bir CAPTCHA kodu döndürüyor

Bir güvenlik güncellemesi olarak, getsessionınfo ve getusercard API 'larını CAPTCHA kodu yanıtlama korumasıyla iyileştirdik. Uygulamalarınız anonim erişim kullanarak API 'Leri aralarsa CAPTCHA kodu girişini desteklemek için uygulamanızı geliştirin.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

Güvenlik ve yanıt güncellemeleri CAPTCHA:

CAPTCHA olmadan Getsessionınfo yanıtı:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result></serv:result>
            <serv:reason>Ilgili toplantı bulunamadı hatası</serv:reason>
            <serv:gsbStatus></serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

CAPTCHA örnek Ile Getsessionınfo yanıtı:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Hata</serv:result>
            <serv:reason>ilgili Toplantı bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * QHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320jgube349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage> iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA................ maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

CAPTCHA yanıtını alır ve API 'yi aramayı sürdürüyorsanız API isteğinize CAPTCHYARDıM ve CAPTCHAWord dahil edin:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Getsessionınfo yanıtı yanlış CAPTCHYARDıM ve CAPTCHAWord örneği:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Hata</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA kimliği ve kelime geçersiz veya eksik</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * QHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320jgube349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage> iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA.................... maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Kişisel toplantı odası URL 'lerini döndürmek Için LstSummaryUser desteği

Lstsummaryuser API 'sine yeni bir Response öğesi, personmeeting ingroomurl 'si ekledik .

LstSummaryUser yanıtı örneği:

XML API 39.9.0 güncellemeleri

XML API 39,9 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Kişisel toplantı odaları için kısa SIP URL 'Leri desteği (PMR)

PMRs için kısa SIP URL formatı desteği, getsessionınfo, getmeeting, GetUserve Getme API 'larını etkiler. Displaymeeting ingurl adlı yeni bir yanıt öğesi, GetUser ve Getme API 'lerine eklendi ve getsessionınfo ve getmeeting 'dezaten var. Displaymeeting Ingurl, kullanıcının PMR URL 'sini döndürür.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • Getuser

 • GetMe

GetUser yanıtı örneği:

GetMe yanıtı örneği:

Getsessionınfo, Anonim erişim için gerekli öğeler döndürüyor

Güvenlik gereksinimi olarak, yalnızca gerekli öğeler artık Anonim erişim için getsessionınfo tarafından döndürülebilir .

Getsessionınfo yanıtı örneği:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>genel</ep:listStatus>
        <ep:registration>yanlış</ep:registration>
        <ep:passwordReq>doğru</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/Register.do?loadFlag=1&reqFlag=1&confId=123203663769372547&SiteUrl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?FormID=0&formType=0&loadFlag=1&from=mobileClient&SiteUrl=sqdemo6&confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>Meeting ingcenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pasifik (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>yanlış</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>doğru</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>doğru</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>yanlış</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

Toplantı ve Etkinlikler davranış değişikliğini planlama

Varsayılan olarak, planlanan tüm toplantılar video cihazının etkin toplantılardır. Ancak bir toplantı planladığınızda ancak toplantınızın sesi için hiçbiri veya diğerlerini seçtiğinizde, Toplantı, video olmayan cihaz etkin Webex toplantısı olarak planlanacaktır.

Etkilenen API'ler:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • Createevent

 • SetEvent

XML API 39.8.0 güncellemeleri

XML API 39,8 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

LsttrainingattendeeHistory artık toplantı dinleyici dikkat oranını döndürüyor

Yeni bir yanıt elemanı, attentionToDurationPercentage, LsttrainingattendeeHistory API 'sine eklendi . LsttrainingattendeeHistory bir toplantı katılımcının dikkat seviyesi ayrıntılarını döndürür. Öğe bu biçimde döndürülür:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

Etkilenen API'ler:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • dikkat çekici tehlike

LsttrainingattendeeHistory Yanıt örneği:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>n</history:registered>
<history:invited>n</history:invited>

Şimdi GetSite Lisans sayılarını döndürüyor

GetSite API 'sinde farklı lisans sayısı döndürmek için yeni yanıt öğeleri sağlandı .

Etkilenen API'ler:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT ve setsiteft yeniden tasarımı

Getsiteft ve setsiteft API 'leri dinamik özellik geçiş yapılmasına izin verecek şekilde yeniden tasarlanmıştır.

Etkilenen API'ler:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{Bu makine hesabı erişim jetonu}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">
        <featureToggles>
            <name>Destekcrosslaunch</name>
            <name>removecmrlicensesa</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSite yanıtı örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARıLı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>destek çapraz başlatma</ns1:name>
                    <ns1:value>yanlış</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>removecmrlicensesa</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{Bu makine hesabı erişim jetonu}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">
            <featureToggles>
                <featureToggle>
                    <name>Destekcrosslaunch</name>
                    <value>false</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>doğru</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT resonse örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARILI</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BİRİNCİL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Toplantı açıklaması uzunluğu artık 2500 karakterle sınırlıdır

Aşağıdaki API 'Ler artık toplantı açıklama öğesinin içerik uzunluğunu 2500 karaktere sınırlamış.

Etkilenen API'ler:

 • Createevent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Bu, Cisco Webex isteği işlemesini önleyecektir. Toplantı açıklaması 2500 karakterden uzunsa bir hata mesajı döndürülür.

XML API 39.5.0 güncellemeleri

Yeni öğe , SetSite ve GetSite şemalarına eklenen videomeshınterkümeler

Yeni bir öğe olan videomeshinterkümeler,SetSite öğesine eklenmiştir. Videomeshınterkümeler, videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2ve videoMeshHomeCluster3 olmaküzere üç alt öğe içerir.

Etkilenen API'ler:

 • SetSite

  • Videomeshstakümeler

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • Videomeshstakümeler

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite Isteği Güncellemeleri:

GetSite Yanıt Güncellemeleri:

XML API 39.3.0 güncellemeleri

XML API 'sindeki kısa SIP URL 'SI, yeni öğe displaymeeting ingurl

XML API 39,3 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Şu anda, Webex bir toplantıya katılırken uygulama veya cihazın site bilgilerini sağlaması gerekir. Bu, toplantılara bazen katılmayı zorlaştırır. Bu, özellikle bir SIP cihazından arama yaparken, kullanıcının meeting_number@sitename.webex.com yazması gerektiği için geçerlidir .

Toplantılara katılmayı kolaylaştırmak için toplantı SIP URI 'sindeki site adını girme gereksinimini çıkardık: meeting_number@webex.com. Geriye dönük uyumluluk sağlamak için eski Format sipURL 'de çalışır ve yeni biçim, displaymeeting ingurl öğesinin sonuna eklenir.

Etkilenen API'ler:

 • GetMeeting

  • Displaymeeting Ingurl 'Si

 • GetEvent

  • Displaymeeting Ingurl 'Si

 • GetSessionInfo

  • Displaymeeting Ingurl 'Si

GetMeeting yanıtı örneği:

    <meet:isCETMeeting>gerçek</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetEvent yanıtı örneği:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>doğru</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Getsessionınfo yanıtı örneği:

    <ep:isCETMeeting>gerçek</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>doğru</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

E-posta örneği:

Açıklama uzunluğu artık 1024 karakterle sınırlıdır

Aşağıdaki API 'Ler, artık açıklama öğesinin içerik uzunluğunu 1024 karaktere sınırlamış olabilir:

Etkilenen API'ler:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • Createevent

 • SetEvent

Bu değişiklik, Cisco Webex isteği işlemesini önleyecektir. Açıklama 1024 karakterden uzunsa bir hata mesajı döndürülür: "060067 geçersiz giriş açıklaması. Açıklama, maksimum görüntüleme karakteri uzunluğunu aşamaz 1024. "

Açıklama uzunluğu 1024 karakterden fazla olan yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result></serv:result>
            <serv:reason> Geçersiz giriş açıklaması. Açıklama, maksimum görüntüleme karakteri uzunluğunu aşamaz 1024 </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Getsessionınfo artık API kullanan anonim bir kullanıcı olduğunda kişisel toplantı odalarının temel bilgilerini döndürüyor

Daha fazla güvenlik sağlamak için API 'yi kullanan anonim bir katılımcı kullanıcısı olduğunda getsessionınfo tarafından döndürülen bilgi miktarını azalttık. Bu güncelleştirmede API yanıtında aşağıdaki öğeler azaltılacaktır:

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Yanıt karşılaştırmaları:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>Yanlış listelenmemiş listelenmemiş yanlış yanlış yanlış #</ep:status>
    <ep:isLocked></ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus></ep:listStatus>
        <ep:registration></ep:registration>
        <ep:passwordReq></ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword></ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin></ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=mc&Ed=0 testin kişisel toplantı odası</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>Meeting ingcenter yanlış</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring></ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>metin metni</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>yanlış</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException></ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>yanlış</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>arama</ep:telephonySupport> <!--Removed-->
        <ep:globalCallInNumbersURL></ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->
        <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.Webex.com/PDF/tollfree_restrictions.PDF</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->
        <ep:dialInSequences>autodialınsequence: [accessnumber],, * 00 * [accesskodu] #,,, [AttendeeID] # | NOT_INPROGRESS Silentdialınsequence: [AccessNumber],, * 01 * [AccessCode] # [AttendeeID] # * 01 * | Autolgdialınsequence: [AccessNumber],, * 00 * [AccessCode] #,,, [ProfileId] #,,, [PIN] # | Silentlgdialınsequence: [AccessNumber],, * 01 * [AccessCode] # [ProfileId] # [PIN] # * 01 * | Autolgpwdialınsequence: [AccessNumber],, * 00 * [AccessCode] #,,, [ProfileId] #,,, [PIN] #,,, [parola] # | Silentlgpwdialınsequence: [accessnumber],, * 01 * [Accesscode] # [ProfileId] # [PIN] # [parola] # * 01 *</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->
        <ep:callInNum>    <!--Removed-->
            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->
            <serv:globalNum>  <!--Removed-->
                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->
                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->
                <serv:tollFree>yanlış</serv:tollFree>    <!--Removed-->
                <serv:default>yanlış</serv:default>  <!--Removed-->
            </serv:globalNum> <!--Removed-->
        </ep:callInNum>   <!--Removed-->
        <ep:labels>   <!--Removed-->
            <ep:tollFreeCallInLabel>çağrı-ücretsiz numara (ABD/Kanada) yanlış # GMT</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->
            <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->
        </ep:labels>  <!--Removed-->
        <ep:isMPAudio></ep:isMPAudio>  <!--Removed-->
        <ep:voip></ep:voip> <!--Removed-->
        <ep:enableTSP></ep:enableTSP>  <!--Removed-->
    </ep:telephony>   <!--Removed-->
    <ep:host>
        <ep:firstName></ep:firstName>
        <ep:lastName></ep:lastName>
        <ep:email></ep:email>
        <ep:webExId></ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting></ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate></ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>-08:00, Pasifik (San Francisco) yanlış</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount></ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly></ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence></ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost></ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->
    <ep:isCreator></ep:isCreator>   <!--Removed-->
    <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->
    <ep:supportE2E></ep:supportE2E>    <!--Removed-->
    <ep:isAllowJBH></ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting></ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom></ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance></ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink></ep:meetingLink>
    <ep:sipURL></ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl></ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>12/31/2068 13:00:00 yanlış yanlış</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

XML API 39.2.0 güncellemeleri

Lstsummaryuser yanıtında döndürülen yeni öğe lastlogintime

Lstsummaryuser API 'sine yeni bir yanıt elemanı lastlogintime eklendi . lastLoginTime , her kullanıcı için son oturum açma saati döndürür. Öğe bu biçimde döndürülür:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01 * *</lastLoginTime>

Etkilenen API'ler:

 • Lstsummarykullanıcısı

  • lastLoginTime

LstSummaryUser yanıtı örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Başarılı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4E41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>Sangeetha.Swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName></use:firstName>
                <use:lastName>sandüzenlegmail</use:lastName>
                <use:email>Sangeetha.Swaminathan@gmail.com toplantı</use:email>
                <use:userRoleType>sahibi</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>devre dışı bırakıldı</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 39.1.0 güncellemeleri

XML API 39.1.0 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Getapiversion API 'sine eklenen yeni öğe apiVer

Yeni bir yanıt elemanı, apiVer, getapiversion API 'sine eklendi . Bu güncelleştirmeyle birlikte, XML API sürüm adlandırma kuralı, diğer Cisco Webex ürün alanlarıyla birleştirilmiş bir sürüm numarasıyla eşleşecek şekilde değişir. apiVer , 2019 Ocak güncellemesi için 39.1.0 gibi yeni sürüm bilgilerini döndürür.

Etkilenen API'ler:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

Bu öğe, 1 Mayıs 2019 ' de kullanımdan kaldırılmıştır ve öğe sürümü 1 Mayıs 2019 ' de yeni bir XML API değeri atanacaktır.

GetAPIVersion Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARıLı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>Webex XML API 'si 11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ ve HD parametreleri XML API 'sinden kaldırıldı

HQ ve HD video özellikleri artık site seviyesinde, Kullanıcı seviyesinde belirlenmeden belirlenir. Bu parametrelerin iki seçeneği, aşağıdaki API 'Lerle istek gönderilirken yok sayılır:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Getmeeting ve gettrainingsession API 'leri, mevcut kodun bölünmesini önlemek için iki seçeneği (site seviyesi ve Kullanıcı düzeyiyle belirlenir) yine de döndürür.

Masaüstü uygulamasına döndürülen site meta verilerine yeni element uploadlogfileurl eklendi

XML API sunucusunda GetSite API 'sini aradığında masaüstü uygulamasına döndürülen yanıta yeni bir, uploadlogfileurl eklenmiştir . Masaüstü uygulaması, günlük dosyasını uploadlogfileurl 'ye yükleyebilir.

Etkilenen API'ler:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

GetSite yanıtı örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>true</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>ONS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>France</ns1:region>
                    <ns1:currency>French Francs</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Jose)</ns1:timeZone>
                    <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>FRENCH</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>true</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>true</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>My Meetings</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>false</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>true</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>false</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2.1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>true</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>true</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>true</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>true</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>true</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>false</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>true</ns1:java>
                    <ns1:palm>false</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>true</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>true</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>true</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>false</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>true</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>false</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>true</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>true</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>true</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>true</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>true</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>false</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>true</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>false</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>false</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>false</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>true</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>false</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRICT</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRICT</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>true</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>true</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>true</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>true</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>false</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>true</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>true</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>false</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>true</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>false</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>false</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personal Conference No.</ns1:serviceName>
                    <ns1:participantAccessCodeLabel>Attendee access code</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Host access code</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Attendee ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>true</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>true</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>true</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>true</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>true</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>true</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>0.0.0.0</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>QA</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>pass</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Call-in User</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>true</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>false</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>false</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>false</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>false</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>true</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>
                                <serv:default>false</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>true</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primaryLargeServer>
                        <ns1:backup1LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1LargeServer>
                        <ns1:backup2LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2LargeServer>
                        <ns1:primarySmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primarySmallServer>
                        <ns1:backup1SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1SmallServer>
                        <ns1:backup2SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2SmallServer>
                        <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>true</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>true</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>false</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>false</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Other teleconference service</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>false</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>false</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>true</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>false</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>true</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>false</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>false</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>false</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>false</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>false</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>true</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>false</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>false</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>false</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>false</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>VAT</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0.0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>false</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>false</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>true</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>false</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>true</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>true</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>true</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>true</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>true</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>false</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>true</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>false</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>true</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>true</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>true</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>false</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>false</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>false</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NONE</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>false</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>false</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>false</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&amp;LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>false</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>false</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>false</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>false</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>false</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>false</ns1:email>
                        <ns1:fax>false</ns1:fax>
                        <ns1:phone>false</ns1:phone>
                        <ns1:mail>false</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>true</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>false</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>false</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>false</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>false</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>false</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>true</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>true</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>false</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>false</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>false</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>true</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>false</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>true</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>true</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>false</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>false</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>false</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>true</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>false</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>false</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>true</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>true</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>true</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>false</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>false</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>true</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>true</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>BEEP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>true</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>CALLBACK</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>true</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>true</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>false</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>false</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>true</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>true</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Welcome</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Administration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>true</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>true</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Training</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>true</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>true</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>true</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>false</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>false</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>false</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>true</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>true</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>true</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>true</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>true</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>true</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>true</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>true</ns1:office>
                        <ns1:excel>true</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>true</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>true</ns1:word>
                        <ns1:IE>true</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>false</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>false</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>true</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>false</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>false</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>true</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>true</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>true</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>false</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>false</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>false</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>false</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>true</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>true</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>false</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>false</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>false</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>true</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>false</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>false</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>true</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>MEDIUM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>true</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>false</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>false</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>false</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>true</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>true</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>true</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>true</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>true</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>false</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>false</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>true</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP22 güncellemeleri

UploadPMRImage için dosya boyutu sınırlaması

UploadPMRImage API’si kullanarak avatar yüklenirken yeni bir sınırlama, dosya boyutunu 5 MB ile sınırlar. Bundan büyük dosyaları yükleme denemeleri şimdi bir hata mesajı alacaktır: "010100 yüklenen görüntünün boyutu çok büyük. Boyutu 5 MB 'den küçük bir görüntü deneyin."

XML API 11.0.0 SP21 güncellemeleri

XML API 11.0 SP21 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

CreateMeeting, setmeeting, getmeetingve lstmeeting 'e eklenen yeni öğe otomatik kayıt

CreateMeeting, setmeeting, getmeetingve lstmeeting API 'lerine otomatik kayıt adlı yeni bir öğe eklenmiştir. Otomatik kayıt , kullanıcıların Webex Toplantıları doğrudan toplantı planlayıcıdan otomatik olarak kaydetmesine olanak sağlar. Bu da toplantıları otomatik kaydetmeye yönelik önceki yöntemlerin global olarak yalnızca site seviyesinde erişilebilmesine karşılık toplantı seviyesinde detaylar sunar.


Autorecord öğesi, yalnızca Webex Meetings için geçerlidir. Webex Events veya Webex Training için geçerli değildir.

Etkilenen API'ler:

 • CreateMeeting

  • autoRecord

 • SetMeeting

  • autoRecord

 • GetMeeting

  • autoRecord

 • LstMeeting

  • autoRecord

CreateMeeting güncellemeleri:

Otomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme davranışı site yönetimi 'de devre dışı bırakılır

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

Yanlış (varsayılan) veya öğe yok

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetme


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydediyorsanız , öğe yok sayılır ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

SetMeeting güncellemeleri:

Otomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme davranışı site yönetimi 'de devre dışı bırakılır

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

Yanlış (varsayılan) veya öğe yok

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetme


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydediyorsanız , öğe yok sayılır ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

GetMeeting güncellemeleri:

Otomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme davranışı site yönetimi 'de devre dışı bırakılır

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetme


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydediyorsanız , öğe yok sayılır ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

GetMeeting yanıtı örneği:

LstMeeting güncellemeleri:

Otomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme davranışı site yönetimi 'de devre dışı bırakılır

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetme


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydediyorsanız , öğe yok sayılır ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

LstMeeting yanıtı örneği:

Yeni öğe ıautorecord,getsessionınfo API 'sine eklendi

Yukarıdaki API 'Lerde yapılan değişikliklerle birlikte, getsessionınfo API 'sine yeni bir öğe (isautorecord) eklenmiştir . Bu öğe, bir toplantı başladığında kaydın otomatik olarak başlatılıp başlamadığını belirtmek için kullanılabilir.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

Getsessionınfo güncellemeleri:

Isotomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme davranışı site yönetimi 'de devre dışı bırakılır

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetme


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydediyorsanız , öğe yok sayılır ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

Getsessionınfo yanıtı örneği:

XML API 11.0.0 SP20 güncellemeleri

XML API 11.0 SP20 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Lstrecording API isteğine yeni öğe returnsharetomerrecording eklendi


Bu değişiklik daha önce XML API 11,0 SP17 'de duyurulacak, ancak bu güncelleştirmeye uygulanıyor.

Yeni bir öğe olan returnsharetomerrecording, lstrecording API 'sine eklendi . Returnsharetomerrecording , lstrecording için istekte bir Boole 'dir .

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtlarını bulmayı desteklemek için eklenmiştir. Returnsharetomerrecording Ding , lstrecording API 'sinin katılımcı veya davetli kayıtlarını döndürmesi gerektiğini bilmelerini sağlayan bir bayraktır.

Returnsharetomerrecording 'in doğru olarak ayarlanması , lstrecording kayıt kullanıcısını sahip olarak döndürür ve ayrıca kayıt kullanıcısını, sahip tarafından paylaşılan katılımcı veya davetli olarak döndürür.


Otomatik paylaşım ve manuel paylaşım bayrakları her ikisi de kapalıysalstrecording, kullanıcıyı yalnızca kayıtların sahibi olarak döndürür.

Returnsharetomerrecordingözelliği false olarak ayarlandığındaveya bu öğe isteğe dahil değilse, lstrecording önceki ile aynı mantığı izler: kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

Güncelleme Güncellemeleri:

Lstrecording API yanıtına eklenen sharetome öğesi


Bu değişiklik daha önce XML API 11,0 SP17 'de duyurulacak, ancak bu güncelleştirmeye uygulanıyor.

Lstrecording API 'sine yeni bir öğe olan sharetome eklendi . shareToMe , lstrecording yanıtının Boole bir değeri olur .

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtlarını bulmayı desteklemek için eklenmiştir. shareToMe, kullanıcının sahibi veya geçerli kayıt için bir katılımcı olup olmadığını tanımlamak için bir bayrak 'dir.

Sharetomedeğeri doğru olduğundaKullanıcı geçerli kaydın sahibi değildir. Kullanıcı bir katılımcı olabilir veya kayıt sahibi tarafından paylaşılır.

Sharetome yanlış olduğunda veya bu öğe yanıt içinde olmadığında, lstrecording önceki ile aynı mantığı izler: kullanıcı, mevcut kaydın sahibidir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

  • shareToMe

Güncelleme Güncellemeleri:

Returnsharetomerkayıt ve sharetome istek örnekleri:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>Meeting ingcenter</serviceType>
<serviceType>eventcenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>doğru</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

Returnsharetomerkayıt ve sharetome yanıtı örnekleri:

Düzenlevent API 'sine eklenen yeni öğeler

GetEvent API’sine dört yeni öğe eklenmiştir:

 • isCETMeeting: Webex etkinliğin Webex video platformu 2 ' yi destekleyip desteklemediğini belirten Boole doğru/yanlış (CMR 4,0)

 • sipURL: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılmak için kullanılan URL

 • standaloneDialingIPAddress: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısını aramak için kullanılabilecek IP adresi

 • panelistNumericPassword: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılma parolası

Site Webex videoyu destekliyorsa toplantı sahibinin Webex Events video ayrıcalıkları varsa ve etkinlik video platformu 2 ' yı (cmr 4,0) Webex destekliyorsa, GetEvent Bu öğeleri döndürür. Aksi takdirde, GetEvent bunları döndürmez.

Etkilenen API'ler:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

Yeni öğe bölmesi listnumericpassword,getsessionınfo API 'sine eklendi

Getsessionınfo,video konferans sisteminden veya uygulamasından Webex video toplantısına katılım parolasını içeren yeni bir öğe, panel listnumericpassword içerir.

Site Webex Webex Events videoyu destekliyorsa toplantı sahibinin video platformu 2 ' yı (cmr 4,0) Webex destekliyorsa getsessionınfo Şu dört öğeyi döndürür:

 • isCETMeeting: Webex etkinliğin Webex video platformu 2 ' yi destekleyip desteklemediğini belirten Boole doğru/yanlış (CMR 4,0)

 • sipURL: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılmak için kullanılan URL

 • standaloneDialingIPAddress: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısını aramak için kullanılabilecek IP adresi

 • panelistNumericPassword: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılma parolası


Webex Meetings için bu öğeler zaten getsessionınfo 'da vardı:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

GetEvent ve GetSessionInfo üzerinde yapılan şema değişiklikleri

GetEvent güncellemeleri:

Getsessionınfo güncellemeleri:

XML API 11.0.0 SP18 güncellemeleri

XML API 11.0 SP18 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Yeni öğe enablecloudteleiletişim durumu,GetSite API 'sine eklendi

Yeni bir öğe, enablecloudteleiletişim durumu,GetSite API 'sine eklendi .

Enablecetforallusers seçeneği etkinleştirildiğinde Webex kullanıcının Webex videoyu (CMR) destekleyip desteklemediğini kontrol eder. Bu öğe, artık getSite API’sinde yeni EnableCloudTelepresence öğesini getirmektedir.

Etkilenen API'ler:

 • getSite

 • Enablecloudteleiletişim durumu

getSite örnek yanıtı:

XML API 11.0.0 SP17 güncellemeleri

Lstrecording API isteğine yeni öğe returnsharetomerrecording eklendi

Yeni bir öğe olan returnsharetomerrecording, lstrecording API 'sine eklendi . Returnsharetomerrecording , lstrecording için istekte bir Boole 'dir .

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtları çekmeleri için eklendi. Returnsharetomerrecording Ding , lstrecording API 'sinin katılımcı veya davetli kayıtlarını döndürmesi gerektiğini bilmelerini sağlayan bir bayraktır.

returnShareToMeRecording öğesi True olarak ayarlandığında, LstRecording, kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir ve ayrıca kayıt kullanıcısını, kayıt sahibinin paylaştığı bir katılımcı veya davetli olarak getirir.


Otomatik paylaşım ve manuel paylaşım bayrakları devre dışıysa, lstrecording kayıtların sahibi olarak yalnızca kullanıcıyı döndürür.

Returnsharetomerrecordingözelliği false olarak ayarlandığındaveya bu öğe isteğe dahil değilse, lstrecording önceki ile aynı mantığı izler: kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

Güncelleme Güncellemeleri:

Lstrecording API yanıtına eklenen yeni öğe sharetome

Lstrecording API 'sine yeni bir öğe olan sharetome eklendi . shareToMe , lstrecording yanıtının Boole bir değeri olur .

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtlarını çekmeyi desteklemek için eklenmiştir. shareToMe, kullanıcının, mevcut kaydın sahibi mi, katılımcısı mı, davetlisi mi olduğunu belirlemeye yönelik bir bayraktır.

Sharetomedeğeri doğru olduğunda, Kullanıcı geçerli kaydın sahibi değildir. Kullanıcı, bir katılımcı veya davetlidir ya da kayıt sahibi, kaydı paylaşmaktadır.

Sharetome yanlış olduğunda veya bu öğe yanıt içinde olmadığında, lstrecording önceki ile aynı mantığı izler: kullanıcı, mevcut kaydın sahibidir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

 • shareToMe

Güncelleme Güncellemeleri:

getSite Yanıtı API’sine eklenen Yeni Katılımcı Kapasitesi Öğeleri

Aşağıdaki Webex Hizmetleri için katılımcı kapasitesini göstermek üzere GetSite API 'sine dört yeni öğe eklenmiştir:

attendeeCapacityForMC - Webex Meetings

attendeeCapacityForEC – Webex Events

attendeeCapacityForTC – Webex Eğitimi

attendeeCapacityForSC – Webex Destek

Burada getirilen değerler, toplantı, etkinlik veya oturumun alabileceği maksimum katılımcı sayısını gösterir. Yanıttaki cıitelicenseınfo öğesinin alt öğesidir.

Etkilenen API'ler:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

getSite yanıtı örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARıLı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance> ... ... <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP16 güncellemeleri

lstRecordingResponse öğesine eklenen yeni hostStreamURL API’si

LstRecording yanıtına, kayıt ayrıntılarının bir parçası olarak hostStreamURL eklendi. hostStreamURL, toplantı sahibinin önce oturum açmak zorunda kalmadan kaydı kullanabilmesi için bir URL getirir. Bu URL, oluşturulduktan itibaren 30 dakika süreyle geçerlidir.

Etkilenen API'ler:

 • hostStreamURL

hostStreamURL yanıtı örneği:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API’si veri getirmek için yeni WebDB modelini kullanır

Müşteri talebi doğrultusunda, GetSite API’si toplantı sahibi lisansını, kullanım raporlama verilerini ve CI siteleri için yeni WebDB modelini kullanan diğer verileri artık daha doğru bir biçimde almaktadır.

Etkilenen API'ler:

 • GetSite

GetSite yanıtı örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARıLı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance> ... ... <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Ee siteleri Için GetSite yanıtı örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARıLı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>birincil</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance> ... ... <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>false</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP15 güncellemeleri

GetSessionsInfo API’sini kullanarak Webex Meetings toplantısının bağlantısını getirme

Getsessionınfo API şeması için Yeni bir dönen değer, toplantıbağlantısı vardır. Toplantı sahibi olarak bir Webex toplantısı başlatmak veya bir Webex toplantısına katılımcı olarak katılmak için toplantı bağlantısını kullanabilirsiniz.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

Getsessionınfo yanıtı örneği:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>
</serv:bodyContent>

LstRecording API’sinde RecordingID sorgulamak için yeni koşul

Artık recordingID kullanarak kayıtları sorgulamak için LstRecording kullanabilirsiniz. İki tür kayıt Kimliği vardır:

 • Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için kayıt kimlikleri

 • Çeşitli kayıtlar için NBR kayıt kimlikleri

XML isteğindeki serviceType öğesi varsa lstrecording, yalnızca bir hizmet kaydı (Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training) döndürür.

XML talebinde serviceType öğesi yoksa LstRecording yalnızca bir NBR Kaydı getirir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

 • KayıtID

LstRecording yanıtı örnekleri:

Hizmet kayıt KIMLIĞI için bir örnek örneği:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

NBR kayıt KIMLIĞI için istek örneği:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

XML API 11.0.0 SP14 güncellemeleri

Meeting Center için Ön Kullanım Özet Raporları

Meeting Center ön raporları için LstmeetingusagePreliminaryHistory ve LstmeetingattendeePreliminaryHistory olmak üzere iki yeni API eklenmiştir. Bunların nihai rapordaki davranışları LsteventsessionPreliminaryHistory ve LsteventattendeePreliminaryHistory ile aynı olacaktır.

Etkilenen API'ler:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory Request örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARILI</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BİRİNCİL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pasifik Yaz Saati, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>
                <history:trackingCode>
                    <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Request örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARILI</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BİRİNCİL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1,222,654-3210,,,,</history:phoneNumber>
                <history:address1>1 Any Street</history:address1>
                <history:address2>xyz</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>CA</history:state>
                <history:country>ABD</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>user test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>KATILIMCI</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>KATILIMCI</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test sahibi</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>KATILIMCI</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

GLA GetsessionInfo API’sinden SIP URL ve Skype URL’sini getirme

<sipURL><skypeURL>GLA getsessionınfo API 'si çağrılırken yanıta iki yeni öğe eklendi. Bu öğeler, anonim erişim için döndürülebilecek temel öğelerdir.

 • <sipURL> TelePresence veya diğer bir Cisco video cihazından toplantılara katılmak için kullanılabilir. Bu şekilde, yalnızca Cisco video platformu 1,0 veya 2,0 kullanan toplantılar getsessionınfo <sipURL> öğeyi döndürür.

 • <skypeURL> herhangi bir sınırlama veya koşul olmaksızın Microsoft Skype uygulamasından toplantılara katılmak için kullanılabildiğinden, her bir çağrı için getirilebilir.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

Yanıt örneği:

GetMeeting API’sinden SIP URL ve Toplantı Bağlantısını getirme

<isCETMeeting><meetingLink><sipURL>Getmeeting API çağrıldığında yanıta üç yeni öğe eklenir.

 • <isCETMeeting> toplantının Cisco video platformu (TelePresence ve videoyu destekler) kullanıp kullanmadığını döndürür.

 • <meetingLink> toplantılara bağlanmak için kullanılabilir.

 • <sipURL> TelePresence veya diğer bir Cisco video cihazından toplantılara katılmak için kullanılabilir. Bu şekilde, yalnızca Cisco video platformu 1,0 veya 2,0 kullanan toplantılar getmeeting öğeyi döndürmelidir.

Etkilenen API'ler:

 • GetMeeting

GetMeeting yanıtı örneği:

XML API 11.0.0 SP13 güncellemeleri

<siteID> üst öğesini kullanımdan kaldırma duyurusu <securityContext>

Cisco, <siteID> üst öğesindeki <securityContext> öğesini kullanımdan kaldırıp <siteName> ile değiştirmeyi planlamaktadır. <siteID> Site geçişleri sırasında genellikle çok sayıda öğe değiştiği için kuruluşlar bu öğeyi kullanmaya devam etmek için yüksek bakım maliyetlerine sahiptir. Bu, iki yıl önceden yapılan bir bildirimdir.

 • Mevcut Webex müşterileri için etki 1 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecektir.

 • Yeni müşterilerin, <siteName> öğesini 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kullanması gereklidir.

 • CI, Spark veya Atlas sistemiyle entegrasyon yapan müşterilerin, <siteName> öğesini 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kullanması gereklidir.

Etkilenen API'ler:

 • <siteName>

 • <securityContext>

<tollCallInData> ve <tollFreeCallInData> Öğelerinin veri doğrulaması

1 Haziran 2018 ' den itibaren hem <tollCallInData> hem de <tollFreeCallInData> API 'ler veri doğrulanacaktır. Bu durum, <CreateUser> ve <SetUser> API’lerini etkileyecektir.

Gelen arama verilerinde geçersiz dizeler veya yanlış biçimlendirilmiş dizeler kullanan sitelerin, bu öğelerin veri doğrulamasından geçmesi için bu dizeleri düzeltmesi gereklidir.

Aşağıda , CreateUser ve setuser örnekleri, tollcalındata ve tollfreecalllindata değerleri doğru formatta:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86, 123, 4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1, 86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86, 123, 4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0, 86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>false</createOnBridge>
        <defaultFlag>false</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount> ...

XML API 11.0.0 SP12 güncellemeleri

İki yeni API: SetContact ve DelContacts

XML API şemasında daha önce kullanıcı kişilerinin tam olarak yönetilmesini sağlamayan, CreateContacts ve LstContacts olmak üzere yalnızca iki adet API vardı. XML API’sini kullanarak kullanıcı kişilerini yönetme konusunda daha iyi işlevsellik sağlamak amacıyla, SetContact ve DelContacts olmak üzere iki yeni API ekledik.

API

Notlar

SetContact

E-posta, ad, başlık ve dil gibi iletişim bilgilerini değiştirmek için bu API 'YI arayın.

İstisnalar:

 • Kişi, kişi kişi öğesi tarafından bulunmazsa "kişi bulunamadı" 140004 istisnası geri getirilir

 • Webex sitesi belirli bir dili desteklemiyorsa, 030060 "geçerli bir dil değil" istisnası döndürülür

 • Kullanıcının değiştirmek istediği yeni e-posta adresi Kişilerim listesinde başka bir kişiyle bir yinelenene sahip ise , "e-posta başka bir kişi tarafından kullanılıyor" 140001 istisnası geri getirilir

DelContacts

Verilen e-postalara göre Kişilerim listesinden bir veya daha fazla kişiyi silmek IÇIN bu API 'yi arayın.

verilen e-posta Kişilerim listesinden bulunabilir ve Kişilerim listesinde yoksa verilen e-postayı yok Sayarlarsa, kişi kimliği kimliği verilir .

Verilen tüm e-postalar Kişilerim listesinde bulunmazsa, 00015 (Üzgünüm, kayıt bulunamadı) istisnası döndürülür.

Etkilenen API'ler:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Kişi E-posta adresi</contactEmail>
           <contact>
                <name>Yeni Kişi Adı</name>
                <email>Yeni Kişi E-posta Adresi</email>
                <title>Yeni Başlık</title>
                <company>Yeni Şirket</company>
                <notes>Yeni Notlar</notes>
                <url>Yeni Bağlantı</url>
                <phones>
                    <phone>1,,408######,,,,</phone>
                    <mobilePhone>1,,408######,,,,</mobilePhone>
                    <fax>1,,408######,,,,</fax>
                </phones>
                <address>
                    <address1>Yeni Adres 1</address1>
                    <address2>Yeni Adres 2</address2>
                    <city>Yeni Şehir</city>
                    <state>Yeni Eyalet</state>
                    <zipCode>Yeni Posta Kodu</zipCode>
                    <country>Yeni Şirket</country>
                </address>
                <language>Yeni Dil</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact yanıtı örneği:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts Yanıt örnekleri:


Bu örnekte, Kişilerim listesinden iki kişi mevcut .

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


Bu örnekte, e-postalar Kişilerim listesinde değildir.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>HATA</serv:result>
            <serv:reason>Üzgünüm, hiçbir kayıt bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BİRİNCİL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP11 güncellemeleri

Yeni API LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultsHistory API 'si BAŞLANGıÇTA URL API 'sinde uygulanmıştır. Müşteri talebi tarafından artık XML API 'sinde uygulanmıştır.

Bir Training Center sessionKey girilerek liste anket sonuçları getirilir. API, Training Center oturum sahibi veya site yöneticisi tarafından istenebilir.


Eğitim anket sonuçları Webex veritabanında depolanmadan önce Gelişmiş TC anket ayarları etkinleştirilmelidir:

Etkilenen API'ler:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


İstek, yalnızca T32/XML API 11.0.0 içindir.

LstTrainingPollResultHistory Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARILI</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BİRİNCİL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC anket testi 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 1 (çoktan seçmeli/tek yanıtlı)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıtı 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 2 (çoktan seçmeli/çok yanıtlı)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test yanıtı D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıtı B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıtı A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı B,test yanıtı A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı D,test yanıtı C,test yanıtı B,test yanıtı A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 2 (kısa yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Anket</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 1 (çoktan seçmeli/tek yanıtlı)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 2 (multi-choiec/multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı D,anket yanıtı C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı C,anket yanıtı B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 3 (kısa yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Toplantı bulunamazsa yanıt, talep eden kullanıcıya ait değilse veya Kullanıcı talep eden kullanıcı da bir site yöneticisi değilse farklı olur.

Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>HATA</serv:result>
            <serv:reason>Üzgünüz, kayıt bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BİRİNCİL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

CreateTrainingSession, SetTrainingSession ve GetTrainingSession API’lerindeki yeni attendeeSendVideo seçeneği

Training Center oturum planlarken kullanılabilir seçenekler video gönderme dahil olduğunda, XML API 'si artık Training Center oturumlar için API 'ler oluşturmak, almak ve ayarlamak için attendeeSendVideo seçeneğini ekledi.

Etkilenen API'ler:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Tasarım

Seçenek, WbxMMConfParam/paramvalue veritabanı tablosunda paramname = 'optionSupportSendVideo' olarak kaydedilmiştir.

CreateTrainingSession Istek Güncellemeleri:

SetTrainingSession güncellemeleri:


Talep yalnızca T32/XML API11.0.0 için geçerlidir.

GetTrainingSession Yanıt Güncellemeleri:

ConfName boyut sınırını maksimum 128 ekran karakterine ayarla

Konferans adı dizesi ConfName, artık maksimum 128 ekran karakteriyle sınırlanmıştır. Bu değişiklik, J2EE ana sayfa sınırlamasına uygundur. Bir API talebinin boş veya 128 ekran karakterinden uzun bir ConfName içermesi durumunda, şu hata mesajı görüntülenir:

"060065 Geçersiz konferans adı girişi. Konferans adı boş bırakılamaz veya maksimum 128 ekran karakterinden uzun olamaz."

Etkilenen API'ler:

 • ConfName

LstRecording API’sinde değiştirilen istisna mesajı

Sorgu süresi LstRecording API’sindeki maksimum sınırı geçtiğinde verilen istisna mesajı değiştirilmiştir. Sorgular varsayılan olarak 4 haftalık kayıtları destekler. Dört haftadan uzun olan istekler aşağıdaki hata mesajını alır:

"999999, 28 günlük maksimum sorgu süresini aşıyor".

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

XML API 11.0.0 SP10 güncellemeleri

XML API 11,0 SP10 güncelleştirmesinin şema değişiklikleri yoktur.