Bu makale, XML API aylık SP sürümleriyle ilgili güncellemeleri ve değişiklikleri içerir.

XML API 40 ve REST API 40 hakkında daha fazla bilgi için bkz . Cisco Webex Toplantıları API güncelleştirmelerine genel bakış (apı 40).

XML API 11 SP9 ve öncesine yönelik güncellemeler için Cisco DevNet adresine gidin.

XML API 39.11.0 güncellemeleri

XML API 39,11 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

LstSummaryUser , son değiştirilen saate göre Kullanıcı hesaplarını sorgulayabilir

Kullanıcıların Kullanıcı hesaplarını son değiştirildikleri saate göre sorgulayabilmeleri için lstsummaryuser API 'sini yükseltiyoruz. Üç yeni öğe olan modifieddatestart, modifieddateendve LastModifiedTimeAPI 'sine eklenmiştir.


Bu sorgu için maksimum süre kapsamı 90 gündür. 90 günden uzun bir zaman aralığı girerseniz bir hata görüntülenir: 999999 değiştirilme tarihi sorgusu için maksimum tarih aralığı 90 gündür.

Etkilenen API'ler:

 • Lstsummarykullanıcısı

LastSummaryUser Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName></siteName>      <webExID>Siteadmin site_name</webExID>
    <password>Parola</password>
    <partnerID>webexiş ortağı</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>* * 5124 * * *</use:userID>                 <use:webExId>* * * Mr * * *</use:webExId>                 <use:firstName>* * * Mr * * *</use:firstName>                 <use:lastName>* * * EST * * *</use:lastName>                 <use:email>* * * EST * * * @qa. Webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>YÖNET</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>HIÇBIR</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

XML API 39.10.0 güncellemeleri

XML API 39,10 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Getsessionınfo ve getusercard, Anonim erişim kullanılırken CAPTCHA kodu döndürüyor

Bir güvenlik güncellemesi olarak, getsessionınfo ve getusercard API 'lerini Captcha kod yanıt koruması ile geliştirmiştir. Uygulamalarınız anonim erişim kullanarak API 'Leri ararararise, BIR kod girişini desteklemek için uygulamanızı geliştirin.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

CAPTCHA güvenlik ve yanıt Güncellemeleri:

CAPTCHA olmadan Getsessionınfo yanıtı örnek:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>İlgili Toplantı bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

CAPTCHA Ile Getsessionınfo yanıtı örnek:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>İlgili Toplantı bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Bir CAPTCHA yanıtı alıp API 'yi çağırmaya devam ederseniz, API isteğinize CAPTCHYARDıM ve CAPTCHAWord dahil edin:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Hatalı CAPTCHYARDıM ve CAPTCHAWord Için Getsessionınfo yanıtı örnek:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA KIMLIĞI ve Word geçersiz veya eksik</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Kişisel toplantı odası URL 'lerini döndürmek Için LstSummaryUser desteği

Lstsummaryuser API 'sine yeni bir Response öğesi, personmeeting ınroomurl 'si ekledik .

LstSummaryUser Yanıt örneği:

XML API 39.9.0 güncellemeleri

XML API 39,9 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Kişisel toplantı odaları (PMR) için kısa SIP URL 'Leri desteği

PMRs için kısa SIP URL formatı desteği, getsessionınfo, getmeeting, GetUserve Getme API 'lerini etkiler. Displaymeeting ingurl adlı yeni bir yanıt öğesi, GetUser ve Getme API 'larına eklendi ve websessionınfo ve getmeeting 'dezaten var. Displaymeeting Ingurl, kullanıcının PMR URL 'sini döndürür.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

GetUser Yanıt örneği:

GetMe Yanıt örneği:

Getsessionınfo, Adsız erişim için gerekli öğeleri döndürür

Güvenlik gereksinimi olarak yalnızca gerekli öğeler, Anonim erişim için getsessionınfo tarafından artık döndürülebilir .

Getsessionınfo Yanıt örneği:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>Genel</ep:listStatus>
        <ep:registration>False</ep:registration>
        <ep:passwordReq>doğru</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&reqFlag=1&confId=123203663769372547&siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&formType=0&loadFlag=1&from=mobileClient&siteurl=sqdemo6&confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>Meeting ıncenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pasifik (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>False</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>doğru</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>doğru</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>False</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

Toplantıları ve etkinlikleri planlama davranış değişimi

Varsayılan olarak, planlanan tüm toplantılar video cihazının etkin toplantılardır. Ancak, bir toplantı planla ancak toplantınızın sesi için hiçbiri veya diğerlerini seçtiğinizde toplantı, video dışı cihaz özellikli bir Webex toplantısı olarak planlanacaktır.

Etkilenen API'ler:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

XML API 39.8.0 güncellemeleri

XML API 39,8 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

LsttrainingattendeeHistory Şimdi Toplantı katılımcı dikkat oranını geri bildiriyor

Yeni bir yanıt elemanı olan attentionToDurationPercentage, LsttrainingattendeeHistory API 'sine eklenmiştir . LsttrainingattendeeHistory, bir toplantı katılımcısının dikkat bilgilerini döndürür. Öğe şu biçimde döndürülür:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

Etkilenen API'ler:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • dikkat çekici tehlikeden ilgi yüzdesi

LsttrainingattendeeHistory Yanıt örneği:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>N</history:registered>
<history:invited>N</history:invited>

GetSite artık lisans sayılarını döndürüyor

Yeni Yanıt öğeleri, GetSite API 'sinde farklı lisans sayısı döndürmek için sağlanmıştır .

Etkilenen API'ler:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT ve setsiteft tasarımı

Getsiteft ve setsiteft API 'leri dinamik özellik geçiş yapılmasına izin verecek şekilde yeniden tasarlanmıştır.

Etkilenen API'ler:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>             <accessToken>{Bu makine hesabı erişim belirteci}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">         <featureToggles>             <name>Destek çapraz başlatma</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>

</serv:message>

GetSite Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>Destek çapraz başlatma</ns1:name>
                    <ns1:value>False</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>False</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>             <accessToken>{Bu makine hesabı erişim belirteci}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <body>         <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">             <featureToggles>                 <featureToggle>                     <name>Destek çapraz başlatma</name>
                    <value>False</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>doğru</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT resonse örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Toplantı açıklaması uzunluğu artık 2500 karakterle sınırlıdır

Aşağıdaki API 'Lerde artık toplantı açıklaması öğesinin içerik uzunluğu 2500 karakter ile kısıtlıdır:

Etkilenen API'ler:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Bu, Cisco Webex 'in isteği işlemesini önlemektir. Toplantı açıklaması 2500 karakterden uzunsa bir hata mesajı döndürülür.

XML API 39.5.0 güncellemeleri

SetSite ve GetSite şemalarına yeni eleman videomeshinterkümeler eklendi

Yeni bir öğe olan videomeshinterkümeler, SetSite öğesine eklendi. Videomeshstalar Ayrıca üç alt öğe içerir videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2ve videoMeshHomeCluster3.

Etkilenen API'ler:

 • SetSite

  • Video Meshstakakümeleri

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • Video Meshstakakümeleri

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite Isteği Güncellemeleri:

GetSite Yanıt Güncellemeleri:

XML API 39.3.0 güncellemeleri

XML API 'sindeki kısa SIP URL 'SI, yeni öğe displaymeeting URL 'si

XML API 39,3 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Şu anda bir Webex toplantısına katılırken, uygulamanın veya cihazın site bilgilerini sağlaması gerekir ve bazen toplantılara katılmayı zorlaştırır. Bu özellikle bir SIP aygıtından arama yaparken doğrudur, çünkü kullanıcının meeting_number@sitename.webex.com yazması gerekir .

Toplantılara katılım yapmayı kolaylaştırmak için toplantı SIP URI 'sinden site adını girme gereksinimini kaldırdık: meeting_number@webex.com. Geriye dönük uyumluluğu sağlamak için eski biçimin sipURL 'de çalışması ve yeni formatın yeni, displaymeeting URL 'sinin sonuna eklenmesi.

Etkilenen API'ler:

 • GetMeeting

  • Displaymeeting Ingurl

 • GetEvent

  • Displaymeeting Ingurl

 • GetSessionInfo

  • Displaymeeting Ingurl

GetMeeting Yanıt örneği:

    <meet:isCETMeeting>doğru</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>

GetEvent yanıtı örneği:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>doğru</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>

Getsessionınfo Yanıt örneği:

    <ep:isCETMeeting>doğru</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>doğru</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>

E-posta örneği:

Açıklama uzunluğu artık 1024 karakterle sınırlıdır

Aşağıdaki API 'Lerde artık açıklama öğesinin içerik uzunluğu 1024 karakter ile kısıtlıdır:

Etkilenen API'ler:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Bu değişim, Cisco Webex 'in isteği işlemesini önlemektir. Açıklama 1024 karakterden uzunsa bir hata mesajı döndürülür: "060067 geçersiz giriş açıklaması. Açıklama, maksimum gösterme karakteri olan 1024 değerini aşamaz. "

1024 karakterden daha büyük açıklama uzunluğu için yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>
Geçersiz giriş açıklaması. Açıklama, maksimum görüntüleme karakteri uzunluğunu aşamaz 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Artık Getsessionınfo API kullanan adsız bir kullanıcı olduğunda kişisel toplantı odaları için yalnızca temel bilgileri döndürüyor

Daha fazla güvenlik sağlamak için API kullanan anonim bir katılımcı kullanıcısı olduğunda getsessionınfo tarafından döndürülen bilgi miktarını azalttık. Bu güncelleştirmede API yanıtında aşağıdaki öğeler azalacağız:

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Yanıt karşılaştırmaları:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>False</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>LISTELENMEMIŞ</ep:listStatus>
        <ep:registration>False</ep:registration>
        <ep:passwordReq>False</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>False</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>False</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon testin kişisel toplantı odası</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>Meeting ıncenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>False</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>METIN</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>METIN</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>False</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>False</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>CALLBACK</ep:telephonySupport> <!--Removed-->         <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=mc&Ed=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->         <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.Webex.com/PDF/tollfree_restrictions.PDF</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->         <ep:dialInSequences>autodialınsequence: [accessnumarası],, * 00 * [Accesscode] #,,, [AttendeeID] # | Silentdialınsequence: [AccessNumber],, * 01 * [AccessCode] # [AttendeeID] # * 01 * | Autolgdialınsequence: [AccessNumber],, * 00 * [AccessCode] #,,, [ProfileId] #,,, [PIN] # | Silentlgdialınsequence: [Accessnumarası],, * 01 * [AccessCode] # [ProfileId] # [PIN] # * 01 * | Autolgpwdialınsequence: [AccessNumber],, * 00 * [AccessCode] #,,, [ProfileId] #,,, [PIN] #,,, [parola] # | Silentlgpwdialınsequence: [accessnumarası],, * 01 * [Accesscode] # [ProfileId] # [PIN] # [parola] # * 01 *</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->         <ep:callInNum>    <!--Removed-->             <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->             <serv:globalNum>  <!--Removed-->                 <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->                 <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->                 <serv:tollFree>yanlış</serv:tollFree>    <!--Removed-->                 <serv:default>yanlış</serv:default>  <!--Removed-->             </serv:globalNum> <!--Removed-->         </ep:callInNum>   <!--Removed-->         <ep:labels>   <!--Removed-->             <ep:tollFreeCallInLabel>çağrı-ücretsiz numara (ABD/Kanada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->             <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->         </ep:labels>  <!--Removed-->         <ep:isMPAudio>yanlış</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->         <ep:voip>doğru</ep:voip> <!--Removed-->         <ep:enableTSP>yanlış</ep:enableTSP>  <!--Removed-->     </ep:telephony>   <!--Removed-->     <ep:host>         <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>False</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pasifik (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>False</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>False</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>False</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>yanlış</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->     <ep:isCreator>doğru</ep:isCreator>   <!--Removed-->     <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->     <ep:supportE2E>yanlış</ep:supportE2E>    <!--Removed-->     <ep:isAllowJBH>yanlış</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>doğru</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>doğru</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>doğru</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>False</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

XML API 39.2.0 güncellemeleri

Lstsummaryuser yanıtında yeni öğe lastlogintime döndürüldü

Lstsummaryuser API 'sine yeni bir Response öğesi, lastlogintime eklendi . lastLoginTime , her kullanıcı için son oturum açma zamanı döndürür. Öğe şu biçimde döndürülür:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01 * *</lastLoginTime>

Etkilenen API'ler:

 • Lstsummarykullanıcısı

  • lastLoginTime

LstSummaryUser Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sanayıklanan</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>YÖNET</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>HIÇBIR</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 39.1.0 güncellemeleri

XML API 39.1.0 şemasını indirmek için burayı tıklatın.

Getapiversion API 'sine yeni öğe apiVer eklendi

Getapiversion API 'sine yeni bir yanıt elemanı olan apiVer eklendi . Bu güncelleştirmeyle birlikte, XML API sürüm adlandırma kuralı, diğer Cisco Webex ürün alanlarıyla birleştirilmiş bir sürüm numarasıyla eşleşecek şekilde değişir. apiVer , 2019 Ocak güncellemesi için 39.1.0 gibi yeni sürüm bilgilerini döndürür.

Etkilenen API'ler:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

1 Mayıs 2019 ve öğe sürümü 1 Mayıs 2019 ' de yeni bir XML API değeri atanabilecektir.

GetAPIVersion Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>Webex XML API V 11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ ve HD parametreleri XML API 'sinden kaldırıldı

HQ ve HD video özellikleri artık Kullanıcı düzeyinde saptanmak yerine site düzeyinde belirlenir. Bu parametrelerin iki seçeneği, aşağıdaki API 'Lerle istek gönderilirken yoksayılır:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Mevcut kodu bozmamak için getmeeting ve gettrainingingıningingingingingingingıningsession API 'leri (site seviyesi ve Kullanıcı düzeyiyle belirlenir).

Masaüstü uygulamasına döndürülen site meta verilerine yeni element uploadlogfileurl eklenir

Yeni bir öğe uploadlogfileurl 'si,XML API sunucusunda GetSite API 'sini aradığında masaüstü uygulamasına döndürülen yanıta eklenmiştir . Masaüstü uygulaması, günlük dosyasını uploadlogfileurl 'ye yükleyebilir.

Etkilenen API'ler:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

GetSite Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>doğru</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>EKLENTI</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>UZMANLARıNA</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>False</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>Fransa</ns1:region>
                    <ns1:currency>Fransız Frankı</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pasifik (San Jose)</ns1:timeZone>                     <ns1:parterID>7dsupoc6dofzpgcnviyvua</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>Fransızca</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>doğru</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>doğru</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>Toplantılarım</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>False</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>doğru</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>False</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2,1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>doğru</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>doğru</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>doğru</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>doğru</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>doğru</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>False</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>doğru</ns1:java>
                    <ns1:palm>False</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>doğru</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>doğru</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>doğru</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>False</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>doğru</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>False</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>doğru</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>doğru</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>doğru</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>doğru</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>doğru</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>False</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>doğru</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>False</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>False</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>False</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>doğru</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>False</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>YÝÐÝN</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>YÝÐÝN</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>doğru</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>doğru</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>doğru</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>doğru</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>False</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>doğru</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>doğru</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>False</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>doğru</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>False</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>False</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Kişisel konferans No.</ns1:serviceName>                     <ns1:participantAccessCodeLabel>Katılımcı erişim kodu</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Toplantı sahibi erişim kodu</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Katılımcı Kimliği</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>doğru</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>doğru</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>doğru</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>doğru</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>doğru</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>doğru</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>'dır</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>-</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>geçemedi</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Gelen arama kullanıcısı</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>doğru</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>False</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>False</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>False</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>False</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>doğru</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>False</serv:tollFree>
                                <serv:default>False</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>doğru</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Ücretsiz çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primaryLargeServer>                         <ns1:backup1LargeServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada) çağrı ücretsiz</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1LargeServer>                         <ns1:backup2LargeServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Yedek ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>yedek ücretsiz çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2LargeServer>                         <ns1:primarySmallServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada) çağrı ücretsiz</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primarySmallServer>                         <ns1:backup1SmallServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada) çağrı ücretsiz</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1SmallServer>                         <ns1:backup2SmallServer>                             <serv:enableServer>yanlış</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Yedek ücretli çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>yedek ücretsiz çağrı numarası (ABD/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2SmallServer>                         <ns1:joinBeforeHost>yanlış</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>doğru</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>doğru</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>False</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı ücretsiz numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>False</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı ücretsiz numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>False</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gelen çağrı ücretsiz numarası</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>False</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>Withoutıntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>False</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Diğer telekonferans hizmeti</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>False</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>False</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>doğru</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>False</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>doğru</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>False</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>False</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>False</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>False</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>False</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>doğru</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>False</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>False</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>False</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>False</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>'SI</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0,0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>False</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>False</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>doğru</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>False</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>doğru</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>doğru</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>doğru</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>doğru</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>doğru</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>False</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>doğru</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>False</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>doğru</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>doğru</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>doğru</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>False</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>False</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>False</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>BELIRTILMEMIŞ</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>False</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>False</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>False</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>False</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>False</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>False</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>False</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>False</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>False</ns1:email>
                        <ns1:fax>False</ns1:fax>
                        <ns1:phone>False</ns1:phone>
                        <ns1:mail>False</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>doğru</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>False</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>False</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>False</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>False</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>False</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>False</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>doğru</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>doğru</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>False</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>False</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>False</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>False</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>doğru</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>False</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>doğru</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>doğru</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>False</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>False</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>False</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>doğru</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>False</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>False</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>doğru</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>doğru</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>doğru</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>False</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>False</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>doğru</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>doğru</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>GÖRÜNTÜLENDIĞINDE</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>doğru</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>ARAMAYA</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>doğru</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>doğru</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>False</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>False</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>doğru</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>doğru</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Hoş geldiniz</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>doğru</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Yönetimi</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>False</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>doğru</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>doğru</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Destek</ns1:name>
                        <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Eğitim</ns1:name>
                        <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>Yeni</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>doğru</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>False</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>doğru</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>doğru</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>doğru</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>parola</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>PRL</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>geçemedi</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>doğru</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>False</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>False</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>parola</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>PRL</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>geçemedi</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>False</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>False</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>doğru</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>doğru</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>parola</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>PRL</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>geçemedi</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>doğru</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>doğru</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>doğru</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>doğru</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>doğru</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>doğru</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>doğru</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>doğru</ns1:office>
                        <ns1:excel>doğru</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>doğru</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>doğru</ns1:word>
                        <ns1:IE>doğru</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>False</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>False</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>doğru</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>False</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>False</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>doğru</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>doğru</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>doğru</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>False</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>False</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>False</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>False</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>doğru</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>doğru</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>False</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>False</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>False</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>doğru</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>False</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>False</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>doğru</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>ININ</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>doğru</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>False</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>False</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>False</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>doğru</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>doğru</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>doğru</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>doğru</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>doğru</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>False</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>False</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>doğru</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>doğru</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP22 güncellemeleri

UploadPMRImage için dosya boyutu sınırlaması

UploadPMRImage API’si kullanarak avatar yüklenirken yeni bir sınırlama, dosya boyutunu 5 MB ile sınırlar. Bundan daha büyük dosyaları yükleme girişimleri şimdi bir hata mesajı alacaktır: "010100 yüklenen görüntünün boyutu çok büyük. Boyutu 5 MB 'dan küçük bir görüntü deneyin."

XML API 11.0.0 SP21 güncellemeleri

XML API 11.0 SP21 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

CreateMeeting, setmeeting, getmeetingve lstmeeting 'e yeni öğe otomatik kaydı eklendi

CreateMeeting, setmeeting, getmeetingve lstmeeting API 'larına otomatik kayıt adlı yeni bir öğe eklenmiştir. Otomatik kayıt , kullanıcıların Webex toplantılarını doğrudan toplantı planlayıcıdan otomatik olarak kaydetmesini sağlar. Bu da toplantıları otomatik kaydetmeye yönelik önceki yöntemlerin global olarak yalnızca site seviyesinde erişilebilmesine karşılık toplantı seviyesinde detaylar sunar.


Autorecord öğesi yalnızca Webex toplantıları için geçerlidir. Webex Events veya Webex Training için geçerli değildir.

Etkilenen API'ler:

 • CreateMeeting

  • autoRecord

 • SetMeeting

  • autoRecord

 • GetMeeting

  • autoRecord

 • LstMeeting

  • autoRecord

CreateMeeting güncellemeleri:

Otomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme sırasında davranış site yönetimi devre dışı bırakıldı

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

Yanlış (varsayılan) veya öğe yok

Toplantı başladığında otomatik olarak kayıt başlatmaz


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetmek etkinse, öğe gözardı edilir ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

SetMeeting güncellemeleri:

Otomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme sırasında davranış site yönetimi devre dışı bırakıldı

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

Yanlış (varsayılan) veya öğe yok

Toplantı başladığında otomatik olarak kayıt başlatmaz


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetmek etkinse, öğe gözardı edilir ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

GetMeeting güncellemeleri:

Otomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme sırasında davranış site yönetimi devre dışı bırakıldı

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kayıt başlatmaz


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetmek etkinse, öğe gözardı edilir ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

GetMeeting Yanıt örneği:

LstMeeting güncellemeleri:

Otomatik kayıt ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme sırasında davranış site yönetimi devre dışı bırakıldı

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kayıt başlatmaz


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetmek etkinse, öğe gözardı edilir ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

LstMeeting Yanıt örneği:

Yeni öğe eautorecord,getsessionınfo API 'sine eklendi

Yukarıdaki API 'Lerde yapılan değişikliklerle birlikte, yeni bir öğe olan isautorecord,getsessionınfo API 'sine eklenmiştir . Bu öge, bir toplantı başladığında kaydın otomatik olarak başlayıp başlamadığını göstermek için kullanılabilir.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

Getsessionınfo güncellemeleri:

isAutoRecord ayarı

Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetme sırasında davranış site yönetimi devre dışı bırakıldı

True

Toplantı başladığında otomatik olarak kaydetmeye başla

False

Toplantı başladığında otomatik olarak kayıt başlatmaz


Ağ tabanlı kaydı kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetmek etkinse, öğe gözardı edilir ve toplantı başladığında kayıt otomatik olarak başlar.

Getsessionınfo Yanıt örneği:

XML API 11.0.0 SP20 güncellemeleri

XML API 11.0 SP20 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Lstrecording API isteğine yeni öğe returnsharetomerkaydına eklendi


Bu değişim daha önce XML API 11,0 SP17 'de duyurulacak, ancak bu güncellemeye uygulanıyor.

Yeni bir öğe olan returnsharetomerkaydedilmiş, lstrecording API 'sine eklenmiştir . Returnsharetomerkaydına bağlama , lstrecording isteği içinde bir Boole 'dir .

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtları bulmayı desteklemek için eklenmiştir. Returnsharetomerkayıtkayıtları , lstrecording API 'sinin katılımcı veya davetli kayıtları geri dönmesi gerektiğini bilmesini sağlamak için bir bayrak.

Returnsharetomerkaydı doğru olarak ayarlandığında lstrecording, kayıt kullanıcısını sahip olarak döndürür ve aynı zamanda kayıt kullanıcısını sahip tarafından paylaşılan bir katılımcı veya davetli olarak döndürür.


Hem otomatik paylaşım hem de manuel paylaşım bayrakları kapalıysa, lstrecording, kullanıcının yalnızca kayıtların sahibi olarak geri döner.

Returnsharetomerrecordingözelliği false olarak ayarlandığındaveya bu öğe istekte içerilmediyse, takip eden aynı mantığı şu kadar önce takip eder: kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

  • Returnsharetomerkaydı Ding

Kayıt güncellemeleri:

Lstrecording API yanıtına eklenen sharetome öğesi


Bu değişim daha önce XML API 11,0 SP17 'de duyurulacak, ancak bu güncellemeye uygulanıyor.

Lstrecording API 'sine yeni bir öğe olan paylaşıtome eklendi . Paylaştome , lstrecording yanıtında bir Boole 'dir .

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtları bulmayı desteklemek için eklenmiştir. Paylaştome, kullanıcının geçerli kaydın sahibi mi yoksa katılımcı mi olduğunu tanımlamak için bir bayrak.

Paylaşıtome doğru olduğunda , Kullanıcı geçerli kaydın sahibi değildir. Kullanıcı bir katılımcı olabilir veya kayıt sahibi tarafından paylaşılır.

Sharetome yanlış olduğunda veya bu öğe yanıt içinde değilse, lstrecording şu kadar önceki ile aynı mantığı takip eder: kullanıcı, mevcut kaydın sahibidir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

  • Paylaşıtome

Kayıt güncellemeleri:

Returnsharetomerkaydı ve paylaşıtome isteği örnekleri:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>Meeting ıncenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>doğru</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

Returnsharetomerkaydı ve paylaşıtome yanıtı örnekleri:

Yeni öğeler GetEvent API 'sine eklendi

GetEvent API’sine dört yeni öğe eklenmiştir:

 • isCETMeeting: Webex olayının Webex video platformu 2 ' ye (CMR 4,0) destekleyip desteklemediğini gösteren Boole doğru/yanlış.

 • sipURL: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılmak için kullanılan URL

 • standaloneDialingIPAddress: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısını aramak için kullanılabilecek IP adresi

 • panelistNumericPassword: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılma parolası

Site Webex videosunu destekliyorsa, toplantı sahibinin Webex Events video ayrıcalıkları ve etkinliğin Webex video platformu 2 (cmr 4,0) desteği varsa, GetEvent Bu öğeleri döndürür. Aksi takdirde, GetEvent bunları döndürmez.

Etkilenen API'ler:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • Bölmesi Listnumericpassword

Yeni öğe bölmesi listnumericpassword,getsessionınfo API 'sine eklendi

Getsessionınfo,video konferans sistemi veya uygulamadan Webex video toplantısına katılma parolasını içeren yeni bir öğe olan bir listlistnumericpassword içeriyor.

Site Webex videosunu destekliyorsa, toplantı sahibinin Webex Events video ayrıcalıkları vardır ve etkinlik Webex video platformu 2 ' yı (cmr 4,0) destekler, getsessionınfo Şu dört öğeyi verir:

 • isCETMeeting: Webex olayının Webex video platformu 2 ' ye (CMR 4,0) destekleyip desteklemediğini gösteren Boole doğru/yanlış.

 • sipURL: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılmak için kullanılan URL

 • standaloneDialingIPAddress: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısını aramak için kullanılabilecek IP adresi

 • panelistNumericPassword: bir video konferans sistemi veya uygulamasından Webex Video toplantısına katılma parolası


Webex toplantıları için bu öğeler zaten getsessionınfo 'da vardı:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

  • Bölmesi Listnumericpassword

GetEvent ve GetSessionInfo üzerinde yapılan şema değişiklikleri

GetEvent güncellemeleri:

Getsessionınfo güncellemeleri:

XML API 11.0.0 SP18 güncellemeleri

XML API 11.0 SP18 şemasını indirmek için buraya tıklayın.

Yeni öğe enablecloudteleiletişim durumu,GetSite API 'sine eklendi

Yeni bir öğe, enablecloudteleiletişim durumu,GetSite API 'sine eklendi .

Enablecetforallusers seçeneği etkinleştirildiğinde, Webex kullanıcının Webex videosunu (CMR) destekleyip desteklemediğini kontrol eder. Bu öğe, artık getSite API’sinde yeni EnableCloudTelepresence öğesini getirmektedir.

Etkilenen API'ler:

 • getSite

 • Enablecloudteleiletişim durumu

getSite örnek yanıt:

XML API 11.0.0 SP17 güncellemeleri

Lstrecording API isteğine yeni öğe returnsharetomerkaydına eklendi

Yeni bir öğe olan returnsharetomerkaydedilmiş, lstrecording API 'sine eklenmiştir . Returnsharetomerkaydına bağlama , lstrecording isteği içinde bir Boole 'dir .

Katılımcı veya davetli kayıtları çekmeleri desteklemek için bu yeni öğe eklenmiştir. Returnsharetomerkayıtkayıtları , lstrecording API 'sinin katılımcı veya davetli kayıtları geri dönmesi gerektiğini bilmesini sağlamak için bir bayrak.

returnShareToMeRecording öğesi True olarak ayarlandığında, LstRecording, kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir ve ayrıca kayıt kullanıcısını, kayıt sahibinin paylaştığı bir katılımcı veya davetli olarak getirir.


Otomatik paylaşım ve manuel paylaşım bayrakları devre dışıysa, lstrecording kayıtların sahibi olarak yalnızca kullanıcıyı döndürür.

Returnsharetomerrecordingözelliği false olarak ayarlandığındaveya bu öğe istekte içerilmediyse, takip eden aynı mantığı şu kadar önce takip eder: kayıt kullanıcısını kayıt sahibi olarak getirir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

 • Returnsharetomerkaydı Ding

Kayıt güncellemeleri:

Yeni öğe sharetomelstrecording API yanıtına eklendi

Lstrecording API 'sine yeni bir öğe olan paylaşıtome eklendi . Paylaştome , lstrecording yanıtında bir Boole 'dir .

Bu yeni öğe, katılımcı veya davetli kayıtlarını çekmeyi desteklemek için eklenmiştir. shareToMe, kullanıcının, mevcut kaydın sahibi mi, katılımcısı mı, davetlisi mi olduğunu belirlemeye yönelik bir bayraktır.

Paylaşıtome doğru olduğunda , Kullanıcı geçerli kaydın sahibi değildir. Kullanıcı, bir katılımcı veya davetlidir ya da kayıt sahibi, kaydı paylaşmaktadır.

Sharetome yanlış olduğunda veya bu öğe yanıt içinde değilse, lstrecording şu kadar önceki ile aynı mantığı takip eder: kullanıcı, mevcut kaydın sahibidir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

 • Paylaşıtome

Kayıt güncellemeleri:

getSite Yanıtı API’sine eklenen Yeni Katılımcı Kapasitesi Öğeleri

Aşağıdaki Webex Hizmetleri için katılımcı kapasitesini göstermek üzere GetSite API 'sine dört yeni öğe eklenmiştir:

attendeeCapacityForMC - Webex Meetings

attendeeCapacityForEC – Webex Events

attendeeCapacityForTC – Webex Eğitimi

attendeeCapacityForSC – Webex Destek

Burada getirilen değerler, toplantı, etkinlik veya oturumun alabileceği maksimum katılımcı sayısını gösterir. Yanıttaki cıitelicenseınfo öğesinin alt öğesidir.

Etkilenen API'ler:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

getSite Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>False</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>False</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>False</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>False</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>False</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP16 güncellemeleri

lstRecordingResponse öğesine eklenen yeni hostStreamURL API’si

LstRecording yanıtına, kayıt ayrıntılarının bir parçası olarak hostStreamURL eklendi. hostStreamURL, toplantı sahibinin önce oturum açmak zorunda kalmadan kaydı kullanabilmesi için bir URL getirir. Bu URL, oluşturulduktan itibaren 30 dakika süreyle geçerlidir.

Etkilenen API'ler:

 • hostStreamURL

hostStreamURL Yanıt örneği:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API’si veri getirmek için yeni WebDB modelini kullanır

Müşteri talebi doğrultusunda, GetSite API’si toplantı sahibi lisansını, kullanım raporlama verilerini ve CI siteleri için yeni WebDB modelini kullanan diğer verileri artık daha doğru bir biçimde almaktadır.

Etkilenen API'ler:

 • GetSite

GetSite Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>False</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>False</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>False</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>False</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>False</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Ee siteleri Için GetSite yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>doğru</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>False</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP15 güncellemeleri

GetSessionsInfo API’sini kullanarak Webex Meetings toplantısının bağlantısını getirme

Getsessionınfo API şeması için Yeni bir dönüş değeri, toplantıbağlantısı var. Toplantı sahibi olarak bir Webex toplantısı başlatmak veya bir Webex toplantısına katılımcı olarak katılmak için toplantı bağlantısını kullanabilirsiniz.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

Getsessionınfo Yanıt örneği:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>

LstRecording API’sinde RecordingID sorgulamak için yeni koşul

Artık recordingID kullanarak kayıtları sorgulamak için LstRecording kullanabilirsiniz. İki tür kayıt Kimliği vardır:

 • Webex Toplantıları, Webex Events ve Webex Training için kayıt kimlikleri

 • Çeşitli kayıtlar için NBR kayıt kimlikleri

XML isteğinde bir serviceType öğesi varsa lstrecording yalnızca bir hizmet kaydı (Webex Toplantıları, Webex Events ve Webex Training) döndürür.

XML talebinde serviceType öğesi yoksa LstRecording yalnızca bir NBR Kaydı getirir.

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

 • KayıtID

LstRecording Yanıt örnekleri:

Hizmet kayıt KIMLIĞI için istek örneği:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>Meeting ıncenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>L</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>(</orderAD>
         <orderBy>KAYıT adı</orderBy>
         <orderAD>(</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

NBR kayıt KIMLIĞI için istek örneği:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>L</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>(</orderAD>
         <orderBy>KAYıT adı</orderBy>
         <orderAD>(</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

XML API 11.0.0 SP14 güncellemeleri

Meeting Center için Ön Kullanım Özet Raporları

Meeting Center ön raporları için LstmeetingusagePreliminaryHistory ve LstmeetingattendeePreliminaryHistory olmak üzere iki yeni API eklenmiştir. Bunların nihai rapordaki davranışları LsteventsessionPreliminaryHistory ve LsteventattendeePreliminaryHistory ile aynı olacaktır.

Etkilenen API'ler:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory Istek örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password></password>             <siteName>test sitesi</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
                <orderBy>CONFıD</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>UZMANLARıNA</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pasifik yaz saati, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>                 <history:trackingCode>                     <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Istek örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password></password>             <siteName>test sitesi</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
                <orderBy>CONFıD</orderBy>
                <orderAD>(</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>PR</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1222654-3210,,,,</history:phoneNumber>                 <history:address1>1 sokak</history:address1>
                <history:address2>PR</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>YOK</history:state>
                <history:country>ABD</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>Kullanıcı test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>KATıLıMCı</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>KATıLıMCı</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test ana bilgisayarı</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>KATıLıMCı</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

GLA GetsessionInfo API’sinden SIP URL ve Skype URL’sini getirme

<sipURL><skypeURL>GLA getsessionınfo API 'sı aranırken, iki yeni öğe ve yanıt eklendi. Bu öğeler, anonim erişim için döndürülebilecek temel öğelerdir.

 • <sipURL> , teleiletişim durumu veya diğer Cisco video cihazlarından toplantılara katılmak için kullanılabilir. Bu şekilde, yalnızca Cisco video platformu 1,0 veya 2,0 kullanan toplantılar getsessionınfo öğesini geri döndürür <sipURL> .

 • <skypeURL> herhangi bir sınırlama veya koşul olmaksızın Microsoft Skype uygulamasından toplantılara katılmak için kullanılabildiğinden, her bir çağrı için getirilebilir.

Etkilenen API'ler:

 • GetSessionInfo

Yanıt örneği:

GetMeeting API’sinden SIP URL ve Toplantı Bağlantısını getirme

Yeni üç öğe,, <isCETMeeting><meetingLink>ve, <sipURL>getmeeting API çağrıldığında yanıta eklenir .

 • <isCETMeeting> toplantının Cisco video platformu kullanıp kullanmadığını döndürür (teleiletişim durumunu ve videoyu destekler).

 • <meetingLink> , toplantılara bağlanmak için kullanılabilir.

 • <sipURL> , teleiletişim durumu veya diğer Cisco video cihazlarından toplantılara katılmak için kullanılabilir. Bu şekilde, yalnızca Cisco video platformu 1,0 veya 2,0 kullanan toplantıların getmeeting , öğeyi geri döndürecektir.

Etkilenen API'ler:

 • GetMeeting

GetMeeting Yanıt örneği:

XML API 11.0.0 SP13 güncellemeleri

<siteID> üst öğesini kullanımdan kaldırma duyurusu <securityContext>

Cisco, <siteID> üst öğesindeki <securityContext> öğesini kullanımdan kaldırıp <siteName> ile değiştirmeyi planlamaktadır. <siteID> Site geçişleri sırasında çoğunlukla çok sayıda öğe değiştiği için, kuruluşlar bu öğeyi kullanmaya devam etmek için yüksek bakım maliyetleriyle kaynaklanır. Bu, iki yıl önceden yapılan bir bildirimdir.

 • Mevcut Webex müşterileri için etki 1 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecektir.

 • Yeni müşterilerin, <siteName> öğesini 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kullanması gereklidir.

 • CI, Spark veya Atlas sistemiyle entegrasyon yapan müşterilerin, <siteName> öğesini 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kullanması gereklidir.

Etkilenen API'ler:

 • <siteName>

 • <securityContext>

<tollCallInData> ve <tollFreeCallInData> Öğelerinin veri doğrulaması

1 Haziran 2018 ' den itibaren hem hem de <tollCallInData><tollFreeCallInData> API 'ler veri doğrulanacaktır. Bu durum, <CreateUser> ve <SetUser> API’lerini etkileyecektir.

Gelen arama verilerinde geçersiz dizeler veya yanlış biçimlendirilmiş dizeler kullanan sitelerin, bu öğelerin veri doğrulamasından geçmesi için bu dizeleri düzeltmesi gereklidir.

Aşağıda , CreateUser ve setuser örnekleri, tüm veriler ve toalveriler doğru biçimde gösterilir:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86, 123, 4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1, 86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86, 123, 4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0, 86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>False</createOnBridge>
        <defaultFlag>False</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

XML API 11.0.0 SP12 güncellemeleri

İki yeni API: SetContact ve DelContacts

XML API şemasında daha önce kullanıcı kişilerinin tam olarak yönetilmesini sağlamayan, CreateContacts ve LstContacts olmak üzere yalnızca iki adet API vardı. XML API’sini kullanarak kullanıcı kişilerini yönetme konusunda daha iyi işlevsellik sağlamak amacıyla, SetContact ve DelContacts olmak üzere iki yeni API ekledik.

API

Notlar

SetContact

E-posta, ad, başlık ve dil gibi iletişim bilgilerini değiştirmek için bu API 'YI arayın.

İstisnalar:

 • Kişi, kişi kişi öğesi tarafından bulunmazsa , "kişi bulunamadı" 140004 istisnası geri döndürülür

 • Webex sitesi belirli bir dili desteklemiyorsa, 030060 "geçerli bir dil değil" istisnası döndürülür

 • Kullanıcının dönüştürmek istediği yeni e-posta adresi Kişilerim listesinde başka bir kişiyle aynı ise , "e-posta başka bir kişi tarafından kullanılıyor" 140001 istisnası döndürülür

DelContacts

Verilen e-postalara göre Kişilerim listesinden bir veya daha fazla kişiyi silmek IÇIN bu API 'yi arayın.

verilen e-posta Kişilerim listesinden bulunverildiyse ve Kişilerim listesinde yoksa verilen e-postayı Yoksaydıysa, kişi kimliği değeri döndürülür .

Verilen tüm e-postalar Kişilerim listesinde bulunmazsa, istisna 00015 (Üzgünüz, kayıt bulunamadı) döndürülür.

Etkilenen API'ler:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Sitesi</siteName>
      <webExID>Kullanıcı Kimliği</webExID>
       <password>KullanıcıParolası</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>İletişim e-posta adresi</contactEmail>
           <contact>
                <name>Yeni kişi adı</name>
                <email>Yeni kişi e-posta adresi</email>
                <title>Yeni Başlık</title>
                <company>Yeni Şirket</company>
                <notes>Yeni notlar</notes>
                <url>Yeni bağlantı</url>
                <phones>
                    <phone>1,, 408 # # # # # #,,,,</phone>                     <mobilePhone>1,, 408 # # # # # #,,,,</mobilePhone>                     <fax>1, 408 # # # # # #,,,,</fax>                 </phones>                 <address>                     <address1>Yeni Adres 1</address1>
                    <address2>Yeni Adres 2</address2>
                    <city>Yeni şehir</city>
                    <state>Yeni durum</state>
                    <zipCode>Yeni Zipkodu</zipCode>
                    <country>Yeni Şirket</country>
                </address>
                <language>Yeni Dil</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact yanıtı örneği:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Sitesi</siteName>
      <webExID>Kullanıcı Kimliği</webExID>
       <password>KullanıcıParolası</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts Yanıt örnekleri:


Bu örnekte, Kişilerim listesinden iki mevcut kişi silinir .

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


Bu örnekte, e-postalar Kişilerim listesinde değildir.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>Maalesef kayıt bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP11 güncellemeleri

Yeni API LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultsHistory API 'si BAŞLANGıÇTA URL API 'sinde uygulanmıştır. Müşteri isteğine göre artık XML API 'sinde uygulanmıştır.

Bir Training Center sessionKey girilerek liste anket sonuçları getirilir. API, Training Center oturumu sahibi veya site yöneticisi tarafından talep edilebilir.


Training anket sonuçları WEBEX DB 'de saklanmadan önce Gelişmiş TC yoklama ayarı etkinleştirilmelidir:

Etkilenen API'ler:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory Isteği örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


İstek yalnızca T32/XML API 11.0.0 içindir.

LstTrainingPollResultHistory Yanıt örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAŞARı</serv:result>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC anket testi 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 1 (çok seçenekli/tek-yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıtı 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>doğru</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>False</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>False</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 2 (çoklu-choıec. Multi-Answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test yanıtı D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test yanıtı C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıtı B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test yanıt A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı B, test yanıt A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>doğru</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test yanıtı D, test yanıtı C, test yanıtı B, test yanıt A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>False</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>False</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test sorusu 2 (kısa yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Anket</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 1 (çok-choıec/sinngle-yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 2 (çoklu-choıec/çoklu-yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>anket yanıtı B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>Anket yanıt A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı D, anket yanıtı C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>anket yanıtı C, anket yanıt B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>anket sorusu 3 (kısa yanıt)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>Test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Yanıt Yok</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Yanıt, Toplantı bulunamadığında, talep eden kullanıcıya ait değilse veya kullanıcının talep eden kullanıcı da site yöneticisi değilse farklılık göstermez.

Yanıt örneği:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>BAĞLANıLAMADı</serv:result>
            <serv:reason>Maalesef kayıt bulunamadı</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>BIRINCIL</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

CreateTrainingSession, SetTrainingSession ve GetTrainingSession API’lerindeki yeni attendeeSendVideo seçeneği

Planlama Training Center oturumu planlanırken mevcut seçenekler video göndermeye dahil olduğu için, XML apı artık Training Center oturumları için API 'ler oluşturmak, almak ve ayarlamak üzere attendeeSendVideo seçeneğini ekledi.

Etkilenen API'ler:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Tasarım

Seçenek, WbxMMConfParam/paramvalue veritabanı tablosunda paramname = 'optionSupportSendVideo' olarak kaydedilmiştir.

Createtraıningsession Istek Güncellemeleri:

SetTrainingSession Istek Güncellemeleri:


Talep yalnızca T32/XML API11.0.0 için geçerlidir.

Gettraıningsession Yanıt Güncellemeleri:

ConfName boyut sınırını maksimum 128 ekran karakterine ayarla

Konferans adı dizesi ConfName, artık maksimum 128 ekran karakteriyle sınırlanmıştır. Bu değişiklik, J2EE ana sayfa sınırlamasına uygundur. Bir API talebinin boş veya 128 ekran karakterinden uzun bir ConfName içermesi durumunda, şu hata mesajı görüntülenir:

"060065 Geçersiz konferans adı girişi. Konferans adı boş bırakılamaz veya maksimum 128 ekran karakterinden uzun olamaz."

Etkilenen API'ler:

 • ConfName

LstRecording API’sinde değiştirilen istisna mesajı

Sorgu süresi LstRecording API’sindeki maksimum sınırı geçtiğinde verilen istisna mesajı değiştirilmiştir. Sorgular varsayılan olarak 4 haftalık kayıtları destekler. Dört haftadan uzun olan istekler aşağıdaki hata mesajını alır:

"999999, 28 günlük maksimum sorgu süresini aşıyor".

Etkilenen API'ler:

 • LstRecording

XML API 11.0.0 SP10 güncellemeleri

XML API 11,0 SP10 güncelleştirmesinde şema değişiklikleri yoktur.