1

profil resmi tıklayın ve Ayarlar ve Arama >gidin.

2

Self Care Portal'a kaydırın ve bağlantıya tıklayın.

Bilgilerinize erişin ve ihtiyacınız olan değişiklikleri yapın.

1

Profil resmi'profil resmi Tercihler veya Çağrılar > gidin.

2

Self Care Portal'a kaydırın ve bağlantıya tıklayın.

Bilgilerinize erişin ve ihtiyacınız olan değişiklikleri yapın.

Başlamadan önce

Webex (Unified CM) için Çağrı sahip olması gerekir. Hangi çağrı hizmetine sahip olup olmadığınız emin değilsanız sahip olmadığınız Çağrı HizmetineBakın.

Kişisel Bakım profil resmidokun , Çağrılar ' agidin ve ardından Kendi Kendine Bakımı Aç öğesine dokunun.

Bilgilerinize erişin ve ihtiyacınız olan değişiklikleri yapın.