1

Çağrı sırasında basılı tutun öğesini seçin.

2

Çağrıya geri dönmek için hazır olduğunuz zaman Sahiple'yi seçin.