Alanlarınızı planlamak için bu alanların birini kullanın.

Microsoft Outlook'u yüklemiş ilerde Windows veya Mac için Webex'i kullanarak Microsoft Outlook'ta toplantı planabilirsiniz. Bu şekilde toplantı planlamanız için yöneticinizin hesabını Karma Takvim Hizmeti ile ayarlaması gerekir veya varsayılan toplantı planleyici olarak Microsoft Outlook'u seçmenizgerekir.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex üzerinde bir Alan için Gelecek Toplantıları Görüntüleme.

2

Toplantı planla seçeneğiniseçin.

Webex, Microsoft Outlook'ta alanda herkes için e-posta adreslerini, konu olarak alan adını ve Konum alanında "@webex:alan" içeren bir takvimdaveti açar. Kuruluma bağlı olarak davet ayrıca toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamalarına sahip bir video adresi içerebilir.

3

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin.

4

Windows'da Planlama Yardımcısı'> Planlama veya Oda Bulıcı'da Oda Ekle'yi ve ardından Mac'te Oda Ekle'yi ve ardından dahil etmek istediğiniz oda veya masa cihazlarını ekleyin.

Bu, toplantı başlamadan 5 dakika önce cihazda Katıl düğmesinin görünmesini sağlar.

 
Bu şekilde oda cihazlarını planlayasınız, yöneticinizin hesabını Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti ile ayarlaması gerekir. Oda veya masa cihazı ekleyemiyorsanız ya da toplantıdan önce Katıl’ı görmüyorsanız yöneticinize başvurun.
5

Toplantı daveti gönderin.

Windows veya Mac için Webex'i kullanarak Google Takvim'de toplantı planabilirsiniz. Bu şekilde toplantı planlayasınız, yöneticinizin hesabını Karma Takvim Hizmeti ile ayarlaması gerekir.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex üzerinde bir Alan için Gelecek Toplantıları Görüntüleme.

2

Toplantı planla seçeneğiniseçin.

Microsoft Outlook ile Google Takvim'i kullanıyorsanız Webex Microsoft Outlook'ta bir takvim daveti açar. Aksi takdirde, varsayılan tarayıcınızı kullanarak Google Takvim'i açar. Davette, toplantı konusu olarak alan adı, Konum alanında "@webex:alan" olarak kullanılır ve bu alanda kişiler için e-posta adresleri içerir. Kuruluma bağlı olarak davet ayrıca toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamalarına sahip bir video adresi içerebilir.

3

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.

Windows veya Mac üzerinde Microsoft Outlook veya Google Takvim dışında bir takvim kullanıyorsanız ya da iPhone, iPad, Android veya Web için Webex'i kullanıyorsanız uygulamanın toplantı bilgilerini ve e-posta adreslerini takviminizde bir toplantıya kopyaabilirsiniz.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex üzerinde bir Alan için Gelecek Toplantıları Görüntüleme.

Planla'ya tıklayın
2

Alan toplantı bilgileriseçeneğine tıklayın, Kopyala'yı seçin ve ardından takviminize gidin ve toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın.

Kuruluma bağlı olarak toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden kat görüşmesi için bir video adresi içerebilir.

3

Webex Teams uygulamanıza ve Alan toplantı bilgileri görünümüne geri gidin. Kişiler seçeneğininyanında,Kopyala öğesini seçin ve takviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

4

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.

1

seçeneğine gidin ve Planla öğesinedokunun.

2

E-posta Adreslerini Kopyala öğesine dokunun ve ardındantakviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

3

Webex Teams uygulamanıza geri gidin.

4

Toplantı Bilgilerini Kopyala öğesine dokunun ve ardındantakviminize gidip toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın.

Kuruluma bağlı olarak toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve video adresi içerebilir. Böylece kişiler standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılabilir.ing.

5

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.

1

Webex'te oturum açma ve alanınız üzerinden Planla 'yaPlanlatıklayın.

2

Toplantı Bilgileri seçeneğininyanında, Kopyala öğesini seçinve takviminize gidin ve toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın. Kuruluma bağlı olarak toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamalarına neden olan video adresini içerebilir.

3

Webex uygulamasına ve Alan Toplantı Bilgileri görünümüne geri gidin. Kişiler seçeneğininyanında,Kopyala öğesini seçin ve takviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

4

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.