Разрешено от FedRAMP Cisco Webex срещи Ръководство за разполагане на предприятия за срещи, разрешени за видеоустройство

Настройване на оторизирани от FedRAMP Срещи на Cisco Webex за срещи, разрешени за видеоустройство (за разполагане на предприятия).

Беше ли полезна тази статия?