Ако това е събрание на екипа на Webex, всеки, който е член на пространството, което е свързано със събранието, може да пусне хората. Ако това е webex планирано събрание или събрание на Webex Лична стая, можете да пуснете хората само ако сте домакинът. Гледай да знаеш кой чака във фоайето, преди да ги пуснеш вътре.

Може да се наложи хората да изчакат във фоайето, преди да се присъединят към срещата ви в тези случаи:

 • Ако хората, които се опитват да се присъединят, не са на поканата за календара.

 • Ако това е webex планирано събрание или Webex лична стая среща, която е заключена.

 • Ако е събрание на екипа на Webex, но хората, които се опитват да се присъединят, не са членове на пространството или нямат webex акаунти.

 • Ако хората, които се опитват да се присъединят по телефона, не знаят идентификационния си номер на участника или не въведат грешния.

  За повече информация относно начина, по който гостите могат да се присъединят към събранието, ако нямат Webex акаунт, вижте Достъп за гости до Срещи на Cisco Webex.


  Когато отворите списъка с участници в събранието ще видите кой в момента чака във фоайето.

1

В известието, което получавате, когато хората чакат да се присъединят към събранието, щракнете върху Преглед на списъка, за да видите списъка с хора и да изберете кой да пуснете.

2

Под Изчакване във фоайетонаправете едно от следните неща:

 • За да позволите на отделни хора, щракнете върху "Признай" до името си или потребителския номер за Допусни повикване, ако са се присъединили по телефона.
 • За да пуснете всички, които чакат, кликнете върху Признай всички.
Изчаква във фоайето

 

Ако събранието е заключено, можете също да отключите събранието, за да пуснете всички, които вече чакат, и да позволите на другите да се присъединят автоматично. Вижте Заключване или Отключване на срещата ви в Cisco Webex.

1

Докоснете менюто за активност , и изберете Хора, за да видите кой чака да се присъедини.

2

Под Изчакване за присъединяваненаправете едно от следните неща:

 • За да позволите на отделни хора, щракнете върху "Нека" до името им или потребителския номер за повикване, ако са се присъединили по телефона.
 • За да пуснете всички, които чакат, докоснете Нека всички в.

 

Ако събранието е заключено, можете също да отключите събранието, за да пуснете всички, които вече чакат, и да позволите на другите да се присъединят автоматично. Вижте Заключване или Отключване на срещата ви в Cisco Webex.

1

Когато видите известието, Изчакване влобито , щракнете върху Преглед на списъка, за да видите списъка с хора и да изберете кой да пуснете.

2

Под Изчакване да се присъедините, за да пуснете хората, щракнете върху "Нека" до името им или потребителския номер за повикване, ако са се присъединили по телефона.


 

Ако събранието е заключено, можете също да отключите събранието, за да пуснете всички, които вече чакат, и да позволите на другите да се присъединят автоматично. Вижте Заключване или Отключване на срещата ви в Cisco Webex.