Какъв е Максималният брой участници, които могат да изпращат видео в Webex срещи?

Какъв е максималният брой участници, които могат да изпращат видео в Webex Meetings?

Колко участници могат да изпратят Webex видео в среща, тренировъчна сесия или събитие?

Какъв е максималният брой потребители, които могат да изпращат видео в сесия или събрание?

Максималният брой потребители, които могат да изпращат видео в webex сесия, е показан по-долу:

Качество на видеотоТип на услугатаМакс Участници, които
могат да излъчват видео
Висока разделителна способност (HD)Уебекс срещи
Уебекс обучение
Webex събития
Запитване за ценаПокана

Високо качество (HQ)Уебекс срещи
Уебекс обучение
Webex събития
Запитване за ценаПокана

Стандартно качество (SQ)Уебекс срещи
Уебекс обучение
Webex събития
1000

*Домакинът на събитието и панелистите винаги могат да споделят видеоклипа си по време на събитие.

Беше ли полезна тази статия?