Няма опция за редактиране на шаблони за имейл на Webex събрания в администрирането на сайта или контролния център

Няма опция за редактиране на шаблони за имейл на Webex Meetings в центъра за администриране или контрол на сайта.

Възможността за персонализиране на шаблоните за имейли липсва в Центъра за контрол на Cisco Webex.

Защо в контролния център липсва опцията за шаблон за имейл за редактиране?

Опцията за редактиране на шаблон за имейл липсва на страницата администриране на сайта.


От съображения за сигурност шаблоните за имейли са забранени на всички нови webex сайтове. Ако имате нужда от помощ за разрешаването на шаблони за имейли, свържете се с поддръжката на Webex. За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с уебекс клиентски услуги или техническа поддръжка?.

Забележка: Акаунтите в Webex със 100 или повече лицензи за хостове могат да поискат шаблони за имейли, разрешени на сайта им.  Като решение за под 100 хост лицензи, използвайте Диспечера на събрания на Cisco Webex, за да персонализирате шаблоните за имейли: Планиране и присъединяване към срещи с Cisco Webex срещи планировчик за Microsoft Office 365.

 

Беше ли полезна тази статия?