Уебекс събития (класически) Q&A

Уебекс събития (класически) Q&A

 


В. Използвам Webex Events (Classic) днес, мога ли да продължа да използвам това преживяване?
A. Да, Можете да продължите да използвате съществуващите Webex събития (Класически). Ще трябва да изберете при планиране на нови събития, за да използвате уебекс събитията (класически) или Webex Събития (Нова) публична бета.

В. Cisco планира ли да край на живота (EoL) опитът webex събития (класически) ?
A. В момента няма планове за EoL на Webex събития (класически) опит. Екипът на Cisco бизнес единица непрекъснато ще оценява плановете за жизнения цикъл за Webex Events (класически), тъй като пътната карта се развива за Webex Events (New).

Беше ли полезна тази статия?