Хост и cohost могат да спуснете ръцете си от списъка с участници на устройството, за да следите участниците, които все още имат въпроси. Само домакин и cohost имат тези контрол. Спускащите се ръце са достъпни на срещи, където има възможност за повишаване на възможностите за работа с ръце.


Намаляването на вдигнатите ръце не се поддържа в събрания, поддържани от космоса, и 1:1 обаждания.

За да изберете долната ръка от един участник, отидете в списъка с участници, изберете лицето и докоснете По-ниска ръка.Ако искате да спуснете всички ръце, отидете в списъка с участници, изберете Още (...) и докоснете По-долу всички ръце.