Използвайте @, въведете името на човека и го изберете от резултатите от търсенето.

В Cisco Jabber за Windows клиент, можете да използвате @ символ за търсене на хора, които са налични в директорията Cisco Jabber, но не и в нито една конкретна стая. Когато търсите онези хора, които не получават никакво известие.