Можете да компресирате изображения или видеоклипове, които споделяте, които са по-големи от 5 MB.

Преди да започнете

Уверете се, че вашият iPhone или iPad е настроен да използва най-съвместимите файлови формати. На вашето устройство отидете на Настройки > Камера > Формати , след което докоснете Най-съвместими . Обърнете се към сайта за поддръжка на Apple, ако имате нужда от повече информация относно форматите на високоефективните графични файлове (HEIF).

1

Докоснете своя профилна снимка и след това изберете Настройки > съобщения > Изпратете намален размер на файла .

2

Под Настройки за компресия , изберете:

  • Никога —Изображенията и видеоклиповете, които изпращате, никога не се компресират.

  • Попитай — Ще бъдете попитани дали искате да компресирате изображения и видеоклипове, когато ги изпращате.

  • винаги —Изображенията и видеоклиповете, които изпращате, винаги са компресирани.


 

Можете да промените настройките по всяко време.

Можете да компресирате изображения или видеоклипове, които споделяте, които са по-големи от 5 MB.
1

Докоснете своя профилна снимка и след това изберете Настройки > съобщения > Изпратете намален размер на файла .

2

Под Изпратете намален размер на файла , изберете:

  • Никога —Изображенията и видеоклиповете, които изпращате, никога не се компресират.

  • Попитай — Ще бъдете попитани дали искате да компресирате изображения и видеоклипове, когато ги изпращате.

  • винаги —Изображенията и видеоклиповете, които изпращате, винаги са компресирани.


 

Можете да промените настройките по всяко време.