Можете да персонализирате целевата страница, както следва:

  • Изберете тема (Тъмна или Лека)

  • Качване на фоново изображение

  • Задайте цвят на фона за левия панел, както и за заглавката на уебкаст и цвета на фона

  • Промяна на цвета на заглавието на събитието

  • Промяна на цвета на текста за името и дневния ред на домакина

  • Скриване на името на хоста на целевата страница на събитието

  • Качване на изображения и описания за всеки високоговорител

1

Влезте във вашия Webex сайт, след което кликнете върху Събрания.

2

Изберете събитието си. В секцията Брандинг кликнете върху Персонализиране на страниците на събитието си.

  • Кликнете върху Оформление, за да персонализирате вашата тема, лого, фоново изображение, цветове на текста и бутони.

  • Щракнете върху Съдържание, за да покажете или скриете хоста, високоговорителя или дневния ред.

3

За да видите как изглежда страницата ви в Desktop или Mobile, щракнете върху [икона на работния плот] или върху [икона за мобилни устройства].

4

Щракнете върху Запиши.

1

2

3