Тази функция е достъпна само за видео-центрични MP4 записи.

1

Влезте в своя Webex сайт и отидете на Записи .

2

Кликнете върху Изтегляне за записа, който искате, и проверете Изтегляне на транскрипция (.vtt) .

3

Щракнете върху .

Преписът се изтегля в .vtt формат, който може да се отвори с текстови редактори.