Преди да се присъедините към събранието си в Webex, уверете се, че сте инсталирали приложението Cisco Webex Meeting в устройството си и че сте влезли в системата.

1

От Cisco Jabber кликнете върху Събрания, за да прегледате поканените от събранието си.

2

Кликнете върху Присъединяване към Webex и следвайте подканите, за да се присъедините към обаждането си, докато все още сте на разговор с вашите съработници.

1

От Cisco Jabber кликнете върху Събрания, за да прегледате поканените от събранието си.

2

Кликнете върху Присъединяване към Webex и следвайте подканите, за да се присъедините към обаждането си, докато все още сте на разговор с вашите съработници.

  • Ако използвате Cisco Jabber за iPhone, тогава от прозореца за чат разговор докоснете и след това докоснете . Следвайте подканите, за да се присъедините към обаждането си, докато все още сте на разговор с вашите соработници.

  • Ако използвате Cisco Jabber за iPad, от прозореца за разговор в чата докоснете . Следвайте подканите, за да се присъедините към обаждането си, докато все още сте на разговор с вашите соработници.

1

Ако използвате Jabber на телефона си, докоснете и . Ако използвате Jabber на таблета си, изберете иконата За среща на Cisco Webex.

2

Следвайте подканите, за да се свържете и да се присъедините към събранието.