Изгледът към себе си показва това, което другите виждат от стаята или бюрото ви при обаждане. Можете да го използвате, за да потвърдите, че виждат това, което искате да видят.

От време на време може да искате да имате активиран изглед на себе си по време на събранието. По този начин можете да гарантирате, че ще останете видени на екрана.

Може да се случи текущата позиция на изгледа към себе си да блокира важни части от изображението на вашия екран. Следователно може да искате да го преместите на друго място на екрана си. Това може да стане от вашия сензорен екран или с дистанционно управление в зависимост от стайното или настолно устройство.

1

Докоснете иконата Камера и изберете Изглед на себе си. Вече можете да видите изгледа на себе си на екрана.2

Използвайте настройките на камерата, за да накланяте, премествате и мащабирате позицията на камерата, за да се виждате добре.

Докоснете иконата Максимизиране и минимизиране, за да превключвате между PiP изображението и изображението на цял екран.

3

Когато сте в повикване можете да промените местоположението на изгледа на себе си на екрана.


В менюто за повиквания в Touch 10 натиснете иконата за изглед на себе си и я плъзнете и пуснете, за да промените местоположението. Можете да изберете между шест предварително дефинирани местоположения.

4

За да затворите изгледа на себе си, докоснете иконата Камера и отменете избора на Изглед на себе си.

1

Докоснете иконата Изглед на себе си. Вече можете да видите изгледа на себе си на екрана.

2

Можете да промените местоположението на изгледа на себе си на екрана. Натиснете иконата за изглед на себе си и я плъзнете и пуснете, за да промените местоположението. Можете да изберете между шест предварително дефинирани местоположения.

3

За да затворите изгледа на себе си, докоснете отново иконата Изглед на себе си .

1

Придвижете се до иконата на камерата в горния десен ъгъл на началния екран и я изберете с бутона OK на дистанционното управление.


2

Изберете иконата Прикрепване на изгледа на себе си, за да включите изгледа на себе си. Изберете иконата Минимизиране/Максимизиране, за да превключвате между PiP и изгледа на себе си на цял екран.


Изберете иконата на камерата в менюто „Управление на камерата“, за да получите достъп до контрола за мащабиране и накланяне и прпеместване. Използвайте тези, за да регулирате позицията на фотоапарата.3

За да затворите изгледа на себе си, отидете в менюто за управление на камерата и отменете избора на Прикрепване на изгледа на себеси..