Ако сте се регистрирали за безплатна версия на Webex или сте потребител на Webex в предприятие, вашата парола няма да изтече пет години. Ако не промените паролата си до тогава, няма да можете да влезете, докато не я промените.

Ако вашата фирма използва еднократна идентификация, няма да видите полето за парола и ще трябва да се свържете със системния администратор, за да промените паролата си. Изискванията за парола ще зависят от това как вашата фирма е задали пароли.


Ако се абонирате за Webex от вашия доставчик на услуги, важно е за доставянето на функцията за обаждания да следвате инструкциите на вашия доставчик на услуги за нулиране на паролата. Свържете се с екипа за поддръжка на клиенти на вашия доставчик на услуги, за да ви помогне с тази дейност.

1

Отидете на https://idbroker.webex.com/idb/profile#/ и след това въведете вашия имейл адрес, изберете Напред , въведете паролата си и изберете Влизане в.

2

Под Управление на акаунт изберете Парола, след което въведете новата си парола.

 • Ако сте се регистрирали за безплатна версия на Webex, тогава паролата ви трябва да има следното:

  • Поне 6 знака

  • Поне 1 цифра (0 – 9)

  • Поне 1 буква (a – z, A – Z)

 • Ако сте корпоративен потребител, паролата ви трябва да има следното:

  • Поне 8 знака

  • Поне 1 цифра (0 – 9)

  • Поне 1 малка буква a – z

  • Поне 1 главна буква A – Z

  • Поне 1 специален знак ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?

3

Изберете Запиши. Ако имате и акаунт за Cisco Webex Meetings на meetings.webex.com с помощта на този имейл адрес, то промяната на паролата я променя и за двата акаунта.