Webex сайтовете се присвояват на клъстер, когато са създадени за първи път, и получават актуализации въз основа на какъв клъстер са.

Можете да проверите кога клъстерът ви е планиран за актуализация на https://status.webex.com.

Влезте в уебекс администриране на сайта. Можете да намерите на какво клъстер е вашият Webex сайт под Информация за сайта.