След това ще бъде лесно да изберете кой от записаните телефонни номера искате да се обадите на събранието, когато изберете Обадете мисе .

1

Отворете настройките от снимката на потребителския сипрофил.

2

Изберете Присъединяване на опции.

3

За Телефонни номера на обаждания изберете Управление нателефонните номера на обажданиятами.

Телефонни номера за повикване от сървъра

Webex отваря страницата с предпочитанията за аудио и видео във вашия Webex сайт.

4

За Моите телефонни номера въведете вашиятелефонен номер и проверете Показване на списъка с номерата наобажданията .

Повторете за всеки телефонен номер, който искате да се показва в списъка.

5

Щракнете върху Запиши.

1

Отворете настройките от снимката на потребителския сипрофил.

2

Изберете Срещи > Присъединяване опции .

3

За Телефонни номера на обаждания изберете Управление нателефонните номера на обажданиятами.

Телефонни номера за повикване от сървъра

Webex отваря страницата с предпочитанията за аудио и видео във вашия Webex сайт.

4

За Моите телефонни номера въведете вашиятелефонен номер и проверете Показване на списъка с номерата наобажданията .

Повторете за всеки телефонен номер, който искате да се показва в списъка.