След първоначалната конфигурация ще искате управлявайте типове сесии . Направете това, преди да импортирате потребители, защото можете да зададете a тип сесия по подразбиране да се добавя към всички нови потребители , което е по-лесно от прилагането на тип сесия към всеки потребител, след като бъде импортиран.