Pokud se přihlásíte k odběru webexu od svého poskytovatele služeb, je pro doručení funkce volání důležité, abyste se řídili pokyny poskytovatele služeb pro resetování hesla. Obraťte se na tým zákaznické podpory svého poskytovatele služeb a pomozte vám s touto aktivitou.

Přejděte na https://web.webex.com , pak zadejte svou e-mailovou adresu, zvolte Další a pak vyberte Zapomenuté heslo? .

Obdržíte e-mail s odkazem Reset Password, postupujte podle pokynů k resetování hesla.


 
  • Pokud se vaše organizace k přihlášení k webexu přihlašuje pomocí jednotného přihlašování ( SSO), budete muset kontaktovat správce a resetovat heslo.

  • Pokud máte účet pro schůzky Cisco Webex, podívejte se na Resetovat heslo účtu webex meetings pro další informace.