Funkce přesměrování dotyku funguje, pokud jste připojili notebook s Windows 10 k zařízení Webex Board nebo Desk Pro pomocí kabelů HDMI a USB-C. V případě zařízení Desk Pro funguje přesměrování dotyku i v případě, že používáte pouze kabel USB-C. Hodí se pro úkoly, které zahrnují přetažení, programy pro kreslení a mapy.

Přesměrování dotyku funguje při místním sdílení nebo sdílení během hovoru.

Funkce se testuje a ověřuje pomocí Windows 10. Základní funkce by se měly také používat s dalším operačním systémem.


Přesměrování dotyku je dostupné pouze u zařízení Desk Pro, Webex Board 55S, Webex Board 70S a Webex Board 85S.

Omezení

  • Když používáte přesměrování dotyku, nemůžete na sdílené obrazovce používat anotace.

  • Ovládání hlasitosti není při použití přesměrování dotyku dostupné na zařízení Webex Board. V přenosném počítači použijte ovladač hlasitosti.

  • V případě, že je k zařízení Webex Board připojen dotykový ovladač, nemůžete s vlastním zobrazením hýbat, pokud je k tabuli připojen kabel USB-C.

  • Přesměrování dotyku není dostupné v režimu Companion.

Povolení funkce přetažení v prohlížeči

Chcete-li použít přesměrování dotykového ovládání pro přetažení v prohlížeči, musíte povolit tuto možnost v prohlížeči.

  • Chrome: přejděte na chrome://flags/#touch-events a nastavte tuto možnost na Povoleno.

  • Firefox: přejděte na about:config a nastavte Dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled = true.

  • Edge: přejděte na about:flags a nastavte Enable Touch Events = always on.

1

Pokud používáte notebook se systémem Windows 10, přepněte jej do režimu tabletu. Vyberte centrum akcí na hlavním panelu vedle data a času. Poté zvolte možnost Režim tabletu a aktivujte jej.

2

Připojte notebook k zařízení Webex Board nebo Desk Pro pomocí kabelu HDMI a kabelu USB-C . V případě zařízení Desk Pro funguje přesměrování dotyku i v případě, že používáte pouze kabel USB-C. Můžete použít kabel USB-C-USB-C nebo kabel USB-C-USB-A.

Poznámka: Kabely USB-C-USB-A jsou podporovány pro kabely větší délky.

3

Přesměrování dotyku je dostupné okamžitě, pokud je zařízení Webex Board nebo Desk Pro nastaveno na automatické sdílení. Pokud ne, vyberte možnost Sdílet v uživatelském rozhraní.

Pokud chcete během používání přesměrování dotyku přepnout na jiné činnosti na zařízení Webex Board, stiskněte na tabuli tlačítko Domů.

Pokud chcete během používání funkce přesměrování dotyku přejít na jiné činnosti na zařízení Desk Pro, klepněte na tlačítko Přesměrování dotyku a klepnutím na obrazovku přejděte na domovskou obrazovku.