Touch-omdirigering fungerar när du har anslutit din bärbara Windows 10-dator till Board- eller Desk Series-enheten med en HDMI-kabel och en USB-C-kabel. På Desk Series fungerar touchomdirigering även om du endast använder en USB-C-kabel. Den är väl lämpad för uppgifter som inbegriper drag- och släpp-, ritprogram och mappar.

Touch-omdirigering fungerar när du delar lokalt eller vid samtalsdelning.

Funktionen testas och verifieras med Windows 10. Grundläggande funktionalitet bör även fungera med ett annat operativsystem.


Touch-omdirigering stöds inte på Board 55, Board 70, Desk Hub, DX70 eller DX80.

Begränsningar

  • När du använder omdirigering med pek pektangenter kan du inte använda kommentarer på skärmen som du delar.

  • Volymkontroll av Webex Board inte tillgänglig när pekomdirigering används. Använd volymkontrollen från din bärbara dator.

  • Om enheten Webex Board en pekenhet ansluten kan du inte flytta din egen vy när en USB-C-kabel ansluts till tavlan.

  • Touch-omdirigering är inte tillgängligt i Companion-läge.

Aktivera dra och släpp på din webbläsare

Om du vill använda pekdirigering för att dra och släppa på webbläsaren måste du aktivera detta i webbläsaren.

  • Chrome: går du chrome://flags/#touch-events och ställer in på Aktiverad .

  • Firefox: gå till about:config och ställ in Dom.w3c_touch_events.legacy_apis. aktiverad = sant .

  • Kanten: gå till about:flags och ställ in Aktivera Touch Events = alltid på .

1

Om du använder en bärbar Windows 10-dator, växla din bärbara dator till surfplatteläge. Välj åtgärdscenter i aktivitetsfältet bredvid datum och tid och välj sedan Surfplatteläge för att slå på det.

2

Anslut din bärbara dator till en Board- eller Desk Series-enhet med en HDMI-kabel och en USB-C-kabel. På Desk Series fungerar touchomdirigering även om du endast använder en USB-C-kabel. Du kan antingen använda en USB-C-USB-C-kabel eller en USB-C-USB-A-kabel.

Obs! USB-C-USB-A-kablar har stöd för längre kabellängder.

3

Touch-omdirigering är tillgängligt direkt om din Board- eller Desk Series-enhet är konfigurerad för automatisk delning. Om inte, välj Dela från boardens användargränssnitt.

Om du vill växla till andra aktiviteter på sidan Webex Board medan du använder pekdirigering trycker du på hemknappen på tavlan.

Om du vill växla till andra aktiviteter på Skrivbordsenheten medan du använder pekdirigering, trycker du på knappen Touch redirect och trycker på skärmen för att komma åt hemskärmen.