Systém kalendáře

Nastavení používané pro určení jazyka

Microsoft Exchange nebo Office 365 (s využitím aplikace EWS prostřednictvím konektoru kalendáře založeného na Expressway)

Výchozí nastavení jazyka pro organizaci, v centru Cisco Webex Control Hub.

Pokud je tato možnost nastavena na výchozí (číst z pozvánky), služba použije vlastnost item.Culture z pozvánky na schůzku

Sada Office 365 (s využitím Microsoft Graph API)

Nastavení vlastnosti "language":{"locale"} z nastavení poštovní schránky uživatele

Kalendář sady Google G

Nastavení locale z nastavení kalendáře uživatele